Stabsofficer till Samordningsavdelningen vid Resursproduktionsenheten

Om tjänsten


Om Resursproduktionsenheten
Samordningsavdelningen

Samordningsavdelningen (SAMO) inom Resursproduktionsenheten (RPE) i Högkvarteret ansvarar för att utveckla, samordna och följa upp verksamheten under chefen för resursproduktionsenheten. Verksamheten omfattar fem avdelningar inom områdena; Materielanskaffning, Logistik, Infrastruktur, Kommersiella avtal och Ledningssystemområdet. Intern samordning och extern samverkan med andra enheter som exempelvis förbandsproduktionsenheten inom Högkvarteret utgör centrala delar i arbetet. Även externa kontakter med andra myndigheter förekommer i syfte att samordna och effektivisera på bästa sätt.

Enheten är sedan årsskiftet etablerad som ett resultat av verksamhetsövergången från FMV och Försvarsmaktens ledningsutredning för ett starkare försvar där det finns stora möjligheter till att aktivt vara med i utvecklingen av verksamheten.

Huvudsakliga arbetsuppgifter

Du kommer tillhöra ett mindre arbetslag med civila och militära kompetenser och sitta på en central funktion med helhetsperspektiv inom enheten. SAMO centrala uppgifter är att samordna och koordinera samt utveckla resursproduktionsenheten i samverkan med dess ingående avdelningar inom RPE.  Arbetet innebär en nära kontakt med respektive avdelning, dess avdelningsledning och chef med tillhörande nyckelpersoner för att bedriva samordningsarbetet på ett välgenomtänkt sätt.

Rollen kommer innebära att både leda samt vara delaktig i arbetsmöten och arbetsgrupper i linjen parallellt med att du svarar för att ha en enhetsövergripande överblick för att samordna och koordinera samtliga RPE:s avdelningar. Utöver intern samverkan inom enheten svarar SAMO även för RPEexterna sammarbeten, exempelvis med förbandsproduktionsenheten, försvarsgrenar, stridskraftsavdelningar och även externa myndigheter (FMV, FOI, departementet).

Dina övergripande och huvudsakliga arbetsuppgifter kommer att innefatta kvalificerade stabsuppgifter där du i nära samverkan med RPE ingående avdelningar leder, fördelar, samordnar, koordinerar, följer upp och utvecklar enhetsövergripande uppgifter, processer och rutiner. Detta kan exempelvis innebära:

Samordna, planera, fördela enhetens in- och utgående uppgifter samt att följa upp ärenden på övergripande nivå.
Svara för att leda och aktivt delta i arbetsledande möten.
Bereda ärenden för högre chefs beslut.
Deltagande i försvarsmaktsplaneringen (CPU och- PPU processen).
Utveckla interna arbetsrutiner, arbetsformer och styrande dokument.
Sammanhållande i enhetens utvecklingsarbete.
Samordning gällande enhetens ekonomi och resursproduktion i form av leveranser och ekonomisk återredovisning.
Leda enhetens säkerhetsskyddsarbete.
Sammanhållande för den övergripande personalplaneringen för avdelningarnas kompetensförsörjning och utvecklingsbehov.

Du kommer
att ges stort utrymme och ansvar för att hålla dig uppdaterad inom RPE:s uppgifter, likväl god insyn i Högkvartersarbetet och arbetet med utveckling av den nya försvarsmakten i stort.

Kvalifikationer

Yrkesofficer OF3 eller motsvarande OR nivå.
God erfarenhet av kvalificerat stabsarbete vid förband eller central stab.

Meriterande 
 
Tidigare befattning i motsvarande stabsfunktion, kvalificerad handläggare eller liknande roll som rekryterande chef bedömer likvärdig.
Kunskaper om och erfarenhet av försvarsmaktsplanering.


Personliga egenskaper
 

Förmåga till nätverkande och samverkan i olika sammanhag med god integritet.
Förmåga att omsätta inriktningar och planer i verksamheten.
Sätta uppgifter i ett större och övergripande HKV perspektiv.

Vi kommer att lägga stor vikt vid personliga egenskaper vid rekryteringen där tillsvidareplaceringen innebär förestående säkerhetsprövning som en naturlig del av anställningsprocessen.

Tjänstgöringsomfattning: 100 %. Arbetsort Stockholm. Tillträde enligt överenskommelse. Befattningen är militär där lönesättning tillämpas.

Förfrågningar om befattningen kan göras till rekryterande sektionschef Conny Sikvad, nås via 0703-359 326 . Vid frågor kring rekryteringsprocessen kontakta HR Specialist Caroline Plym, 0723-87 85 82.

Fackliga organisationer: 
SACO, Camilla Robertsson
SEKO, Hans Monthan
OFR/S, Pia Almström
OFR/O, Arne Nilsson
Samtliga nås på telefon 08-788 75 00

Välkommen med din ansökan senast 2019-05-30, urvalsprocessen sker förlöpande under tiden varför du med fördel kan lämna in ansökan tidigare via www.jobb.forsvarsmakten.se Till ansökan bifogas CV med två referenser och ett personligt brev. Ange gärna löneanspråk i ansökan.


Information om Försvarsmakten och det rekryterande förbandet:

I Högkvarteret (HKV) finns överbefälhavaren (ÖB) och generaldirektören (GD), vilka för närvarande har ungefär 1 000 medarbetare – både yrkesofficerare och civila experter. Högkvarteret utgörs av ledningsstaben, produktionsledningen, insatsledningen och militära underrättelse- och säkerhetstjänsten. I ledningsstaben ingår bland annat ekonomidirektören, personaldirektören, kommunikationsdirektören och chefsjuristen.

Varje dag och varje timme gör våra medarbetare insatser som påverkar andra människors liv, både i stort och smått, och både på hemmaplan och runt om i världen.

Försvarsmakten ger dig möjlighet att utvecklas som människa och växa i din professionella roll. Vi är en ansvarstagande arbetsgivare och har en öppen organisation där vi ställer upp för varandra.

I Försvarsmakten finns en stark värdegrund som bygger på öppenhet, resultat och ansvar. Professionell utveckling och personlig hälsa värdesätts och uppmuntras. Det finns goda förutsättningar för intern karriärrörlighet, friskvård och bra balans mellan arbete och privatliv.

Försvarsmakten tillvaratar de kvaliteter som mångfald och jämn könsfördelning tillför verksamheten. Vi välkomnar därför sökanden med olika bakgrund och erfarenheter i våra rekryteringar.

En anställning hos oss innebär placering i säkerhetsklass. Vanligtvis krävs svenskt medborgarskap.
Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 3 kap i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. I anställningen ingår även en skyldighet att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.

Samtal från externa rekryteringsföretag och säljare undanbedes.

Tillbaka till listning
  • Publicerad: 26 april 2019
  • Plats: Stockholm, Stockholms län, Sverige
  • Förband: Högkvarteret - HKV
  • Anställningsform: Tillsvidareanställning
  • Omfattning: Heltid
  • * Officersutbildning krävs
  • Sista ansökningsdag:2019-05-30

Gå vidare till ansökan

Försvarsmakten använder ReachMee för att ta emot ansökningar till lediga jobb. Du lämnar nu forsvarsmakten.se och går vidare till reachmee.com.

Till ansökan