Utredare/utvecklare till utredningsgrupp kränkande särbehandling

Om tjänsten

Försvarsmaktens HR Centrum, Specialistenheten söker två till tre utredare till en nyinrättad funktion vars uppgift är att hantera utredningsärenden. Utredningsfunktionens ger ett
utvecklat stöd till chefer samt vägledning till anställda som har frågor eller ärenden rörande trakasserier, sexuella trakasserier och kränkande särbehandling.

Arbetsuppgifter:
Som utredare ingå du i utredningsgruppen. Rollen är bred och du ges möjlighet att både utveckla och förbättra den nya funktionen. Utredningsärendena berör hela FM verksamhet
inklusive Hemvärnet. I arbetsuppgifterna ingår att:

  • Vägleda anställda rörande trakasserier, sexuella trakasserier och kränkande särbehandling. Vägledningen är en proaktiv åtgärd där anställda erbjuds stöd, handlingsalternativ och lösningsorienterad rådgivning i syfte att förhindra fortsatt arbetsmiljöproblematik och förebygga eskalering av ev. konfliktsituation eller ohälsa.
  • Ge stöd åt förbandschefer vid utredning och uppföljning av trakasserier, sexuella trakasserier och kränkande särbehandling.
  • Följa upp och samordna ärendehantering rörande trakasserier, sexuella trakasserier och kränkande särbehandling inom FM. Uppföljning och samordning sker i syfte av att upparbeta erfarenhet och kunskap för utökad förmåga att förebygga trakasserier, sexuella trakasserier och kränkande särbehandling inom FM.

Arbetet förväntas ske skyndsamt, sakligt, konsultativt och opartiskt. Arbetsuppgifterna kan komma att förändras över tiden inom ramen för utvecklingen av projektet.

Kvalifikationer:
Högskoleexamen inom beteendevetenskap eller det som arbetsgivaren bedömer likvärdigt. Arbetsrättslig kompetens med kunskap om och praktisk erfarenhet av att tillämpa
diskriminerings- och arbetsmiljölagstiftning.
Erfarenhet av att utforma åtgärdsförslag om organisatorisk och social arbetsmiljöproblematik på individ-, grupp- och organisationsnivå.
Erfarenhet från att genomföra utredningar.

Meriterande:
Erfarenhet från Försvarsmakten eller annan statlig myndighet.
God förmåga att uttrycka sig i tal och skrift.
Erfarenhet från aktivt stödjande och/eller undervisande arbete inom arbetsmiljöområdet.
Erfarenhet från att genomföra utredningar av sexuella trakasserier och kränkande särbehandling.

Personliga egenskaper:
Vi söker dig som har en personlig mognad och integritet. Du är opartisk och empatisk med väl grundade värderingar som överensstämmer med Försvarsmaktens värdegrund. Vi
värdesätter din uthållighet, tydlighet och strukturella förmåga. Du har gott omdöme, en god samarbetsförmåga och du stödjer och uppmuntrar gärna andra när det uppstår problem.

Övrigt:
Både du som är militär och civil är välkommen att söka.
Tidsbegränsad anställning 2 år. (ev. kan projektanställningen övergå i en fast anställning)
Arbetsort: Stockholm
Tjänsteresor kan förekomma inom Sverige och det kan också innebära resor till andra länder där Försvarsmakten genomför internationella insatser.
Tillträde: Snarast.

Kontakpersoner:
Chef Specialistenheten, Jan Dunmurray, tfn 070-96 49 388.
Projektledare, Anna-Carin Björklund, tfn 0733-65 69 29

Fackliga företrädare:
SACO Camilla Robertsson
SEKO Lise-Lotte Larsson
OFR/S Pia Almström
OFR/O Arne Nilsson
Samtliga nås via FM växel: 08-788 75 00

Välkommen med din ansökan senast 2019-04-24. Din ansökan skall innehålla CV samt ett ansökningsbrev. I ansökningsbrevet vill vi att du motiverar varför du är lämpad för denna
befattning.


Information om Försvarsmakten och det rekryterande förbandet:

Försvarsmakten HR Centrum är en service- och supportfunktion som har ansvar över Försvarsmaktens gemensamma förvaltning och stödverksamhet inom service, administration och HR. Vi är cirka 680 medarbetare med verksamhet i 26 orter runt om i landet.

Varje dag och varje timme gör Försvarsmaktens medarbetare insatser som påverkar andra människors liv, både i stort och smått, och både på hemmaplan och runt om i världen.

I Försvarsmakten finns en stark värdegrund som bygger på öppenhet, resultat och ansvar. Professionell utveckling och personlig hälsa värdesätts och uppmuntras. Det finns goda förutsättningar för intern karriärrörlighet, friskvård samt bra balans mellan arbete och privatliv.

Då en anställning hos oss innebär placering i säkerhetsklass krävs svenskt medborgarskap. Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 19§ i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. I anställningen ingår även en skyldighet att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.

Samtal från externa rekryteringsföretag och säljare undanbedes.

Tillbaka till listning
  • Publicerad: 01 april 2019
  • Plats: Stockholm, Stockholms län, Sverige
  • Förband: Försvarsmaktens HR – centrum – FM HRC
  • Anställningsform: Tidsbegränsad anställning
  • Omfattning: Heltid
  • * Ingen militär utbildning krävs
  • Sista ansökningsdag:2019-04-24

Gå vidare till ansökan

Försvarsmakten använder ReachMee för att ta emot ansökningar till lediga jobb. Du lämnar nu forsvarsmakten.se och går vidare till reachmee.com.

Till ansökan