IBSS-soldater till Bevakningskompaniet Amf1, Haninge garnison

Om tjänsten

Bevakningskompaniet Amf1 bedriver bevaknings- och IBSS-tjänst inom Haninge Garnison samt i Stockholms
skärgård. Tjänsten omfattar tjänstgöring i någon av förbandets garnisonsvakter, skjutfältsvakter, yttre tjänst som
insatsberedd skyddsstyrka samt patrullering till lands och sjöss. Arbetet präglas av stor rörlighet och bedrivs i
huvudsak som passtjänst med koncentrerad arbetstid dag, natt och till viss del tjänstgöring med jour på arbetsplatsen.

Amfibieregementet/ Amf1 leder en manöverbataljon och två kompanier med heltids- och deltidsanställd personal
samt två hemvärnsbataljoner med frivillig personal. Förbandet är ett markstridsförband som förflyttas främst med
stridsbåtar. På förbandsbaserna och dess anslutande övningsfält runt om i skärgården övar, tränar och utbildas
förbandet mot att verka där vatten möter land; en skärgård, ett floddelta, en hamn.

Din bakgrund:
Rekryteringen riktar sig i första hand till rekryter vid pågående grundutbildning vid Amf1 och andra förband samt soldater som genomfört grundläggande militär utbildning på Amf1 eller med motsvarande kompentens.

Kvalifikationer:
Militär grundutbildning.
Rekryteringen riktar sig i första hand till rekryter vid pågående grundutbildning vid Amf1 och andra förband samt soldater som genomfört grundläggande militär utbildning på Amf1 eller med motsvarande kompentens.
Fysiska grundkrav motsvarande soldat i markstridstjänst, vilka kommer att testas i samband med urvalsprocessen.
För en anställning krävs att du är svensk medborgare.

Meriterande:
Genomfört militär grundutbildning på Amf1.
Militära förarbevis fordon och båtar.
Genomförd militär grundutbildning i närtid.

Personliga egenskaper:
Stor vikt kommer att läggas på bedömningen av individens personliga lämplighet för tjänsten.

Övrigt:
Anställning: Samtliga tjänster är OR1-3. Soldat ingående i InsatsBeredd SkyddsStyrka (IBSS).
Heltidstjänstgöring/kontinuerlig tjänstgöring, 6 månaders provanställning, uppsägningstid 1-2månader. 
GSS/K (Avtal om tidsbegränsade anställningar med kontinuerlig tjänstgöring för gruppbefäl, soldater
och sjömän inom Försvarsmakten).

Tillträde: 2019-08-15 alternativt enligt överenskommelse.

Placering: Amf1 Haninge garnison, Hårsfjärden.

Lön: Enligt avtal. Grundlön 19’000 kr – 23’500 kr.

Vid frågor om tjänsten eller rekryteringsprocessen maila till: amf1-bevkomp@mil.se 

Fackliga representanter:
OFR/O Simon Abrahamsson, of-amf@mil.se
OFR/S Björn Engren, forsvarsforbundet-f55@mil.se
SACO Siv Tjernberg, saco-f-haninge@mil.se
SEKO Anders Rydberg, 070-219 40 50

Välkommen med din ansökan senast 2019-05-31. Svar på ansökan ges tidigast 2019-06-10. Din ansökan skall
innehålla CV, ansökningsbrev, referenser samt intyg på betyg och utbildningsbevis. I ansökningsbrevet vill vi att du motiverar varför du är lämpad för denna befattning.
Skicka in ansökan till: amf1-bevkomp@mil.se


Information om Försvarsmakten och det rekryterande förbandet:

Amfibieregementet verkar där vatten möter land och fungerar som länken mellan sjö- och arméstridskrafter. Snabbgående stridsbåtar och svävare gör att förbandet är lättrörligt. Våra vapensystem gör att vi kan verka i fyra dimensioner: på och under vattenytan, i luften och på marken. Därmed kan vi utöva kontroll över kustområden.

Förbandet utbildar amfibiesoldater, kustjägare, sjömän och officerare inom åtskilliga huvudtjänster. Våra krigsförband omfattar Andra amfibiebataljonen, 17:e bevakningsbåtkompaniet och 132:a säkerhetskompani sjö samt tre hemvärnsbataljoner. Förbandet är baserat i Haninge (Berga), i Göteborg och på Gotland.

Varje dag och varje timme gör våra medarbetare insatser som påverkar andra människors liv, både i stort och smått, och både på hemmaplan och runt om i världen.

I Försvarsmakten finns en stark värdegrund som bygger på öppenhet, resultat och ansvar. Professionell utveckling och personlig hälsa värdesätts och uppmuntras. Det finns goda förutsättningar för intern karriärrörlighet, friskvård samt bra balans mellan arbete och privatliv.

En anställning hos oss innebär placering i säkerhetsklass. Vanligtvis krävs svenskt medborgarskap.
Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 3 kap i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. I anställningen ingår även en skyldighet att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.

Samtal från externa rekryteringsföretag och säljare undanbedes.

Tillbaka till listning
  • Publicerad: 12 april 2019
  • Plats: Haninge, Stockholms län, Sverige
  • Förband: Amfibieregementet – Amf 1
  • Anställningsform: Tidsbegränsad anställning
  • Omfattning: Heltid
  • * Militär grundutbildning krävs
  • Sista ansökningsdag:2019-05-31

Gå vidare till ansökan

Försvarsmakten använder ReachMee för att ta emot ansökningar till lediga jobb. Du lämnar nu forsvarsmakten.se och går vidare till reachmee.com.

Till ansökan