MILITÄRHÖGSKOLAN I HALMSTAD SÖKER EN CIVIL MEDARBETARE TILL FMLOPE

Om tjänsten

Försvarsmaktens ledarskaps- och pedagogikenhet (FMLOPE) övergripande uppgift är att leda utvecklingen av ledarskap och pedagogik i Försvarsmakten (FM). Enheten består av en chef, ställföreträdande chef och tio projektledare (formell benämning handläggare planering). Utvecklingsuppgifterna är fördelat på ledande, lärande och organiserande av verksamhet kopplat till den militära professionen samt utveckling inom nätbaserat lärande. Den projektledare vi söker kommer främst vara inriktad mot det förstnämnda. Arbetet är såväl strategiskt som mer operativt, såväl som generellt och mer specifikt - vi vänder oss till hela FM i vårt arbete. Vi stöder även lokalt riktade utvecklingsprojekt vid FM förband, skolor och centrum.

Huvudsakliga arbetsuppgifter
Enskilt och med andra utföra uppgifter inom ramen för FMLOPE verksamhetsområde, med särskilt fokus på utvecklingsprojekt inom ledarskap kopplat till militär profession. Du kommer driva, sprida och stödja kunskapsutveckling och metoder för att utveckla organiserande och ledande i FM utifrån ett strategiskt och långsiktigt perspektiv. Utifrån forskning inom den militära praktiken samt utifrån vetenskaplig grund identifiera, formulera och initiera utvecklingsarbete inom organisation, ledarskap och den militära professionen. Ge stöd till lokala och praktiknära arbeten vid förband, skolor och centrum i utveckling av ledande och lärande i den militära professionen.

Formella krav
- Akademisk examen inom ett för arbetsuppgifterna relevant område (ex. samhällsvetenskapliga ämnen, beteendevetenskap, organisation)
- Erfarenhet av att integrera teori och praktik samt omsätta i utvecklingsarbete
- God förmåga att på ett pedagogiskt och engagerande sätt genomföra muntliga presentationer inför olika typer av publik
- Mycket god förmåga att formulera dig i tal och skrift på svenska
- God förmåga att uttrycka dig i tal och skrift på engelska (STANAG 3333)

Meriterande
- Erfarenhet av praktiknära forsknings och/eller utvecklingsarbete inom områdena organisation, ledarskap och utveckling av professionsyrken
- Erfarenhet av militär miljö
- Erfarenhet av att verka inom stora, politiskt styrda organisationer
- Erfarenhet av att driva stora projekt, på strategisk och operativ nivå
- Erfarenhet av teoretiskt och praktiskt utvecklingsarbete
- Flera års erfarenhet av projektledning
- Vana av att hålla i och leda utbildningar, seminarier och workshops
- Erfarenhet av utredningsarbete samt skrivande av rapporter
- Goda IT-kunskaper
- B-körkort

Personliga egenskaper
- Trivs med att utveckla förutsättningar för ledande och lärande, med ett genuint intresse för professionsfrågor 
- Förmåga att självständigt och i grupp genomföra ämnesrelaterat utvecklingsarbete
- Mycket god förmåga att bygga relationer och att samarbeta
- Förmåga att ta egna initiativ samt vara kreativ och öppen för nytänkande inom verksamhetsområdet
- Trivs med att samordna utvecklingsinsatser där många människor, olika kompetenser och synsätt ska kunna förenas
- Analytisk förmåga, omvärldsorienterad och ser behov, utvecklingspotentialer och kopplingar mellan vetenskap och praktik

Övrigt
Anställning tillsvidare vid MHS H i civil befattning som HL Planering vid FMLOPE, omfattning 100%. Med befattningen följer krigsplacering i FM insatsorganisation samt utbildning för detta.
MHS H verkar för ökad mångfald och jämställdhet, därför tillämpar MHS H positiv särbehandling. Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper hos den sökande.
Du är välkommen med din ansökan senast 2019-05-31. I ansökan bifogas CV samt ansökningsbrev där du motiverar varför du är lämpad och rätt person för denna befattning. Tillsättning tidigast 2019-08-01.

Upplysningar om befattningen
C FMLOPE, övlt Stefan Borén:0704-94 62 22
HL Planering FMLOPE, regfv Thomas Grevholm:0766-49 20 21
Fackliga företrädare
OFR/O (HSOF):Marie Meigård
SACO:Karin Ekbom
OFR/S:Roland Kramer
Samtliga nås via växeln:035-266 2000


Information om Försvarsmakten och det rekryterande förbandet:

Militärhögskolan i Halmstad (MHS H) utbildar blivande specialist- och reservofficerare för Försvarsmaktens krigsförband. Dessutom utbildas erfarna specialistofficerare mot högre specialistofficersbefattningar. Militärhögskolan Halmstad leder också Försvarsmaktens utveckling av ledarskap och pedagogik och stödjer Försvarsmaktens högkvarter med programledning av utbildningar och ledning av grundutbildning under totalförsvarsplikt.

I Försvarsmakten finns en stark värdegrund som bygger på öppenhet, resultat och ansvar. Professionell utveckling och personlig hälsa värdesätts och uppmuntras. Det finns goda förutsättningar för intern karriärrörlighet, friskvård och bra balans mellan arbete och privatliv.

En anställning hos oss innebär placering i säkerhetsklass. Vanligtvis krävs svenskt medborgarskap.
Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 3 kap i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. I anställningen ingår även en skyldighet att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.

Samtal från externa rekryteringsföretag och säljare undanbedes.

Tillbaka till listning
  • Publicerad: 08 maj 2019
  • Plats: Halmstad, Hallands län, Sverige
  • Förband: Militärhögskolan Halmstad – MHS H
  • Anställningsform: Tillsvidareanställning
  • Omfattning: Heltid
  • * Ingen militär utbildning krävs
  • Sista ansökningsdag:2019-05-31

Gå vidare till ansökan

Försvarsmakten använder ReachMee för att ta emot ansökningar till lediga jobb. Du lämnar nu forsvarsmakten.se och går vidare till reachmee.com.

Till ansökan