TVK Ledsyst söker Sektionschef Försörjningssektionen

Om tjänsten

Teknik och vidmakthållandekontor Ledningssystem (TVK Ledsyst) tillhör Ledningsregementet och funktionsleds av Försvarsmaktens Högkvarter.

Enheten omfattar 145 befattningar med lokalisering i Enköping.

TVK Ledsyst ansvarar för den övergripande förvaltningen av Försvarsmaktens lednings- och strömförsörjningssystem.

TVK Ledsyst verksamhetsidé är att:

 • Proaktivt samordna drift, förvaltning och underhåll till beslutad tillgänglighet, kvalitet och kostnad.
 • Leverera efterfrågat ledningsstöd för Totalförsvarets behov.
 • Utveckla och leverera tjänsteproducerande ledningsstödsystem för FM centrala funktioner.

För att kunna leverera efterfrågat ledningsstöd behövs materiel i form av radioapparater, datorer, elverk etc. vid Försvarsmaktens olika förband. Fördelningen av den materielen leds av TVK Ledsyst.

Vi söker nu en chef för som ansvarar för att fördela materielen.

Befattningen är benämnd Sektionschef Försörjningssektionen och ingår i Förvaltningsavdelningen inom TVK Ledsyst. Sektionen består av 4 befattningar (kan komma att utökas).

Arbetsuppgifter:

Leder och fördelar arbetet inom sektionen:

 • Genomförandet av förnödenhetstyrning av materiel
 • Beredande av beslut om förnödenhetsavgångar
 • Stödet till övriga Tekniska vidmakthållandekontor (TVK), organisationsenheter, förband (OrgE) samt Försvarets materielverk (FMV)
 • Medverka i arbetsgrupp som bereder och beslutar om förändrad behovssättning/behovstäckning för OrgE
 • Medverka i arbetsgrupp som bereder och beslutar om vilken Försvarsgren som skall vara ägarföreträdare för FM materiel.
 • Rapporterar till avdelningschef om hur väl uppfyllda förbanden är med materiel

Chefsuppgifter

 • Genomföra sektionsmöten
 • Stödja chef vid egen avdelning i att upprätta en handlingsplan för arbetsmiljö
 • Genomföra arbetsplatsträffar
 • Genomföra riskbedömningar för ohälsa och olycksfall
 • Känna ansvar för och leda rehabiliteringsarbetet för personal i egen sektion.
 • Genomföra medarbetarsamtal och lönesättande samtal

Personliga egenskaper:

 • God förmåga att leda och fördela arbeten
 • God förmåga till självständigt arbete och förmåga till analysera information
 • God kännedom om FM materiel
 • God förmåga att uttrycka sig i tal och skrift
 • God förmåga att omsätta ordrar (styrande dokument) till egen verksamhet
 • Stor förmåga att kunna samarbeta i grupp

Övrig information

Tjänsten är en tillsvidareanställning och omfattar heltid. FM tillämpar 6 månaders inledande provanställning.

Placeringsort Enköping, resor till Stockholm förekommer regelbundet. Även resor till andra verksamhetsorter kan förekomma.

Beräknat tillträde är 2019-09-01 då möjlighet finns till att gå parallellt med avgående chef tom 2020-06-01 . Lön efter överenskommelse.
Försvarsmakten eftersträvar en personalsammansättning som speglar mångfalden i samhället och arbetar aktivt för mångfald och jämställdhet.

Upplysningar om befattningen lämnas av avdelningschef Peter Turesson 070-695 52 16 eller

fackliga representanter:

 • ORF/O, OF Enköping - Magnus Johansson
 • SACO-F - Eva-Mi Einvall
 • SEKO-F - Lars Lindell
 • OFR/S - Inge Bäcklin

Samtliga fackliga representanter nås via LedR-växeln 0171-15 70 00

Välkommen med Din ansökan senast 2019-06-03

 


Information om Försvarsmakten och det rekryterande förbandet:

Ledningsregementet är ett försvarsmaktsgemensamt förband. Här finns ett flertal krigsförband och enheter som utgör en nationell spetskompetens inom försvarsmakten. Genom ledning, samband, meteorologi och psykologiska operationer skapar Ledningsregementet förutsättningar för lyckad samverkan på mark-, sjö-, luft-, och informationsarenan. Ledningsregementet bedriver verksamhet inom hela skalan från utveckling, utbildning, träning till insats.

Varje dag och varje timme gör våra medarbetare insatser som påverkar andra människors liv, både i stort och smått, och både på hemmaplan och runt om i världen.

Försvarsmakten ger dig möjlighet att utvecklas som människa och växa i din professionella roll. Vi är en ansvarstagande arbetsgivare och har en öppen organisation där vi ställer upp för varandra.

I Försvarsmakten finns en stark värdegrund som bygger på öppenhet, resultat och ansvar. Professionell utveckling och personlig hälsa värdesätts och uppmuntras. Det finns goda förutsättningar för intern karriärrörlighet, friskvård och bra balans mellan arbete och privatliv.

Försvarsmakten tillvaratar de kvaliteter som mångfald och jämn könsfördelning tillför verksamheten. Vi välkomnar därför sökanden med olika bakgrund och erfarenheter i våra rekryteringar.

En anställning hos oss innebär placering i säkerhetsklass. Vanligtvis krävs svenskt medborgarskap.
Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 3 kap i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. I anställningen ingår även en skyldighet att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.

Samtal från externa rekryteringsföretag och säljare undanbedes.

Tillbaka till listning
 • Publicerad: 29 april 2019
 • Plats: Enköping, Uppsala län, Sverige
 • Förband: Ledningsregementet – LedR
 • Anställningsform: Tillsvidareanställning
 • Omfattning: Heltid
 • * Militär grundutbildning krävs
 • Sista ansökningsdag:2019-06-03

Gå vidare till ansökan

Försvarsmakten använder ReachMee för att ta emot ansökningar till lediga jobb. Du lämnar nu forsvarsmakten.se och går vidare till reachmee.com.

Till ansökan