Materiel- och funktionssamordnare till Rikshemvärnschefens stab

Om tjänsten

Om tjänsten
Rikshemvärnschefen är främste företrädare för hemvärnet samt dess stödorganisation och ansvarar för att leda vidmakthållande och utveckling av hemvärnsförbanden. Tjänsten som kompetensområdesföreträdare hemvärnsbataljon är organiserad inom Produktionsledningens rikshemvärnsavdelning.

Högkvarterets Produktionsledning (PROD) planerar, leder och följer upp verksamheten vid Försvarsmaktens förband, utom Högkvarteret. Uppgiften omfattar uppbyggnad av förmågor och kompetenser för beredskap samt forskning och utveckling

I Högkvarterets Produktionsledning (PROD) ingår Rikshemvärnschefen med stab (rikshemvärnsavdelningen). Rikshemvärnschefen ansvarar för att utveckla och vidmakthålla hemvärnet med hemvärnsförbanden.

Materiel- och funktionssamordnare hemvärnsförband

Du ingår i ett arbetslag, en sektion, med fokus på planering av organisation för hemvärnsbataljon och genomförande av den planering som leder till att Försvarsmaktens hemvärnsförband är organiserade och utrustade för att lösa sina huvuduppgifter.

Som materiel- och funktionssamordnare för hemvärnsförband i Försvarsmakten deltar du i utvecklingsarbetet med hemvärnsförbandens krigsorganisation. Du deltar i eller i vissa frågor leder du beredning och utveckling av hemvärnsförbandens materiel- och funktionsutveckling.

Som medarbetare i Rikshemvärnschefens stab skall du även medverka i uppföljning och inspektioner vid hemvärnsförbanden. Resor såväl som helgarbete förekommer som en naturlig del i arbetet.

För att passa i rollen som materiel- och funktionssamordnare krävs förmåga till analys och struktur samt mycket god integritet och samarbetsförmåga. Du är problemlösnings- och resultatorienterad. Du är erfaren från verksamhet där höga krav ställs på säkerhetsmedvetenhet och integritet.

Huvudsakliga arbetsuppgifter:

 • Sammanhålla och bereda underlag för materiel- och funktionsutveckling i hemvärnsförbandens ingående delar
 • Sammanhålla och bereda förändringar av typförbandens materiel
 • Delta i uppföljning och inspektion av verksamhet och förband
 • Krigsförbandsutveckling inklusive uppföljning av organisations- och metodförsök
 • Stödja utveckling av hemvärnsförbandens Krigsförbandsmålsättning (KFM)
 • Stödja utveckling av hemvärnsförbandens Krigsförbandsspecifikation (KFS)
 • Förbereda och delta i förbandsdialoger avseende resultat och värdering av förmåga
 • Registeruppföljning i stödsystemen IOR, PRIO samt LIFT avseende hemvärnsförband
 • Stödja Rikshemvärnschefens övriga långsiktiga utveckling och planering

Kvalifikationer

 • Minst treårig programbunden utbildning, eller motsvarande.
 • God förmåga att uttrycka sig i tal och skrift på svenska och engelska
 • Vitsordad erfarenhet (referens krävs) av verksamhetsplanering och ekonomisk redovisning
 • Militär verksamsamhetserfarenhet (referens krävs)
 • Relevant examen från högskola eller gymnasium
 • Körkort *B*

Meriterande kvalifikationer

 • Officersexamen, reservofficersexamen eller flerårig militär erfarenhet från hemvärnssystemet i ledande befattning (referens krävs).
 • Vitsordad (referens krävs) erfarenhet av arbete på vid enhet som stödjer hemvärnsbataljon eller erfarenhet från tjänstgöring i hemvärnsbataljon ledande enhet eller befattning
 • Erfarenhet att arbeta i IOR, PRIO och LIFT
 • Vana att hantera datorer för kontorstöd och kalkylprogram (exempelvis MS Excel)
 • Säkerhetsutbildning från försvarsmyndighet

Personliga egenskaper
Som medarbetare hos Rikshemvärnschefen är du ett föredöme och en aktiv företrädare för FM värdegrund. Befattningen kräver att du är kommunikativ och omdömesgill samt har lätt för att samarbeta. Stor vikt läggs därför vid personlig lämplighet och förmåga att arbeta lojalt både självständigt och kan arbeta i tillfälligt sammansatta grupper. Du trivs med att skapa och behålla nya kontakter. Du är självständig, drivande, kommunikativ och van att hitta praktiska lösningar. Stor vikt kommer läggas vid personliga egenskaper.

Övrigt
Tjänsten är tillsvidaretjänst på heltid, OF3.
Om du idag inte är tillsvidareanställd i Försvarsmakten tillämpas 6 månaders provanställning.
Placeringsorten är Stockholm (Gärdet).
Individuell lönesättning tillämpas.
Befattningen innebär krigsplacering.
Tillträda efter överenskommelse.

Upplysningar om tjänsten kan lämnas av:
C Krigsförbandssektionen överstelöjtnant Mikael Wassdahl, 073-366 36 94
Avdelningschef, överste Roger Nilsson, 072-388 07 64

Fackliga representanter:
SACO, Camilla Robertsson
SEKO, Hans Monthan
OFR/S, Pia Almström
ORR/O, Arne Nilsson
Samtliga nås Via HKV växel: 08-788 75 00

Välkommen med din ansökan senast 2019-05-10. Din ansökan ska innehålla CV samt ett ansökningsbrev. I ansökningshandlingar skall referenser enligt krav och önskvärda egenskaper framgå.


Information om Försvarsmakten och det rekryterande förbandet:

I Högkvarteret (HKV) finns överbefälhavaren (ÖB) och generaldirektören (GD), vilka för närvarande har ungefär 1 000 medarbetare – både yrkesofficerare och civila experter. Högkvarteret utgörs av ledningsstaben, produktionsledningen, insatsledningen och militära underrättelse- och säkerhetstjänsten. I ledningsstaben ingår bland annat ekonomidirektören, personaldirektören, kommunikationsdirektören och chefsjuristen.

Varje dag och varje timme gör våra medarbetare insatser som påverkar andra människors liv, både i stort och smått, och både på hemmaplan och runt om i världen.

Försvarsmakten ger dig möjlighet att utvecklas som människa och växa i din professionella roll. Vi är en ansvarstagande arbetsgivare och har en öppen organisation där vi ställer upp för varandra.

I Försvarsmakten finns en stark värdegrund som bygger på öppenhet, resultat och ansvar. Professionell utveckling och personlig hälsa värdesätts och uppmuntras. Det finns goda förutsättningar för intern karriärrörlighet, friskvård och bra balans mellan arbete och privatliv.

Försvarsmakten tillvaratar de kvaliteter som mångfald och jämn könsfördelning tillför verksamheten. Vi välkomnar därför sökanden med olika bakgrund och erfarenheter i våra rekryteringar.

Då anställningen är placerad i säkerhetsklass krävs svenskt medborgarskap. Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 19§ i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. I anställningen ingår även en skyldighet att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.

Samtal från externa rekryteringsföretag och säljare undanbedes.

Tillbaka till listning
 • Publicerad: 01 april 2019
 • Plats: Stockholm, Stockholms län, Sverige
 • Förband: Högkvarteret - HKV
 • Anställningsform: Tillsvidareanställning
 • Omfattning: Heltid
 • * Ingen militär utbildning krävs
 • Sista ansökningsdag:2019-05-10

Gå vidare till ansökan

Försvarsmakten använder ReachMee för att ta emot ansökningar till lediga jobb. Du lämnar nu forsvarsmakten.se och går vidare till reachmee.com.

Till ansökan