Samverkanssektionen, Västra Militärregionen (MR V)

Om tjänsten

Militär regional stab Väst (MR V) är ett krigsförband lokaliserat till Skövde samt med mindre del till
Göteborg. Staben består av officerare från våra olika vapenslag samt civil personal.
Chefen för Västra militärregion  med regional stab leder underställda förband, samverkar med regionala
och lokala aktörer, leder säkerhets- och underrättelsetjänsten samt stödjer operativ- och taktisk chef
som löser uppgift inom regionen.

På Samverkanssektionen arbetar du tillsammans med övriga i staben med att
utveckla och fördjupa samverkan med samverkandemyndigheter i Värmlands-, Örebro-, Hallands-och
Västra Götalands län.
Din stationeringsort är Skövde, men har två medarbetare i Göteborg.
Arbetet innebär en hel del resor inom MR V geografiska ansvarsområde. 

Huvudsakliga arbetsuppgifter
 Leda och samordna FM verksamhet och behov med civila samverkande aktörers behov och
verksamhet inom egen region.
 Leder och genomför civil-militär samverkan på regional och lokal nivå med civila
myndigheter-organisationer och aktörer.
 Delta i krisberedskapssystemets nätverk, ex. regionala och lokala samverkansråd.
 Ansvarar för att upprätthålla en aktuell lägesbild avseende civilläget inom MR V.
 Medverka i utveckling och inriktning av civil-militär samverkan på central nivå i samverkan
med INSS J 9.
 Leder och genomför utbildning i civil-militär samverkan inom FM och som stöd till andra
myndigheter.
 Beredd leda och samordna mottagande av samverkanspersonal från andra förband och civila
aktörer (motsv.)
 Stödjer C INS vid order och remissarbete.
 Deltar i civila övningar.
 Tjänstgöra som VB MR V .

Kvalifikationer

God kunskap och erfarenhet av hantering och krav avseende uppgifter som omfattas av sekretess
eller som är hemligt enligt Offentlighets- och Sekretesslagstiftningen (OSL)
God förmåga att arbeta självständigt och att planera, genomföra och slutföra projekt.
Svenskt medborgarskap.
Körkort
God inblick i Försvarsmaktens olika verksamhetsgrenar.

Meriterande
Flerårig erfarenhet från regional och/eller central ledning inom FM från olika typbefattningar.
Flerårig erfarenhet från lokal, regional och central krisplanläggningsverksamhet (samverkan) med
civila myndigheter.
God pedagogisk förmåga samt vara trygg i rollen som utbildare.
Mycket god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift på svenska.
Mycket god förmåga att hantera Microsoft Office, Word, Excel och Powerpoint.


Personliga egenskaper
Arbetet kräver att du har en mycket god förmåga att arbeta självständigt och en god förmåga att
planera, genomföra och slutföra projekt.
Du ska vara noggrann och strukturerad samt ha ett utpräglat säkerhetsmedvetande.
Du har en god samarbetsförmåga och är resultatinriktad då du förväntas ingå i och leda tillfälliga
arbetsgrupper.
Vi förväntar oss också att du har en hög personlig integritet samt förmåga att skapa och behålla
förtroende.
Stor vikt kommer att läggas vid personliga egenskaper, samt personlig lämplighet.


Övrig information
Befattning är öppen för kontinuerligt tjänstgörande officerare och placerad i Nivå OF3.

Upplysningar om tjänsten kan lämnas av C J5 Övlt Stefan Järkeborn
Telefon: 070-264 46 47

Fackliga representanter
Nås via vxl 0500-465000
OFR/O, David Lindblom
OFR/S , Bengt Lindlöf,
SEKO-F, Lola Alhgren,
Sista datum för ansökan: 2019-06-09


Information om Försvarsmakten och det rekryterande förbandet:

Skaraborgs regemente, P 4, utbildar förband inom markstrid med många olika kompetenser där stridsfordon 90 och stridsvagn 122 är tunga inslag. Vi rekryterar och utbildar också till tre hemvärnsbataljoner. Hos oss arbetar, bland annat, soldater, officerare, tekniker och förrådspersonal. Här finns också ledningen för Västra militärregionen som har till uppgift att samordna och leda militära insatser i västra Sverige.

Varje dag och varje timme gör våra medarbetare insatser som påverkar andra människors liv, både i stort och smått, på hemmaplan såväl som runt om i världen.

I Försvarsmakten finns en stark värdegrund som bygger på öppenhet, resultat och ansvar. Professionell utveckling och personlig hälsa värdesätts och uppmuntras. Det finns goda förutsättningar för intern karriärrörlighet, friskvård samt bra balans mellan arbete och privatliv.

En anställning hos oss innebär placering i säkerhetsklass. Vanligtvis krävs svenskt medborgarskap.
Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 3 kap i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. I anställningen ingår även en skyldighet att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.

Samtal från externa rekryteringsföretag och säljare undanbedes.

Tillbaka till listning
  • Publicerad: 10 maj 2019
  • Plats: Skövde, Västra Götalands län, Sverige
  • Förband: Skaraborgs regemente – P 4
  • Anställningsform: Tillsvidareanställning
  • Omfattning: Heltid
  • * Officersutbildning krävs
  • Sista ansökningsdag:2019-06-09

Gå vidare till ansökan

Försvarsmakten använder ReachMee för att ta emot ansökningar till lediga jobb. Du lämnar nu forsvarsmakten.se och går vidare till reachmee.com.

Till ansökan