Norrbottens Regemente söker Regementsförvaltare OR9

Om tjänsten

Huvudsakliga arbetsuppgifter
Regementsförvaltaren tillhör regementsledningen och uppgiften är att stödja regementschefen. Regementsförvaltaren är förbandets företrädare för soldater, gruppbefäl och specialistofficerare. Att stödja chefen med personalutveckling och förbandets utveckling är de huvudsakliga uppgifterna och innebär att en stor del av tjänstgöringen tillbringas ute i utbildnings- och övningsverksamheten. Fortsatt implementering av trebefälssystemet är en viktig uppgift där en hög systemförståelse inom alla personalkategorier krävs.

Kvalifikationer
För att kunna söka krävs det att du har en militär tillsvidareanställning i Försvarsmakten och att du arbetar kontinuerligt inom Försvarsmakten idag.
Har examen från specialistofficersutbildning (Officersexamen)
Har godkänt språktest
Bedöms som lämplig i arbetspsykologisk bedömning
Uppfyller Försvarsmaktens Fysiska standard, krav enligt grupp B
Har genomfört HSOU eller stabsutbildning (MHS Tak A/SU/HOP motsvarande, referens H Pers 2018 3.7.1)
Har erkänt god förmåga att utbilda förband i subarktisk miljö

Meriterande
om du tjänstgjort på skola, centrala staber eller genomfört militär internationell tjänstgöring.


Till dina personliga egenskaper hör att du:
Är en stark individ med hög integritet, social kompetens och fingertoppskänsla.
Har organisationens förtroende och respekt för såväl sitt kompetensområde som för sina personliga egenskaper.
Har en gedigen militär yrkeserfarenhet och har haft flera befattningar inom motsvarande arbetsområde
Är en föregångsperson och äger en god samarbetsförmåga

Det läggs stor vikt vid dina personliga egenskaper.

I ansökan skall följande handlingar bifogas:
Intyg från genomförd HSOU eller stabsutbildning
Intyg om genomförd internationell tjänst
CV
Personligt brev
Eventuella löneanspråk

Frågor angående befattningen besvaras av:
Nuvarande regementsförvaltare Jari Mäkelä 070-2376457 jari.makela@mil.se
eller stabschefen vid I 19 övlt Jerker Persson 0921-348302 i19-sc@mil.se

Fackliga företrädare:
OF Bothnia, Ronald Lahti 0921-348302 of-bothnia@mil.se
SEKO, Margaretha Ryding 0921-348024 margareta.ryding@mil.se
Försvarsförbundet, Annelie Forshage 0921-348302 annelie.forshage@mil.se

Övrigt
Går du vidare i rekryteringsprocessen får du genomgå en personlig intervju och olika tester. Referenser skall kunna lämnas på begäran.
Utnämning sker efter beslut från Personaldirektören. Tillträde till befattningen är planerad att ske från kvartal 4 2019. Du förordnas på 5-7 år på aktuell befattning.
Ytterligare information om rekryteringsprocessen och fortsatt utveckling som OR 9 finns i FM2018-2435:11 ”Generell beskrivning OR9 samt instruktion för rekrytering och befordran”.

Välkommen med din ansökan senast 2019-05-03


Information om Försvarsmakten och det rekryterande förbandet:

Norrbottens regemente I 19 är ett av Sveriges största regementen med verksamhet från Kiruna i norr till Härnösand i söder. I 19 ansvarar bland annat för att rekrytera och utbilda soldater till två mekaniserade bataljoner och en jägarbataljon. I 19 har uppdraget att utveckla jägarförmågan inom armén och vinterförmågan inom Försvarsmakten. Vid regementet finns en brigadstab med uppgift att leda delar av arméns förband under kris och krig, samt staben för Militärregion Nord, som ansvarar för markterritoriell ledning i de fyra nordliga länen. Vid I 19 finns också sju hemvärnsbataljoner och flera stödfunktioner.

Varje dag och varje timme gör våra medarbetare insatser som påverkar andra människors liv, både i stort och smått, och både på hemmaplan och runt om i världen.

Försvarsmakten ger dig möjlighet att utvecklas som människa och växa i din professionella roll. Vi är en ansvarstagande arbetsgivare och har en öppen organisation där vi ställer upp för varandra.

I Försvarsmakten finns en stark värdegrund som bygger på öppenhet, resultat och ansvar. Professionell utveckling och personlig hälsa värdesätts och uppmuntras. Det finns goda förutsättningar för intern karriärrörlighet, friskvård och bra balans mellan arbete och privatliv.

Försvarsmakten tillvaratar de kvaliteter som mångfald och jämn könsfördelning tillför verksamheten. Vi välkomnar därför sökanden med olika bakgrund och erfarenheter i våra rekryteringar.

Då anställningen är placerad i säkerhetsklass krävs svenskt medborgarskap. Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 19§ i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. I anställningen ingår även en skyldighet att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.

Samtal från externa rekryteringsföretag och säljare undanbedes.

Tillbaka till listning
  • Publicerad: 01 april 2019
  • Plats: Boden, Norrbottens län, Sverige
  • Förband: Norrbottens regemente – I 19
  • Anställningsform: Tillsvidareanställning
  • Omfattning: Heltid
  • * Officersutbildning krävs
  • Sista ansökningsdag:2019-05-03

Gå vidare till ansökan

Försvarsmakten använder ReachMee för att ta emot ansökningar till lediga jobb. Du lämnar nu forsvarsmakten.se och går vidare till reachmee.com.

Till ansökan