En svensk representant till NATO Cyber Defence Centre of Excellence!

Om tjänsten

Försvarsmakten söker en svensk representant till NATO Cyber Defence Centre of Excellence, CCD COE, i Tallinn med start sommaren/hösten 2019 under 2-3 år. CCD COE bildades 2008 efter att Estland utsatts för cyberattacker som påverkade åtkomsten till centrala IT-system. Centrat består idag av runt 20 nationer från NATO medlems- och partnerländer. Det har c:a 40 medarbetare. Sverige är medlem sedan 2017 och har en representant på plats sedan 2016. Centrat är indelat i följande områden; teknik, operations, internationell rätt och strategi. Centrat ligger inte under NATO kommando och deltagare kan därför inte kallas in i händelse av höjd beredskap. Viktiga delar av verksamheten är; informationsspridning inom området, den årliga cyberförsvarsövningen „Locked Shields“ där deltagande team som försvarar ett fiktivt land från cyberangrepp, konferensen „CyCon“ med runt 600 deltagare samt forskning och utbildning. Bland publikationer är „Tallinnmanualen“ mest känd. Den avser tillämpning av internationell rätt inom området. Ytterligare information om verksamheten finns på „ccdcoe.org“. Till centrat söks nu en person för tidsbegränsat uppdrag på heltid under två-tre år med placering i Tallinn. Uppdraget arbetsleds av centrat och inriktas av Försvarsmakten. I arbetet ingår att genomföra forskningsuppdrag som centrat får från medlemsländerna, arbete med konferenser, utbildning, övningar samt att underhålla kontaktnät med svenska myndigheter. Resor förekommer regelbundet.
Kvalifikationer
* Relevanta akademiska studier eller yrkesexamen samt minst femårig arbetslivserfarenhet relaterat till något av centrats arbetsområden.
* Goda kunskaper inom cyberförsvar eller inom militära operationer.
* Specialiserad inom ett av centrats områden; teknik, juridik, operationskonst, utbildningsadministration eller strategi.
* Goda kunskaper om svenskt myndighetsväsen.
* Vana vid att skriva rapporter på akademisk nivå på engelska.
* Vana vid såväl självständigt arbete som i grupp i internationell miljö
* Mycket goda kunskaper i Svenska och Engelska, både i tal och i skrift.
* Initiativförmåga, god kommunikatör och bra på att underhålla ett kontaktnät
* Vana vid att tala inför större publik och vid att undervisa
* Svensk medborgare
* Skall klara svensk säkerhetsprövning samt NATO säkerhetsprövning.
Meriterande
* Akademisk examen på avancerad nivå
* Fullgjord värnplikt alternativt grundläggande militär utbildning.
* Kunskaper om militära behov, processer och policys.
* Goda kunskaper om Försvarsmakten.
* Goda kunskaper om NATO.
Övrigt
Urval av CV kommer att stämmas av med centrat för att tillse att de passar in i centrats kompetensbehov. Intervjuer kommer först att ske på Försvarsmakten och därefter för utvald kandidat på plats i Tallinn. Säkerhetsprövning med separat intervju kommer att ske innan kontrakt skrivs. Förmåner enligt statligt utrikes tjänsteavtal, sk URA-avtal. I det ingår möjlighet till ersättning för bostad i Tallinn, en fri hemresa per år, möjlighet till veckopendling om familjen är kvar i Sverige alternativt viss ersättning till medföljande och möjlighet till skolgång för barn i internationell skola. Beskattning sker i Sverige och lön i svenska kronor.

Upplysningar om befattningen lämnas av Patrik Ahlgren nås på telefon 073-852 15 46.

Fackliga kontaktpersoner Camilla Robertsson, SACO Hans Monthan, SEKO Pia Almström, Försvarsförbundet OFRS Arne Nilsson, Officersförbundet Samtliga nås via växel 08-788 75 00.

Välkommen med din ansökan senast 2019-07-06. Din ansökan skall innehålla CV samt ett personligt brev. I det personliga brevet vill vi att du motiverar varför du är lämpad för denna befattning.


Information om Försvarsmakten och det rekryterande förbandet:

I Högkvarteret (HKV) finns överbefälhavaren (ÖB) och generaldirektören (GD), vilka för närvarande har ungefär 1 000 medarbetare – både yrkesofficerare och civila experter. Högkvarteret utgörs av ledningsstaben, produktionsledningen, insatsledningen och militära underrättelse- och säkerhetstjänsten. I ledningsstaben ingår bland annat ekonomidirektören, personaldirektören, kommunikationsdirektören och chefsjuristen.

Varje dag och varje timme gör våra medarbetare insatser som påverkar andra människors liv, både i stort och smått, och både på hemmaplan och runt om i världen.

Försvarsmakten ger dig möjlighet att utvecklas som människa och växa i din professionella roll. Vi är en ansvarstagande arbetsgivare och har en öppen organisation där vi ställer upp för varandra.

I Försvarsmakten finns en stark värdegrund som bygger på öppenhet, resultat och ansvar. Professionell utveckling och personlig hälsa värdesätts och uppmuntras. Det finns goda förutsättningar för intern karriärrörlighet, friskvård och bra balans mellan arbete och privatliv.

Försvarsmakten tillvaratar de kvaliteter som mångfald och jämn könsfördelning tillför verksamheten. Vi välkomnar därför sökanden med olika bakgrund och erfarenheter i våra rekryteringar.

En anställning hos oss innebär placering i säkerhetsklass. Vanligtvis krävs svenskt medborgarskap.
Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 3 kap i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. I anställningen ingår även en skyldighet att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.

Samtal från externa rekryteringsföretag och säljare undanbedes.

Tillbaka till listning
  • Publicerad: 25 april 2019
  • Plats: Stockholm, Stockholms län, Sverige
  • Förband: Högkvarteret - HKV
  • Anställningsform: Tidsbegränsad anställning
  • Omfattning: Heltid
  • * Ingen militär utbildning krävs
  • Sista ansökningsdag:2019-07-06

Gå vidare till ansökan

Försvarsmakten använder ReachMee för att ta emot ansökningar till lediga jobb. Du lämnar nu forsvarsmakten.se och går vidare till reachmee.com.

Till ansökan