Utvecklingspersonal vid The Development, Concepts and Doctrine Centre (DCDC) Shrivenham Storbritannien

Om tjänsten


I regeringens inriktning för Försvarsmaktens internationella samarbete (regeringsbeslut 4, 2011-07-15) framgår att Försvarsmakten aktivt ska söka och skapa förutsättningar för att dela kostnader med partners inom alla områden från utveckling till operationer och logistik.

Försvarsmakten har sedan 2013 personal (i dagsläget fyra personer) på plats vid DCDC med uppgift att vidareutveckla produkter för svensk användning.

Vi söker dig som är OF/CF-3/4 till befattning vid DCDC med tänkt tjänstgöring från årsskiftet 2020/21 preliminärt intill sommaren 2024.

Befattningsbeskrivning i korthet
Individen placeras vid Concepts sektionen vid the Development Concept and Doctrine Centre (DCDC), Shrivenham, Storbritannien. HKV LEDS INRI LUA inriktar/leder denna personal och C LUA är närmsta chef.

Vid DCDC arbetsleds personalen dels av detachementschef (Senior Swede) och dels av sektionschef: DCDC Assistant Heads Concepts.
FOI ger visst OA-stöd genom USO-projektet (Utveckling på strategisk och operativ nivå med partner) till den svenska personalen
 

Ansvarsområden
Personalen arbetar integrerat vid Team Concepts DCDC. Han/hon blir tilldelade ansvarsområden internt vid DCDC efter en dialog med DCDC och LEDS INRI. 

Aktuell personal bör ha god kunskap om aktuell studie-/ konceptutvecklingsverksamhet inom svenska Försvarsmakten och kommer vara stödjande till detta arbete. I arbeten som är relevanta för Sverige kommer personalen ha ansvar för samverkan med aktuella utvecklingsavdelningar vid skolor/centra i Försvarsmakten.
 

Arbetsuppgifter  

 • Delta i team Concepts arbete inom ramen for the Strategic Trends Programme enligt avtal mellan DCDC och LEDS INRI (N.B. att teamtillhörighet kan ändras på temporär, eller mer permanent basis utifrån dialog mellan DCDC och LEDS INRI).
 • Efter inriktning från LEDS INRI värdera vilka produkter/projekt DCDC utarbetar som kan vara relevant att ta hem till Sverige.
 • Samverka/koordinera med utvecklingsavdelningar vid skolor/centra samt HKV avseende att vidareutveckla de produkter som tas hem.
 • Ett antal veckor om året delta i aktiviteter vid skolor/centra och HKV.


Kvalifikationer

 • Erfarenhet av hur Försvarsmaktens processer och produkter hänger samman samt av planering och genomförande av försvarsmaktsgemensamt stabsarbete, speciellt inom förmåge-utvecklingsområdet. Erfarenhet av internationellt utvecklingssamarbete eftersträvas. Erfarenhet från försvarsmaktsgemensam taktisk utvecklingsverksamhet är en fördel.
 • Erfarenhet från att använda CD&E metoden i utvecklingsarbete är meriterande.
 • Tidigare tjänstgöring vid LEDS är meriterande.
 • Engelsk enligt NATO STANAG 6001 3-3-3-3 (Proffessional)


Övrigt
Tidsperiod: ca 2021-01-01 – 2024-07-31

Villkor: Avtal om utlandskontrakt och riktlinjer för anställningsvillkor vid tjänstgöring utomlands (URA).

För frågor angående tjänsten kontakta: LEDS INRI LUA Thorbjörn Sahlén, 08-788 7500

För frågor angående villkor kontakta: HKV STAB Pers Int Hans Utterberg tel. 08-788 9894.

Vänligen skicka in din ansökan snarast, urval sker löpande, dock senast 2019-05-05.

 


Information om Försvarsmakten och det rekryterande förbandet:

I Högkvarteret (HKV) finns överbefälhavaren (ÖB) och generaldirektören (GD), vilka för närvarande har ungefär 1 000 medarbetare – både yrkesofficerare och civila experter. Högkvarteret utgörs av ledningsstaben, produktionsledningen, insatsledningen och militära underrättelse- och säkerhetstjänsten. I ledningsstaben ingår bland annat ekonomidirektören, personaldirektören, kommunikationsdirektören och chefsjuristen.

Varje dag och varje timme gör våra medarbetare insatser som påverkar andra människors liv, både i stort och smått, och både på hemmaplan och runt om i världen.

Försvarsmakten ger dig möjlighet att utvecklas som människa och växa i din professionella roll. Vi är en ansvarstagande arbetsgivare och har en öppen organisation där vi ställer upp för varandra.

I Försvarsmakten finns en stark värdegrund som bygger på öppenhet, resultat och ansvar. Professionell utveckling och personlig hälsa värdesätts och uppmuntras. Det finns goda förutsättningar för intern karriärrörlighet, friskvård och bra balans mellan arbete och privatliv.

Försvarsmakten tillvaratar de kvaliteter som mångfald och jämn könsfördelning tillför verksamheten. Vi välkomnar därför sökanden med olika bakgrund och erfarenheter i våra rekryteringar.

Då anställningen är placerad i säkerhetsklass krävs svenskt medborgarskap. Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 19§ i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. I anställningen ingår även en skyldighet att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.

Samtal från externa rekryteringsföretag och säljare undanbedes.

Tillbaka till listning
 • Publicerad: 25 mars 2019
 • Plats: Shrivenham, Storbritannien
 • Förband: Försvarsmakten
 • Anställningsform: Tidsbegränsad anställning
 • Omfattning: Heltid
 • * Ingen militär utbildning krävs
 • Sista ansökningsdag:2019-05-05

Gå vidare till ansökan

Försvarsmakten använder ReachMee för att ta emot ansökningar till lediga jobb. Du lämnar nu forsvarsmakten.se och går vidare till reachmee.com.

Till ansökan