13.Säkerhetsbataljon söker säkerhetsofficer OR6 och säkerhetsutredare OR4-5

Om tjänsten

13.Säkerhetsbataljon står i frontlinjen för Försvarsmaktens arbete för att upptäcka, motverka och bekämpa säkerhetshotande verksamhet, både nationellt och internationellt. Förbandet är försvarsmaktsgemensamt och är ett samarbete mellan armén, marinen och flygvapnet.

Våra verkansdelar arbetar operativt och löser uppgifter kopplat mot de fem generiska säkerhetshoten: kriminalitet, subversion, främmande underrättelseinhämtning, sabotage och terrorism med ett multinationellt spektrum av sensorer. 133. Stab och funktionsskvadron arbetar främst med att stödja högre stab med säkerhetsunderrättelsetjänst och säkerhetsskyddstjänst. Skvadronen stödjer även bataljonsstaben med drift och bevakning.

Idag tjänstgör bataljonens medarbetare på ett flertal platser, både nationellt och internationellt. Det innebär att alla våra medarbetare ska ha likvärdiga möjligheter och rättigheter att utvecklas inom organisationen och kunna verka fria från diskriminering.

Nu rekryterar 133. Stab- och funktionsskvadron säkerhetsofficer och säkerhetsutredare till 332.Fältsäkerhetspluton.

332.FSÄK arbetar inom ramen för militär säkerhetstjänst. Huvuddelen av plutonens verksamhet utgörs av samverkan, utfrågning, rekognoscering/patrullering, säkerhetsplanering samt säkerhetsprövning.

Tidigare erfarenhet av militär säkerhetstjänst utgör inget krav då all relevant grundutbildning kommer att beredas inom 332.FSÄK försorg. Utvecklingsmöjligheter för specialisering inom området militär säkerhetstjänst erbjuds den personal som arbetat en längre period i plutonen och som bedöms uppnå ansenlig erfarenhet samt lämplighet i befattning.

Vi uppmuntrar till en jämn könsfördelning i plutonen och ser gärna kvinnliga sökande.

 Huvudsakliga arbetsuppgifter

 • Delta i gruppens arbete inom säkerhetsunderrättelsetjänst med inriktning mot inhämtning.
 • Delta i gruppens arbete inom säkerhetsskyddstjänst med inriktning mot säkerhetsplanering.
 • Självständigt kunna planera och genomföra säkerhetsprövningar.
 • Delta i säkerhetsutredningar.

Kvalifikationer

 • Militär grundutbildning.
 • Goda kunskaper i engelska (tal och skrift).
 • B – körkort.
 • FMFYSS Baskrav nivå 2

Meriterande

 • GSS/K anställd i minst två år.
 • Tjänstgjort vid MP-/SÄK-förband.
 • Militär/civil utlandstjänstgöring.
 • Utomnordiska språkkunskaper.
 • Militära förarbevis.
 • CLS utbildad.
 • Utbildad utfrågare samt samtalsledare

Personliga egenskaper

I plutonens verksamhet är interaktion med andra människor en mycket viktig del, därav söker vi individer som har god social förmåga samt god självkännedom. Även den enskildes psykiska och fysiska förmåga är viktig för att lösa plutonens uppgifter med hög effekt. Du kommer att ingå i mindre sammansatta patruller vilka uppträder självständigt och utformas utefter uppgifter karaktär. Utöver detta ställs höga krav på respektive gruppmedlems förmåga att uppträda självständigt. Att arbete i olika typer av sociala miljöer samt varierande geografiska platser är något du trivs med då plutonen löser uppgifter både nationellt och internationellt. Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.

Övrigt

Tjänstgöring på andra orter kommer att vara aktuellt och utlandstjänstgöring är obligatoriskt för samtlig personal på plutonen. Tjänstgöringstiden på annan ort varierar beroende på vilken uppgift som ska lösas

Upplysningar om tjänsten

Tjänsten Säkerhetsofficer kan sökas av person med specialistofficersutbildning (placering OR6) och tjänsten Säkerhetsutredare kan sökas av tjänstgörande gruppbefäl, soldater och sjömän (placering OR4-5).

Arbetsort: Livgardet, Kungsängen 

 • Lön och tillträde enligt överenskommelse.
 • Anställningsformen är tillsvidareanställning.
 • Sista ansökningsdatum är 2019-08-01
 • Din ansökan skall innehålla CV, referenser, personligt brev med foto samt relevanta intyg/betyg (En icke fullständig ansökan kommer ej att behandlas)

Under rekryteringsprocessen kommer urvalstester att genomföras under två separata dagar. Under den första testdagen kommer intervju och fystest att genomföras. Mer information om vidare tester delges under den första testdagen.

Kallelse till den första testdagen kommer att ske via mail.

För mer information om tjänsten kontakta:

Stf plutonchef Simon Jonsson
Tel: 076 876 83 06
Email: lg-13sakbat-fsak@mil.se

Fackliga representanter nås via FM växel 08-584 540 00:
OFR/O Jan Bajer och Stefan Morin
OFR/S 
SACO Johan Gillemyr och Staffan Johansson
SEKO Tomas Klasson, Lise-Lott Larsson

Välkommen med din ansökan!

 


Information om Försvarsmakten och det rekryterande förbandet:

Livgardet är ett av Försvarsmaktens största förband med anor från 1521. Vi utbildar morgondagens soldater, liksom militärpoliser och personal som ska genomföra internationell insats. Vi bevakar de kungliga slotten, vi har säkerhets- och markstridsförband liksom hemvärnssoldater, försvarsmusiker och tjänstehundar. Alla insatser inom Mellersta militärregionen, som är en av landets fyra militärregioner, leds från Livgardet.

Inom Försvarsmakten finns en stark värdegrund som bygger på öppenhet, resultat och ansvar. Professionell utveckling och personlig hälsa värdesätts och uppmuntras. Det finns goda förutsättningar för intern karriärrörlighet, friskvård samt bra balans mellan arbete och privatliv.

En anställning hos oss innebär placering i säkerhetsklass. Vanligtvis krävs svenskt medborgarskap.
Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 3 kap i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. I anställningen ingår även en skyldighet att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.

Samtal från externa rekryteringsföretag och säljare undanbedes.

Tillbaka till listning
 • Publicerad: 03 april 2019
 • Plats: Upplands-Bro, Stockholms län, Sverige
 • Förband: Livgardet – LG
 • Anställningsform: Tillsvidareanställning
 • Omfattning: Heltid
 • * Militär grundutbildning krävs
 • Sista ansökningsdag:2019-08-01

Gå vidare till ansökan

Försvarsmakten använder ReachMee för att ta emot ansökningar till lediga jobb. Du lämnar nu forsvarsmakten.se och går vidare till reachmee.com.

Till ansökan