Stabsofficer J3 Watchkeeper vid EU NAVFOR OHQ Atalanta

Om tjänsten

Insatsstaben ansvarar för Försvarsmaktens internationella insatser.

Sverige bemannar flera befattningar vid den multinationella staben Operational Head Quarter (OHQ) för operation EU NAVFOR Atalanta, insatsen mot piratverksamheten i Adenviken. OHQ är placeras i Rota, i Spanien.

Försvarsmakten söker nu en stabsofficer (J3 JOC Watchkeeper) till J3 vid OHQ Atalanta.

Huvudsakliga arbetsuppgifter

J3 JOC Watchkeeper huvudsakliga arbetsuppgifter är att under CJ3 DACOS bidra till/med:

 • Arbetsleda skiftgående personal (”RMP[1] Manager”, ”JOC[2] Assistant”).
 • Utanför tjänstetid driva MSCHOA[3] stöd till handelsfartygstrafik i riskområdet, inklusive utfärdande av informationsbulletiner, larmmeddelanden och navigationsvarningar.
 • Övervaka EUNAVFOR aktiviteter i operationsområdet via ledningssystem, informationssystem och koordineringsverktyg.
 • Samordna EUNAVFOR (Op ATALANTA) aktiviteter med NATO (Op OCEAN SHIELD) och CMF (Op FOUNDATION).
 • Läsa inkommande rapporter, signalmeddelanden samt e-postmeddelanden och agera för OpCdr[4] räkning, samt vid behov, i samråd med DCO, kalla in stabsmedlemmar för handläggning.
 • Uppdatera OHQ ledande/beslutande stabsmedlemmar via SMS/e-postrapporter.
 • Förbereda presentationer för Commanders Update Briefing (CUB).
 • Upprätta och skicka händelserapporter till EUMS[5].
 • Sköta CJ3 expeditionstjänst avseende signalmeddelanden.
 • Beredd leda evakuering av OHQ vid brand, som ”Fire Marshal”.
 • Beredd leda upprättande av alternativ JOC efter evakuering eller driftstörning.

Kvalifikationer

 • Officer, nivå OF 1-3
 • Tidigare erfarenhet av arbete i stab
 • God förmåga i engelska språket (motsvarande STANAG 3333)
 • Grundläggande kunskaper i MS Office

Meriterande 

 • Bakgrund som marinofficer
 • Erfarenhet från stridsledning/ledning av sjöstridsförband

Personliga egenskaper

Befattningen innebär arbete i Joint Operations Center inom J3-sektionen.

Att arbeta i en internationell stab med representanter från flera nationer ställer krav på ett flexibelt arbetssätt samt förmåga att lyssna till andra stabsmedlemmars åsikter och synpunkter. Att vara öppen för nya och andra lösningar än sina egna är en framgångsfaktor. Vidare krävs förmåga att kunna strukturera komplext stabsarbete samt en god förmåga att arbeta självständigt.

Arbetet på OHQ innebär periodvis högt tempo och långa arbetsdagar med oregelbunden arbetstid. Om operationen så kräver kan arbete på såväl helger som kvällstid förekomma. Arbetet som JOC Watchkeeper innebär skiftgång såväl natt som dag men även normala dagpass enligt ett på förhand bestämt schema..

Övrigt

Tjänstgöringsperioden är  från  december 2019 och 6-12 månader men på grund av befattningens karaktär (skiftarbete) kan tid för avlämning och tillträde behöva justeras (tidigareläggas).

Anställning sker enligt URA (avtal om utlandskontrakt och riktlinjer för anställningsvillkor vid tjänstgöring utomlands). Mer information om URA återfinns på arbetsgivarverkets hemsida www.arbetgivarverket.se

Frågor om tjänsten 

Kontakta INSS Koordinerings AVD Rådgivning och LNO sektionen 08 788 7500

Frågor om Avtal

HKV STAB PERS Int  Hans Utterberg 08 788 9894

Sista ansökningsdatum: 2019 -05-05

[1] RMP – Recognised Maritime Picture

[2] JOC – Joint Operations Centre

[3] MSCHOA – Maritime Security Centre Horn Of Africa

[4] OpCdr – Operation Commander

[5] EUMS – EU Military Staff


Information om Försvarsmakten och det rekryterande förbandet:

I Högkvarteret (HKV) finns överbefälhavaren (ÖB) och generaldirektören (GD), vilka för närvarande har ungefär 1 000 medarbetare – både yrkesofficerare och civila experter. Högkvarteret utgörs av ledningsstaben, produktionsledningen, insatsledningen och militära underrättelse- och säkerhetstjänsten. I ledningsstaben ingår bland annat ekonomidirektören, personaldirektören, kommunikationsdirektören och chefsjuristen.

Varje dag och varje timme gör våra medarbetare insatser som påverkar andra människors liv, både i stort och smått, och både på hemmaplan och runt om i världen.

Försvarsmakten ger dig möjlighet att utvecklas som människa och växa i din professionella roll. Vi är en ansvarstagande arbetsgivare och har en öppen organisation där vi ställer upp för varandra.

I Försvarsmakten finns en stark värdegrund som bygger på öppenhet, resultat och ansvar. Professionell utveckling och personlig hälsa värdesätts och uppmuntras. Det finns goda förutsättningar för intern karriärrörlighet, friskvård och bra balans mellan arbete och privatliv.

Försvarsmakten tillvaratar de kvaliteter som mångfald och jämn könsfördelning tillför verksamheten. Vi välkomnar därför sökanden med olika bakgrund och erfarenheter i våra rekryteringar.

Då anställningen är placerad i säkerhetsklass krävs svenskt medborgarskap. Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 19§ i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. I anställningen ingår även en skyldighet att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.

Samtal från externa rekryteringsföretag och säljare undanbedes.

Tillbaka till listning
 • Publicerad: 26 mars 2019
 • Plats: Madrid, Spanien
 • Förband: Försvarsmakten
 • Anställningsform: Tidsbegränsad anställning
 • Omfattning: Heltid
 • * Officersutbildning krävs
 • Sista ansökningsdag:2019-05-05

Gå vidare till ansökan

Försvarsmakten använder ReachMee för att ta emot ansökningar till lediga jobb. Du lämnar nu forsvarsmakten.se och går vidare till reachmee.com.

Till ansökan