Försvarsmakten söker Specialistläkare till Försvarsmedicinska enheten i Göteborg

Om tjänsten

Försvarsmedicincentrum (FömedC) i Göteborg är Försvarsmaktens funktionscentrum för hälso- och sjukvård. FömedC bedriver utbildning av sjukvårdspersonal, rekryter, reservofficerare och yrkesofficerare för insatsorganisationen samt utveckling och forskning inom det försvarsmedicinska området.

Befattningen är en 100 % tillsvidaretjänst som läkare placerad vid Utbildningsavdelningen vid Försvarsmedicinska Enheten, (FömedE) i Göteborg.

Utbildningsavdelningen ansvarar för utbildning och deltar i utveckling inom kompetensområdet försvarsmedicinsk sjukvårdstjänst, från patientomhändertagande till rehabilitering inkluderande transportmedicin (land, luft och sjö). Personalen är blandad mellan officerare med särskild komptens inom sjukvård och specialistsjuksköterskor, specialistläkare, veterinär och hälsoskyddsinspektör.

Det är ett omväxlande och utmanande arbete med stor variation, från nationella och internationella övningar, kurser och projekt till utveckling och genomförande av försvarsmedicinska utbildningar och klinisk tjänstgöring upp till 30% anpassat till vår verksamhet.

 

Huvudsakliga arbetsuppgifter

 • Genomföra utbildningar samt ta fram och utveckla utbildningsmaterial inom det försvarsmedicinska området.
 • Vara medicinskt ansvarig vid försvarsmedicinska utbildningar och övningar.
 • Leda arbetsgrupp/projekt inom ramen för utveckling av försvarsmedicin.
 • Vara ämnesföreträdare för FömedE kurser, med ansvar för förberedelser, genomförande, kvalitetssäkring, utvärdering och handledning av utbildningspersonal

 

Kompetenskrav

 • Legitimerad läkare med svensk behörighet och specialistutbildning som anestesi-/kirurgi-/akut-/allmän-läkare med minst 3 års erfarenhet som specialistläkare
 • Erfarenhet av arbete på akutmottagning/ ambulans
 • Erfarenhet av att leda verksamhet/ projekt
 • God förmåga att uttrycka dig på svenska och engelska i tal och skrift
 • B-körkort

 

Meriterande

 • Fullgjord värnplikt, Grundläggande Militär Utbildning (GMU) eller Grundläggande Soldatutbildning (GSU INT) eller annan svensk militär utbildning som arbetsgivaren finner lämplig.
 • Internationell tjänstgöring inom Försvarsmakten
 • Reserv-/Specialist/officersutbildning
 • Erfarenhet av pedagogisk utbildning
 • Anställning i Försvarsmakten inom försvarsmedicin
 • God fysisk förmåga

 

Personliga egenskaper
Som person bör du vara omdömesgill och noggrann då det är viktigt att utbildningar och övningar förbereds och genomförs med hög kvalitet.

Du behöver vara flexibel och adaptiv då en del av våra uppgifter beordras med kort varsel. Du behöver ha lätt för att samarbeta med andra då arbetet innebär mycket arbete i projekt-, arbetsgrupper och instruktörslag i samband med utbildningar, övningar och projekt med mera. Det är även viktigt att du kan arbeta självständigt, i förberedandet av kurser och annan verksamhet. Det är också viktigt att du som ledare är en föregångsman och är bra på att inspirera och motivera kursdeltagare och medarbetare. Tjänsten kräver i perioder att du har god uthållighet både fysiskt och psykiskt och du erbjuds att träna 3 timmar i veckan på arbetstid.

Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.

 

Övrigt
Arbetet sker utifrån Försvarsmaktens värdegrund, fastställda policy och riktlinjer samt lagar och förordningar som reglerar verksamheten. För anställning vid Försvarsmakten krävs svenskt medborgarskap. Säkerhetsprövning med registerkontroll genomförs före anställning. Med anställning följer skyldighet att krigsplaceras, delta i utbildning och övningar. Ange gärna löneanspråk i ansökan.

Ansökan
Välkommen med din ansökan senast 2019-06-06.
Bifoga ansökningsbrev och meritförteckning.

 

Tillträde
Snarast eller enligt överenskommelse. Vi tillämpar sex månaders provanställning.

 

Upplysningar
Du är välkommen att kontakta chef för Sektion 1. Utbildningsavdelningen Förvaltare David Karlström, david.karlstrom@mil.se , 0703-033025 alternativt Utbildningsläkare Lars Wramdemark, lars.wramdemark@mil.se , 0505-451000.

 

Fackliga företrädare

SACO, sacostyr-fomedc@mil.se, Anders Jonsson

Officersförbundet, ofgbg-fomedc@mil.se, Anders Levén

SEKO, seko-forsvar-goteborg@mil.se, Ronny Sagmo

OFRS, ingrid.andersson@mil.se, Ingrid Andersson
Ovanstående nås också via Försvarsmaktens växel 0505-451000

 

Information om personuppgiftsbehandlingen i LIME CRM
Behandling av personuppgifter, d.v.s. uppgifter som kan knytas till en viss person, omfattas av bestämmelserna i personuppgiftslagen (1998:204). Den 25 maj 2018 började EU:s dataskyddsförordning att gälla. Försvarsmakten kommer dock, genom en övergångsbestämmelse till den svenska dataskyddslagen (2018:218), att i en övergångsperiod fortsatt tillämpa personuppgiftslagen för myndighetens personuppgiftsbehandling.
I syfte att hantera rekryterings- och bemanningsprocessen för personer med medicinsk kompetens behandlar Försvarsmakten dina personuppgifter via en kandidatprofil som samlar information du lämnat in i samband med din ansökan samt vissa andra uppgifter som framkommer under rekryteringen. För denna personuppgiftsbehandling använder Försvarsmakten verktyget LIME CRM.

Rekryterings- eller bemanningsprocessen sker löpande genom intervjuer och kontroll av referenser. Därefter genomförs ett första urval som följs av intervjuer och tester av fysik och hälsa. Utifrån testresultat, intervjuer och referenstagning sker sedan ett slutligt urval för säkerhetsprövning.

Vad ska uppgifterna användas till?
Försvarsmakten använder uppgifterna i LIME CRM för att hantera din ansökan avseende sökt befattning och för framtida bemanning.
Ändamålet med personuppgiftsbehandlingen i LIME CRM är att Bemanningsavdelningen vid Försvarsmedicincentrum vid Försvarsmakten ska ha ett underlag för att bemanna Försvarsmakten med legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal med rätt kompetens.
Bemanningsavdelningen ansvarar för rekrytering och bemanning av legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal till hela Försvarsmakten. LIME CRM används för att administrera rekrytering och bemanning av legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal. Bemanningsavdelningen ska därvid kontrollera att en sökande innehar medicinsk legitimation (kontroll hos Socialstyrelsen som för register). Vidare sker en kontroll vid Inspektionen för vård och omsorg, IVO, om den sökande har någon anmälan i tjänsteutövningen mot sig. Dessa uppgifter förs i LIME CRM för att ge Bemanningsavdelningen underlag för att bemanna Försvarsmakten med legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal med rätt kompetens.

Behandling av personuppgifter
Uppgifterna som du lämnar i din ansökan registreras, för Försvarsmaktens räkning, i rekryterings- och bemanningsverktyget LIME CRM.

Vi behandlar följande personuppgifter:
Namn, Personnummer, Kontaktuppgifter: adress, e-postadress, telefonnummer, Foto, CV, Personligt brev, Övriga till ansökan bifogade filer, Uppgift om yrkeslegitimation, Uppgift om anmälan hos Inspektionen för vård och omsorg samt eventuell uppgift om varning eller erinran (uppgift om varning och erinran förs dock endast under aktiv rekrytering, därefter gallras uppgiften)

Uppgifter som förs om kandidater som går vidare till intervju och tester
Uppgift om tjänstbarhet från Totalförsvarets rekryteringsmyndighet (en bokstav), Uppgift om godkänd hälsoundersökning från Försvarshälsan, Uppgift om fysiska tester hos Försvarsmakten (två siffervärden), Sammanfattning av vad kandidaten uppger under arbetsintervjun

Personuppgiftsansvar och laglig grund för personupgiftsbehandlingen
Försvarsmakten är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter. Personuppgiftsbehandlingen i LIME CRM tar sikte på på personalförsörjning av Försvarsmaktens krigsorganisation. Personuppgiftsbehandlingen i LIME CRM är därmed nödvändig för att en arbetsuppgift av allmänt intresse ska kunna utföras. 

Vem kan ta del av uppgifterna?
Uppgifterna i LIME CRM kommer att vara tillgängliga för handläggare för vid Bemanningsavdelningen på Försvarsmedicinskt centrum. Utdrag ur LIME CRM avseende relevanta kandidater vid rekrytering eller bemanning kan göras tillgängligt för rekryternande chef. 

Hur länge sparas personuppgifterna?
Blir du anställd av Försvarsmakten kommer dina ansökningshandlingar att arkiveras. Uppgifterna i LIME CRM kommer fortsatt att behandlas för bemanningsändamål.
Om du inte blir anställd av Försvarsmakten kommer dina personuppgifter att raderas från LIME CRM efter sju år av inaktivitet.  

Dina rättigheter
Du har rätt att få veta vilka personuppgifter som rör dig som Försvarsmakten behandlar. Denna information kan du få kostnadsfritt en gång om året. För att få informationen skickar du in en underskriven begäran om information enligt 26 § personuppgiftslagen. Du kan skicka din begäran till Försvarsmakten, 107 85 Stockholm. Eftersom begäran ska vara undertecknad måste du skicka den i pappersform.
Du kan även begära att vi rättar felaktiga uppgifter eller raderar information om dig. Du har också rätt att dra tillbaka ditt samtycke för att vi behandlar dina personuppgifter. Vi kommer då att ta bort din ansökan samt radera de personuppgifter som är associerade med ansökningen från vårt rekryteringsverktyg.
Kontaktuppgifter vid begäran om information, ändringar, radering av uppgifter samt övriga frågor gällande personuppgiftshantering:

Försvarsmakten, 107 85 Stockholm, Telefon: vxl 08-788 75 00, Fax: 08-788 77 78, E-post: exp-hkv@mil.se, Organisationsnummer: 202100-4615

 


Information om Försvarsmakten och det rekryterande förbandet:

Försvarsmedicincentrum är ett utbildnings- och kompetenscentrum för försvarsmedicinska frågor beläget i Göteborg. Vid centrumet finns kvalificerad hälso- och sjukvårdspersonal som läkare, veterinärer, sjuksköterskor med mera. Här finns officerare, reservofficerare, civil personal och rekryter. Försvarsmedicincentrum ingår som en del i Göteborgs Garnison.

Varje dag och varje timme gör våra medarbetare insatser som påverkar andra människors liv, både i stort och smått, och både på hemmaplan och runt om i världen.

Försvarsmakten ger dig möjlighet att utvecklas som människa och växa i din professionella roll. Vi är en ansvarstagande arbetsgivare och har en öppen organisation där vi ställer upp för varandra.

I Försvarsmakten finns en stark värdegrund som bygger på öppenhet, resultat och ansvar. Professionell utveckling och personlig hälsa värdesätts och uppmuntras. Det finns goda förutsättningar för intern karriärrörlighet, friskvård och bra balans mellan arbete och privatliv.

Försvarsmakten tillvaratar de kvaliteter som mångfald och jämn könsfördelning tillför verksamheten. Vi välkomnar därför sökanden med olika bakgrund och erfarenheter i våra rekryteringar.

En anställning hos oss innebär placering i säkerhetsklass. Vanligtvis krävs svenskt medborgarskap.
Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 3 kap i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. I anställningen ingår även en skyldighet att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.

Samtal från externa rekryteringsföretag och säljare undanbedes.

Tillbaka till listning
 • Publicerad: 22 maj 2019
 • Plats: Göteborg, Västra Götalands län, Sverige
 • Förband: Försvarsmedicincentrum – FömedC
 • Anställningsform: Tillsvidareanställning
 • Omfattning: Heltid
 • * Ingen militär utbildning krävs
 • Sista ansökningsdag:2019-06-06

Gå vidare till ansökan

Försvarsmakten använder ReachMee för att ta emot ansökningar till lediga jobb. Du lämnar nu forsvarsmakten.se och går vidare till reachmee.com.

Till ansökan