423 R3pluton söker officerare

Om tjänsten

423 R3pluton
423 R3pluton söker dig som vill tjänstgöra På Malmen, Linköping. Plutonen arbetar till huvudsak med drift av Malmens flygplats samt utveckling av personal och verksamhet mot krigsförbandets målsättningar. Plutonen är anpassad efter de flygande förbanden som verkar inom Linköpings garnison vilket kan innebära tidiga morgonar, sena kvällar och beredskapstjänst. Större del av dessa sker hemma på förbandet.

Lediga befattningar på plutonen:

 • Räddningsbefäl (OR6/7)
 • Fälthållningsbefäl (OR6/7)
 • Materielmästare (OR6/7)

Beskrivningar om respektive befattning kommer nedan. Har du ytterligare frågor ser vi gärna att du ringer oss!

Räddningsbefäl
Som räddningsbefäl kommer, tillsammans med övriga befäl, leda den dagliga verksamheten på räddningsstation på Malmens flygplats. Utöver arbetet på flygplatsen ingår det även i ditt ansvar att, tillsammans med övriga befäl på plutonen, utbilda och utveckla personal och verksamhet mot krigsförbandets målsättningar. Befattningen kommer ställa krav på beredskapstjänstgöring. Dagtidstjänst, beredskap och övningar sker i huvudsak hemma på förbandet.

Kvalifikationer

 • Utbildad specialistofficer alt. omgalonerad officer eller specialiserad löjtnant-kapten.
 • B-körkort
 • OR 6/7

Meriterande kvalifikationer

 • CBRN utbildning
 • Fordonsinstruktör
 • Hjullastarinstruktör

Fälthållningsbefäl
Som fälthållningsbefäl kommer du, tillsammans med övriga befäl, ansvara för den dagliga fälthållningstjänsten på Malmen Flygplats. Det innebär att man jobbar när flygplatsen är öppen. Det kan vara tidig morgon och det kan vara sen kväll. Tjänsten ställer krav på beredskapstjänstgöring. Utöver arbetet på flygplatsen ingår det även i ditt ansvar att, tillsammans med övriga befäl på plutonen, utbilda och utveckla personal och verksamhet mot krigsförbandets målsättningar. Dagtidstjänst, beredskap och övningar sker i huvudsak hemma på förbandet.

Kvalifikationer

 • Utbildad fälthållningsledare
 • Utbildad specialistofficer alt. omgalonerad officer eller specialiserad löjtnant-kapten.
 • C och CE-körkort
 • OR 6/7

Meriterande kvalifikationer

 • Fordonsinstruktör
 • Hjullastarinstruktör
 • Fältarbetserfarenhet
 • Utbildad i ammunitionsröjning
 • Instruktör på diverse fältarbetsmaskiner

Materielmästare
Som Materielmästare kommer du tjänstgöra som chef på materielgruppen. Du har till uppgift att organisera och planera materieltjänsten för både räddnings och fälthållningstropparna. Tjänsten ställer krav på beredskapstjänstgöring. Utöver arbetet på flygplatsen ingår det även i ditt ansvar att, tillsammans med övriga befäl på plutonen, utbilda och utveckla personal och verksamhet mot krigsförbandets målsättningar. Dagtidstjänst, beredskap och övningar sker i huvudsak hemma på förbandet.

Kvalifikationer

 • Utbildad specialistofficer alt.t omgalonerad officer eller specialiserad löjtnant-kapten.
 • B-körkort
 • OR 6/7

Meriterande kvalifikationer

 • C alternativt CE körkort
 • Hjullastarutbildning
 • Fordonsinstruktör
 • Hjullastarinstruktör
 • God kännedom om system PRIO gällande kundvagnar och materieluppföljning
 • Erfarenhet av materiel- eller logistiktjänst i Försvarsmakten

Personliga egenskaper
Oaktat vilken befattning du söker skall du kunna jobba både självständigt och i grupp.  Du är en självklar lagspelare som är van att samarbeta med andra mot gemensamma mål. Du är ansvarsfull och plikttrogen samt har ett intresse av att lösa problem. Du är flexibel och kan hantera uppkomna arbetsuppgifter enskilt och tillsammans med dina arbetskamrater. Vid urval kommer stor vikt läggas vid personliga egenskaper.

Tillträde enl. ök.
Befattningarna är placerade på Helikopterflottiljen, Linköping.

Förfrågningar om befattningarna kan göras till PlutC 423.R3 Lt Carl Broman 0708-15 67 54 eller Stf PlutC 423.R3 Fj Joakim Bergendorff 0708-71 71 06

Fackliga representanter
OFR/O Hkpflj Mats Häggström
Försvarsförbundet Hkpflj Caroline Nilsson
SACO Hkpflj Anneli Helmersson
Samtliga nås via växeln på 013- 28 30 00.

Din ansökan skall innehålla CV samt ett ansökningsbrev. I ansökningsbrevet vill vi att du motiverar varför du är lämpad för den befattning du söker.


Information om Försvarsmakten och det rekryterande förbandet:

Försvarsmaktens Helikopterflottilj, Hkpflj, är ett förband med både mark- och sjöoperativ inriktning som kan verka vid insatser i Sverige och internationellt. Helikopterstöd är efterfrågat av många. Till exempel för person-, materiel-, eller sjukvårdstransporter, ledning, spaning eller bevakningsuppdrag. Helikopterflottiljen deltar därför ofta i uppdrag och övningar med andra förband men också som stöd till samhället i olika krissituationer. Huvuddelen av Helikopterflottiljen är placerad i Linköping (Malmen), med två stora enheter i Luleå (Kallax) samt Ronneby (Kallinge). Flottiljen ansvarar även för Hemvärnet i Östergötland.

Varje dag och varje timme gör våra medarbetare insatser som påverkar andra människors liv, både i stort och smått, och både på hemmaplan och runt om i världen.

Försvarsmakten ger dig möjlighet att utvecklas som människa och växa i din professionella roll. Vi är en ansvarstagande arbetsgivare och har en öppen organisation där vi ställer upp för varandra.

I Försvarsmakten finns en stark värdegrund som bygger på öppenhet, resultat och ansvar. Professionell utveckling och personlig hälsa värdesätts och uppmuntras. Det finns goda förutsättningar för intern karriärrörlighet, friskvård och bra balans mellan arbete och privatliv.

Försvarsmakten tillvaratar de kvaliteter som mångfald och jämn könsfördelning tillför verksamheten. Vi välkomnar därför sökanden med olika bakgrund och erfarenheter i våra rekryteringar.

Då anställningen är placerad i säkerhetsklass krävs svenskt medborgarskap. Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 19§ i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. I anställningen ingår även en skyldighet att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.

Samtal från externa rekryteringsföretag och säljare undanbedes.

Tillbaka till listning
 • Publicerad: 02 april 2019
 • Plats: Linköping, Östergötlands län, Sverige
 • Förband: Helikopterflottiljen – Hkpflj
 • Anställningsform: Tillsvidareanställning
 • Omfattning: Heltid
 • * Officersutbildning krävs
 • Sista ansökningsdag:2019-04-30

Gå vidare till ansökan

Försvarsmakten använder ReachMee för att ta emot ansökningar till lediga jobb. Du lämnar nu forsvarsmakten.se och går vidare till reachmee.com.

Till ansökan