Pröva-på-kursen 48H för läkarstuderande, 18-20 oktober 2019

Om tjänsten

OBS!
Höstens kurs är en specialvariant med målgrupp läkarstuderande. Om du inte tillhör målgruppen välkomnar vi dig att istället söka till vårens kurs (2020). Annons för vårens kurs kommer att läggas ut under hösten 2019. Vill du få ett mail när det är dags att söka den kursen? Maila medicinalrekrytering@mil.se. Ange namn, yrke och att du är intresserad av 48H, så kommer du få ett mail när den annonsen öppnas.

Har du funderat på hur det är att jobba i Försvarsmakten? Om du kan jobba heltid i uniform eller bara ”ibland”? Vilka möjligheter som finns framförallt nationellt men också internationellt? Om vad vi gör i Mali - och här hemma? Då kan ”48H” definitivt vara något för dig!

Kanske en bra början på något nytt
Den 18 oktober är du välkommen till oss på Försvarsmedicincentrum i Göteborg. De som tas ut kan se fram mot en spännande helg, med nya kunskaper, oanade möten och definitivt en och annan aha-upplevelse. Du vet redan hur det är att arbeta på ett sjukhus eller på en klinik, men hur är det att arbeta i fält eller ombord – framförallt nationellt men också internationellt?

Tanken med den här helgen är att du tillsammans med andra läkarstuderande ska få en inblick i hur vi i Försvarsmakten jobbar med sjukvård i en annorlunda miljö. Kursen ger dig en bred bild av Försvarsmakten där vi varvar teoretiska genomgångar med praktiska moment. 

Rätt till god vård
Alla svenska soldater och sjömän har rätt till god vård oavsett var de befinner sig. De löser uppgifter nationellt och internationellt på uppdrag av regering och riksdag och skall skydda Sverige och svenska intressen. De kan stå i meterdjup snö i Arjeplog, de kan vara på ett fartyg på ett stormigt Bottenhav, i en helikopter som skall landa på Gotland eller mitt ute i den 50-gradiga öknen i Mali. De, och deras familjer, behöver tryggheten av att veta att någon kommer att ta hand om dem om något inträffar. Därför behöver vi läkare, sjuksköterskor och annan hälso- och sjukvårdspersonal som vill göra skillnad på riktigt. De som kan och vill ta hand om dem som skyddar oss, i Sverige och på andra platser på jorden – våra soldater och sjömän.

Vi delar med oss av våra erfarenheter
Det kommer att finnas gott om tillfällen att ställa de frågor som är viktiga för just dig. Kanske om hur den militära utbildningen är och hur man lever i fält. Kanske om vad just du ska inrikta dig mot för specialitet för att kunna jobba i Försvarsmakten framöver. Du kanske undrar en del kring FN-insatsen i Mali, där vi deltar med drygt 320 soldater varav flera läkare och sjuksköterskor. 

Under ”48H” lever du militärt
Tillsammans med andra kvinnor och män bor du i logement, du bär militär uniform och kommer att få pröva på hur det är att äta i fält. Eftersom fysisk träning är viktigt för oss i Försvarsmakt en kommer du också att få pröva på det på vårt sätt – efter dina förutsättningar. Kursen börjar fredagen den 18 oktober klockan 13.00 och vi slutar klockan 13.00 söndagen den 14 oktober. Vi står för boende och mat under kursen, som är avgiftsfri. Vi stor också för din resa från hemorten (i Sverige) till Göteborg, tur och retur.

Vilka krav ställer vi på dig som vill gå kursen?
Vi söker i första hand läkarstuderande från och med termin 9 och framåt, men som längst om du har gått ett år på din specialistutbildning (akutsjukvård, anestesi, allmänmedicin, kirurgi eller ortopedi). För att bli antagen till ”48H” behöver du inte ha genomfört någon tidigare utbildning vid Försvarsmakten men får gärna ha någon militär bakgrund (dock är det inget krav). Du måste vara svensk medborgare, ska vara fullt frisk och ha god fysik. Det är också viktigt att du delar vår värdegrund som handlar om alla människors lika värde. 

Om din ansökan
Vi vet att många behöver ha lång framförhållning för att kunna delta på 48H. Det är skälet till att vi redan nu öppnar upp för ansökningar till höstens kurs. Senast den 15 juli måste du ha skickat in din ansökan. Vi går fortlöpande igenom de ansökningar som kommer in för att du som söker skall kunna få ett svar så fort som möjligt. Alla som söker kommer att ha fått besked om de blivit antagna senast den 31 augusti. 

Om jag har några frågor…?
På vår hemsida www.forsvarsmakten.se/medicinalrekrytering hittar du mycket information. Det finns också en hel del material på YouTube. Här finns exempelvis filmen ”Sjukvård under insats” som på åtta minuter beskriver vår verklighet som mötte oss i både Afghanistan och Afrika. Om du har några frågor är du givetvis välkommen att kontakta oss på Försvarsmedicincentrum - skicka ett mail till medicinalrekrytering@mil.se så hör vi av oss.

VÄLKOMMEN MED DIN ANSÖKAN! ANNONSEN ÄR ÖPPEN T O M DEN 15 JULI

 

_________________________

Information om personuppgiftsbehandlingen i LIME CRM

Behandling av personuppgifter, d.v.s. uppgifter som kan knytas till en viss person, omfattas av bestämmelserna i personuppgiftslagen (1998:204). Den 25 maj 2018 började EU:s dataskyddsförordning att gälla. Försvarsmakten kommer dock, genom en övergångsbestämmelse till den svenska dataskyddslagen (2018:218), att i en övergångsperiod fortsatt tillämpa personuppgiftslagen för myndighetens personuppgiftsbehandling.
I syfte att hantera rekryterings- och bemanningsprocessen för personer med medicinsk kompetens behandlar Försvarsmakten dina personuppgifter via en kandidatprofil som samlar information du lämnat in i samband med din ansökan samt vissa andra uppgifter som framkommer under rekryteringen. För denna personuppgiftsbehandling använder Försvarsmakten verktyget LIME CRM.

Rekryterings- eller bemanningsprocessen sker löpande genom intervjuer och kontroll av referenser. Därefter genomförs ett första urval som följs av intervjuer och tester av fysik och hälsa. Utifrån testresultat, intervjuer och referenstagning sker sedan ett slutligt urval för säkerhetsprövning.

Vad ska uppgifterna användas till?
Försvarsmakten använder uppgifterna i LIME CRM för att hantera din ansökan avseende sökt befattning och för framtida bemanning.
Ändamålet med personuppgiftsbehandlingen i LIME CRM är att Bemanningsavdelningen vid Försvarsmedicincentrum vid Försvarsmakten ska ha ett underlag för att bemanna Försvarsmakten med legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal med rätt kompetens.
Bemanningsavdelningen ansvarar för rekrytering och bemanning av legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal till hela Försvarsmakten. LIME CRM används för att administrera rekrytering och bemanning av legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal. Bemanningsavdelningen ska därvid kontrollera att en sökande innehar medicinsk legitimation (kontroll hos Socialstyrelsen som för register). Vidare sker en kontroll vid Inspektionen för vård och omsorg, IVO, om den sökande har någon anmälan i tjänsteutövningen mot sig. Dessa uppgifter förs i LIME CRM för att ge Bemanningsavdelningen underlag för att bemanna Försvarsmakten med legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal med rätt kompetens.

Behandling av personuppgifter
Uppgifterna som du lämnar i din ansökan registreras, för Försvarsmaktens räkning, i rekryterings- och bemanningsverktyget LIME CRM.
Vi behandlar följande personuppgifter: Namn, Personnummer, Kontaktuppgifter: adress, e-postadress, telefonnummer, Foto, CV, Personligt brev, Övriga till ansökan bifogade filer, Uppgift om yrkeslegitimation, Uppgift om anmälan hos Inspektionen för vård och omsorg samt eventuell uppgift om varning eller erinran (uppgift om varning och erinran förs dock endast under aktiv rekrytering, därefter gallras uppgiften)

Uppgifter som förs om kandidater som går vidare till intervju och tester
Uppgift om tjänstbarhet från Totalförsvarets rekryteringsmyndighet (en bokstav, samt godkänd/inte godkänd), Uppgift om godkänd hälsoundersökning från Försvarshälsan, Uppgift om fysiska tester hos Försvarsmakten (två siffervärden), Sammanfattning av vad kandidaten uppger under arbetsintervjun

Personuppgiftsansvar och laglig grund för personupgiftsbehandlingen
Försvarsmakten är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter. Personuppgiftsbehandlingen i LIME CRM tar sikte på på personalförsörjning av Försvarsmaktens krigsorganisation. Personuppgiftsbehandlingen i LIME CRM är därmed nödvändig för att en arbetsuppgift av allmänt intresse ska kunna utföras. 

Vem kan ta del av uppgifterna?
Uppgifterna i LIME CRM kommer att vara tillgängliga för handläggare för vid Bemanningsavdelningen på Försvarsmedicinskt centrum. Utdrag ur LIME CRM avseende relevanta kandidater vid rekrytering eller bemanning kan göras tillgängligt för rekryternande chef.

Hur länge sparas personuppgifterna?
Blir du anställd av Försvarsmakten kommer dina ansökningshandlingar att arkiveras. Uppgifterna i LIME CRM kommer fortsatt att behandlas för bemanningsändamål.
Om du inte blir anställd av Försvarsmakten kommer dina personuppgifter att raderas från LIME CRM efter sju år av inaktivitet.

Dina rättigheter
Du har rätt att få veta vilka personuppgifter som rör dig som Försvarsmakten behandlar. Denna information kan du få kostnadsfritt en gång om året. För att få informationen skickar du in en underskriven begäran om information enligt 26 § personuppgiftslagen. Du kan skicka din begäran till Försvarsmakten, 107 85 Stockholm. Eftersom begäran ska vara undertecknad måste du skicka den i pappersform.
Du kan även begära att vi rättar felaktiga uppgifter eller raderar information om dig. Du har också rätt att dra tillbaka ditt samtycke för att vi behandlar dina personuppgifter. Vi kommer då att ta bort din ansökan samt radera de personuppgifter som är associerade med ansökningen från vårt rekryteringsverktyg.
Kontaktuppgifter vid begäran om information, ändringar, radering av uppgifter samt övriga frågor gällande personuppgiftshantering:

Försvarsmakten, 107 85 Stockholm
Telefon: vxl 08-788 75 00
Fax: 08-788 77 78
E-post: exp-hkv@mil.se
Organisationsnummer: 202100-4615


Information om Försvarsmakten och det rekryterande förbandet:

Försvarsmedicincentrum är ett utbildnings- och kompetenscentrum för försvarsmedicinska frågor beläget i Göteborg. Vid centrumet finns kvalificerad hälso- och sjukvårdspersonal som läkare, veterinärer, sjuksköterskor med mera. Här finns officerare, reservofficerare, civil personal och rekryter. Försvarsmedicincentrum ingår som en del i Göteborgs Garnison.

Varje dag och varje timme gör våra medarbetare insatser som påverkar andra människors liv, både i stort och smått, och både på hemmaplan och runt om i världen.

Försvarsmakten ger dig möjlighet att utvecklas som människa och växa i din professionella roll. Vi är en ansvarstagande arbetsgivare och har en öppen organisation där vi ställer upp för varandra.

I Försvarsmakten finns en stark värdegrund som bygger på öppenhet, resultat och ansvar. Professionell utveckling och personlig hälsa värdesätts och uppmuntras. Det finns goda förutsättningar för intern karriärrörlighet, friskvård och bra balans mellan arbete och privatliv.

Försvarsmakten tillvaratar de kvaliteter som mångfald och jämn könsfördelning tillför verksamheten. Vi välkomnar därför sökanden med olika bakgrund och erfarenheter i våra rekryteringar.

En anställning hos oss innebär placering i säkerhetsklass. Vanligtvis krävs svenskt medborgarskap.
Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 3 kap i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. I anställningen ingår även en skyldighet att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.

Samtal från externa rekryteringsföretag och säljare undanbedes.

Tillbaka till listning
  • Publicerad: 02 maj 2019
  • Plats: Göteborg, Västra Götalands län, Sverige
  • Förband: Försvarsmedicincentrum – FömedC
  • Anställningsform: Tidsbegränsad anställning
  • Omfattning: Heltid
  • * Ingen militär utbildning krävs
  • Sista ansökningsdag:2019-07-15

Gå vidare till ansökan

Försvarsmakten använder ReachMee för att ta emot ansökningar till lediga jobb. Du lämnar nu forsvarsmakten.se och går vidare till reachmee.com.

Till ansökan