IT-SÄKERHETSARKITEKT TILL DESIGNSEKTIONEN VID LEDR TVK LEDSYST SYSTEMPRODUKTIONSAVDELNING ENKÖPING

Om tjänsten

Teknik- och Vidmakthållandekontor Ledningssystem (TVK Ledsyst) tillhör Ledningsregementet och funktionsleds av Försvarsmaktens Högkvarter.
Enheten omfattar 142 befattningar med lokalisering i Enköping. TVK Ledsyst ansvarar för den övergripande förvaltningen av Försvarsmaktens ledningssystem samt innehar rollen som tekniskt designansvarig för ledningsstödsystem inom Försvarsmakten.

TVK Ledsyst söker en IT-säkerhetsarkitekt för att stärka upp vårt designteam.

Tjänsten ingår i Designsektionen inom TVK Ledsyst\Systemproduktionsavdelningen. Sektionen består av 10 befattningar som tillsammans ansvarar för arkitektur och design av de IT-system och den IT-infrastruktur som produceras och förvaltas av Försvarsmakten.

Befattningen svarar för framtagning av designstyrningar. Du kommer att tillsammans med övriga arkitekter delta i framtagning av arkitektoniska styrningar för IT-säkerhetsområdet inom Försvarsmaktens Ledningsstödsystem.

Arbetsuppgifter

 • Att utarbeta designregler, genomföra säkerhetsskyddsanalyser, bereda och avrapportera ärenden, genomföra utredningar och analyser.
 • Det innebär även att utvärdera/utarbeta/ granska metoder, ta fram alternativt granska auktorisations- och ackrediteringsunderlag, ta fram alternativt granska underlag inom IT-säkerhetsområdet.
 • Se till att återanvändning av funktionalitet sker samt säkerställa att de myndighetsövergripande designstyrningar och riktlinjer kring standarder följs under hela livcykeln.
 • Tar fram och vidmakthåller designstyrningar.
 • Representerar sitt ansvarsområde vid granskning och inför beslutsfattande.
 • Stödja utvecklingsprojekt, förvaltning- och driftresurser både inom FMV och FM med designfrågor.
 • Stödja designansvarig chef, förvaltningsorganisationen, projekt mm inom sitt ansvarsområde.

Kvalifikationer

 • Eftergymnasial utbildning inom systemvetenskap eller av arbetsgivaren bedömd likvärdig kompetens.
 • Minst 5 års erfarenhet av att jobba med tekniska frågor i större organisationer.
 • Minst 3 års erfarenhet av att jobba med designfrågor i större organisationer.

Meriterande kvalifikationer

 • Erfarenheter av Försvarsmaktens tekniska infrastruktur.
 • Arbetserfarenhet av Försvarsmaktens regelverk.
 • Arkitekturcertifiering (t ex från IASA eller Dataföreningen).

Personliga egenskaper

 • Förmåga till helhetssyn
 • Stor vikt vid tillsättandet av tjänsten kommer att läggas vid personlig lämplighet.

Tillträde mm
Tjänsten är en tillsvidareanställning och omfattar heltid. Placeringsort Enköping. Tillträde snarast.

Upplysningar om befattningen lämnas av sektionschef Markus Nilsson telefon 0708-
868654, e-post markus.nilsson@mil.se alternativt avdelningschef Hans Rundberg
telefon 0704-858842, e-post hans.rundberg@mil.se


Information om Försvarsmakten och det rekryterande förbandet:

Ledningsregementet är ett försvarsmaktsgemensamt förband. Här finns ett flertal krigsförband och enheter som utgör en nationell spetskompetens inom försvarsmakten. Genom ledning, samband, meteorologi och psykologiska operationer skapar Ledningsregementet förutsättningar för lyckad samverkan på mark-, sjö-, luft-, och informationsarenan. Ledningsregementet bedriver verksamhet inom hela skalan från utveckling, utbildning, träning till insats.

Varje dag och varje timme gör våra medarbetare insatser som påverkar andra människors liv, både i stort och smått, och både på hemmaplan och runt om i världen.

Försvarsmakten ger dig möjlighet att utvecklas som människa och växa i din professionella roll. Vi är en ansvarstagande arbetsgivare och har en öppen organisation där vi ställer upp för varandra.

I Försvarsmakten finns en stark värdegrund som bygger på öppenhet, resultat och ansvar. Professionell utveckling och personlig hälsa värdesätts och uppmuntras. Det finns goda förutsättningar för intern karriärrörlighet, friskvård och bra balans mellan arbete och privatliv.

Försvarsmakten tillvaratar de kvaliteter som mångfald och jämn könsfördelning tillför verksamheten. Vi välkomnar därför sökanden med olika bakgrund och erfarenheter i våra rekryteringar.

En anställning hos oss innebär placering i säkerhetsklass. Vanligtvis krävs svenskt medborgarskap.
Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 3 kap i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. I anställningen ingår även en skyldighet att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.

Samtal från externa rekryteringsföretag och säljare undanbedes.

Tillbaka till listning
 • Publicerad: 26 april 2019
 • Plats: Enköping, Uppsala län, Sverige
 • Förband: Ledningsregementet – LedR
 • Anställningsform: Tillsvidareanställning
 • Omfattning: Heltid
 • * Ingen militär utbildning krävs
 • Sista ansökningsdag:2019-05-25

Gå vidare till ansökan

Försvarsmakten använder ReachMee för att ta emot ansökningar till lediga jobb. Du lämnar nu forsvarsmakten.se och går vidare till reachmee.com.

Till ansökan