Specialistofficerare sökes

Om tjänsten

Allmänt

 

Militärpolisens personskyddskompani skyddar individers liv, hälsa och integritet mot aktörsdrivna hot, icke aktörsdrivna hot och olyckor. Detta genomförs med stöd av Förordning (1980:123) med reglemente för militärpolisen.

 

Personskyddskompaniet verkar i alla konfliktskalor med skiftande profil och arbetar dagligen med personskydd nationellt såväl som internationellt. Med anledning av den höga insatsfrekvensen utgör militärpolisens personskydd ett kompetenscentrum gällande insatser i högriskområden.

 

Förutom personskydd levererar personskyddskompaniet andra säkerhetsrelaterade tjänster bl.a. i form av rådgivning, utbildning, och säkerhetskoordinering.

 

Kompaniets strävar efter att leverera en kvalitativ produkt med en hög tillgänglighet enligt devisen:

Närsomhelst – Varsomhelst

 

Personskyddsoperatörerna vid kompaniet är särskilt uttagna, utbildade och utrustade och rekryteras från hela Försvarsmakten. Innan utbildningen sker en särskild uttagning. Uttagningen prövar individen mot önskade egenskaper inom olika områden såsom personlighet, intelligens, fallenhet, styrka, kondition etc. Uttagningen pågår under flera dagar.

 

Därefter genomförs utbildningen i tre steg:

 

1. Militärt personskydd, grunder livvakt

2. Militärt personskydd, grunder personskyddsoperatör

3. Militärt personskydd, fördjupning personskyddsoperatör

 

Slutligen, efter ett år vid förbandet och minst en personskyddsinsats kan personskyddsoperatörerna auktoriseras.

 

Om tjänsten

 

Som specialistofficer kommer du antingen placeras som chef personskyddsgrupp efter genomförd utbildning eller placeras i ledning och/ eller stödfunktion.

Möjliga inriktningar:

- Placering i systemstöd inom und/säk, planering.

- Placering i utbildningsgrupp som instruktör/ gruppchef

- Placering som chef personskyddsgrupp efter genomförd uttagning och utbildning.

 

Mer information lämnas vid eventuell intervju.

 

Formella krav för anställning

 

·         Svenskt medborgarskap

·         Officer (OR)

·         B-körkort

.         Vana och kunskap om att verka som arbetsgivarföreträdare i FM (bl.a. administration)

·         Godkänd  vid kompletterande prövning

·         Godkänd säkerhetsprövning

·         Ej allergisk mot hund alt. symptomfri vid behandling

·         God förmåga att uttrycka sig i tal och skrift på svenska och engelska

 

Fysiska och medicinska krav

 

·         Godkänd läkarundersökning

·         Godkänd psykologisk profil

·         Godkänd vid kompletterande prövning ( för operativa befattningar))

 

Meriterande kvalifikationer

 

·         Militärpolis alt. civil polis

·         Internationell erfarenhet

·         Säkerhets- och underrättelseutbildning

·         SERE-utbildningar

·         Sjukvårdsutbildning

·         Språk utöver svenska

·         Militära förarbevis

·         Formell vapenutbildning

·         Instruktörskompetenser inom vapen, närkamp, överlevnad, sjukvård, fordon m.fl.

·         Högskoleutbildning inom samhällsvetenskap, statskunskap, juridik, beteendevetenskap eller motsvarande

 

Önskvärda egenskaper

 

·         Prestigelös

·         God samarbetsförmåga

·         Hög personlig mognad

·         Självständig

·         Hög stresstålighet

·         God fysisk och mental status

·         Hög social kompetens

 

Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.

 

Antagningsprocess

 

Ett första urval sker inom en månad efter sista ansökningsdag.

 

Planerat anställningsdatum enligt överenskommelse.

 

Bifogas till ansökan

 

·         CV

·         Personligt brev med bild där ansiktet syns tydligt

·         Vidimerade betyg, utbildningar och kompetenser av relevans mot sökt tjänst

·         Två referenser med namn och kontaktuppgifter

 

Dokumenten skall vara i PDF format samt döpas enligt: personnummer, efternamn samt filnamn.

 

Ange vilken befattning som avses i ansökan.

 

Mer information om tjänsten kan lämnas av:

 

Mj Johan Sjöstedt, kompanichef

johan.x.sjostedt@wips.mil.se

 

Fackliga representanter:

 

OFR-O Johan Hamlin

OFR-S Madelene Daleo

SACO Catarina Malmrot

SEKO Thomas Klason

samtliga nås via växeln: 08-584 540 00


Information om Försvarsmakten och det rekryterande förbandet:

Livgardet är ett av Försvarsmaktens största förband med anor från 1521. Vi utbildar morgondagens soldater, liksom militärpoliser och personal som ska genomföra internationell insats. Vi bevakar de kungliga slotten, vi har säkerhets- och markstridsförband liksom hemvärnssoldater, försvarsmusiker och tjänstehundar. Alla insatser inom Mellersta militärregionen, som är en av landets fyra militärregioner, leds från Livgardet.

Inom Försvarsmakten finns en stark värdegrund som bygger på öppenhet, resultat och ansvar. Professionell utveckling och personlig hälsa värdesätts och uppmuntras. Det finns goda förutsättningar för intern karriärrörlighet, friskvård samt bra balans mellan arbete och privatliv.

Då en anställning hos oss innebär placering i säkerhetsklass krävs svenskt medborgarskap. Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 19§ i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. I anställningen ingår även en skyldighet att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.

Samtal från externa rekryteringsföretag och säljare undanbedes.

Tillbaka till listning
  • Publicerad: 26 mars 2019
  • Plats: Upplands-Bro, Stockholms län, Sverige
  • Förband: Livgardet – LG
  • Anställningsform: Tillsvidareanställning
  • Omfattning: Heltid
  • * Officersutbildning krävs
  • Sista ansökningsdag:2019-04-26

Gå vidare till ansökan

Försvarsmakten använder ReachMee för att ta emot ansökningar till lediga jobb. Du lämnar nu forsvarsmakten.se och går vidare till reachmee.com.

Till ansökan