Pilotutbildning

Om tjänsten

Pilotutbildning

Du som är intresserad av att arbeta som stridspilot, helikopterpilot eller transportpilot kan nu skicka in ansökan. Gäller dig med militär bakgrund eller dig som genomför militär grundutbildning med avslut senast juli 2020.

Försvarsmaktens piloter utbildas genom Försvarsmaktens Flygförarutbildning(FFU) och blir både pilot och officer.

Tester genomförs under vår/höst 2019 och påbörjas löpande efter komplett ansökan inkommit.

Utbildningen börjar hösten 2020. Men kan även påbörjas senare beroende på din tidigare militära utbildningsstatus. Utbildningen bedrivs på olika orter i Sverige och del av helikopterutbildningen genomförs i Tyskland. Efter genomförd utbildning kommer du att placeras på någon av Försvarsmaktens flygflottiljer.

För mer information om antagningsprocessen besök sidan "uttagning dag för dag" på https://jobb.forsvarsmakten.se/sv/utbildning/befattningsguiden/stridspilot/kp-pilot/.

Alla med godkända testresultat kommer nomineras i en urvalsprocess och först därefter får du besked om du blir antagen till utbildningen. 

Generella antagningskrav för att kunna antas till pilotutbildning

 • Svensk medborgare.
 • Genomförd gymnasieutbildning.
  Godkända betyg i matematik 2 (B), svenska 2 (B) och samhällskunskap 1 (A).
 • Godkänd säkerhetsprövning med registerkontroll.
 • Godkända antagningstester mot pilot (genomförs efter komplett ansökan).

Samt någon av följande militära bakgrund:

 • Genomför GU som avslutas senast juli 2020.
 • Genomfört GMU och varit anställd som soldat/sjöman i minst 6 månader.
 • Genomfört GMU och FOK med godkända betyg.
 • Genomfört GU minst 9 månader med godkända betyg.
 • Genomfört svensk värnplikt med godkända betyg.
 • Genomfört svensk officersutbildning.

Medicinska och fysiska krav för flygförartjänst

 • Synskärpa lägst 1,0 på vartdera ögat utan korrektion.
 • Refraktion får inte överstiga 3,0 dioptrier i någon meridian.
 • Normalt färgseende.
 • Normal hörsel.
 • Försvarsmakten accepterar inte synförbättrande ögonoperationer av ögat.
 • Min-/max längd: ca 160-190 cm, vissa delmått är avgörande.
 • Min-/max vikt: 55-88 kg för stridspilot och transportpilot, 56-90 kg för helikopterpilot.

Din ansökan skall bestå av (OBS! Ofullständig ansökan behandlas ej)

 • Kopia på slutbetyget från gymnasiet (bifogas digitalt).
 • CV samt personligt brev (bifogas digitalt).

Samt något av följande:

 • Kopia på intyg om pågående GU (bifogas digitalt) eller
 • Kopia på slutbetyg efter genomförd svensk värnplikt (bifogas digitalt) eller
 • Kopia på intyg om godkänd GU (bifogas digitalt) eller
 • Examensbevis från OP/SOU (bifogas digitalt) eller
 • Kopia på intyg om godkänd GMU (bifogas digitalt) samt
  • Kopia på intyg om godkänd FOK (bifogas digitalt) eller
  • Anställnings och tjänstgöringsintyg som visar att du är/har varit anställd som soldat/sjöman i minst 6 månader (bifogas digitalt)

Vid frågor, maila LSS-pilotrekrytering@mil.se.

Välkommen med din ansökan senast 2019-07-07.


Information om Försvarsmakten och det rekryterande förbandet:

Luftstridsskolan är flygvapnets gemensamma kompetenscentrum för utveckling och utbildning. Luftstridsskolan har fyra flygvapengemensamma skolor och utbildar bland annat framtida piloter inom Försvarsmakten. Förbandet leder och ansvarar även för krigsförbanden 16:e flygflottiljen samt 161:a Stridslednings- och luftbevakningsbataljon. Luftstridsskolan har verksamhet på åtta orter spridda över hela landet och har sitt huvudsäte i Uppsala.

Luftstridsskolan strävar ständigt efter att utveckla hur vi löser ställda uppgifter och vi är alltid beredda att klara nya utmaningar.

I Försvarsmakten finns en stark värdegrund som bygger på öppenhet, resultat och ansvar. Professionell utveckling och personlig hälsa värdesätts och uppmuntras. Det finns goda förutsättningar för intern karriärrörlighet, friskvård samt bra balans mellan arbete och privatliv.

En anställning hos oss innebär placering i säkerhetsklass. Vanligtvis krävs svenskt medborgarskap.
Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 3 kap i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. I anställningen ingår även en skyldighet att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.

Samtal från externa rekryteringsföretag och säljare undanbedes.

Tillbaka till listning
 • Publicerad: 13 mars 2019
 • Plats: Uppsala, Uppsala län, Sverige
 • Förband: Luftstridsskolan – LSS
 • Anställningsform: Tillsvidareanställning
 • Omfattning: Heltid
 • * Militär grundutbildning krävs
 • Sista ansökningsdag:2019-07-07

Gå vidare till ansökan

Försvarsmakten använder ReachMee för att ta emot ansökningar till lediga jobb. Du lämnar nu forsvarsmakten.se och går vidare till reachmee.com.

Till ansökan