Ledningssoldat (OR 1-5) sökes till 32. Underrättelsebataljon, K3

Om tjänsten

Beskrivning av enheten

Ledningsplutonen på 32. Underrättelsebataljonen är den enda av sitt slag i Sverige och skiljer sig mycket från hur ledningsplutoner arbetar på andra förband. Uppgiften är densamma, dvs. att möjliggöra bataljonens förmåga att lösa ställd uppgift. Men då bataljonen som funktion är unik inom Försvarsmakten ställer detta även stora krav på ledningsplutonen och gör att plutonen löser uppgifter på ett sätt som skiljer sig från övriga Försvarsmakten. En annan aspekt som ställer krav på plutonens sätt att arbeta är att bataljonen agerar i hela konfliktspektrumet, vilket innebär att vi dels löser uppgifter i fredstid, men framförallt när indikationer på ett militärt hot mot Sverige tydliggjorts och beredskapen höjts och slutligen i det fullskaliga kriget.

 

Plutonen löser således en stor mängd uppgifter av väldigt skiftande karaktär.  Det som är normerande är dock alltid att skapa förutsättningar för bataljonen, om det så är genom att bemanna stridsledningscentralen på en främre ledningsplats någonstans i Sverige, som förare och signalist stötta i ledning av operationer från fordon eller som assisten vidmakthålla de IT-system som bataljonen nyttjar.

 

Funktionen utvecklas hela tiden och som del i plutonen kommer du vara mitt i händelsernas centrum där vi hela tiden får ett stort ansvar för att fortsätta utveckla våra metoder för att möjliggöra bataljonens förmåga att lösa uppgiften.

 

Om tjänsten

Som ledningssoldat på ledningsplutonen ingår du i en ledningsgrupp. Din huvuduppgift som ledningssoldat är att säkerställa att sambandet uppåt och nedåt i organisationen fungerar. Till din hjälp har du flertalet olika tekniska stödsystem för ledning och uppföljning av bataljonen. Ledningssoldaten skall också kunna genomföra enklare felsökningar och reparationer på dessa system. Ledningssoldaten kan även få till uppgift att vara förare på ett av gruppens fordon och då ansvarar ledningssoldaten för framförandet av fordonet samt den dagliga tillsynen.


Ledningssoldatens arbete är komplext och krävande på olika vis. Psykisk och fysisk uthållighet är därför viktigt, men gott ordningssinne, god social förmåga, personlig mognad och stresstålighet är också av stor betydelse. Vidare värdesätts samarbetsförmåga, flexibilitet och prestigelöshet.

 

Typ av anställning

Tjänster vid enheten finns i nivåerna OR 1-5. Som GSS/K erbjuds du inledningsvis en tidsbegränsad anställning om högst 8 år, med möjlighet till förlängning. Sex månaders provanställning tillämpas om du inte arbetar i Försvarsmakten idag.

 

Krav för anställning
- Svenskt medborgarskap
- Godkänd säkerhetsprövning
- Värnplikt, GMU eller GU med godkända betyg
- B-körkort

Meriterande kvalifikationer
- Utlandstjänstgöring
- Erfarenhet som ledningssoldat eller signalist
- Utbildning på vanligt förekommande understödsvapen i FM
- Utbildning på samband-, IT- och kryptosystem

Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.

 

Uttagningsprocess
Går du vidare i rekryteringsprocessen kommer du att bli kallad till fysiska tester och intervjuer som genomförs under vecka 35.

 

Övrigt

Tillträde: hösten 2019

Individuell lönesättning tillämpas enligt Försvarsmaktens avtal.

Vid frågor eller för mer information: k3-32undbat-320skv-ledningunderhallspluton@mil.se

 

Fackliga representanter 

ATO K 3: ATO-k3@mil.se alternativt tel. 0505 - 45 10 00

 

Sista ansökningsdag

Ansökan ska vara oss tillhanda senast 2019-08-04. Din ansökan ska innehålla följande:


- Personligt brev inklusive formell ansökan till tjänsten och levnadsbeskrivning.
- CV inklusive 3 referenter
- Foto (För att underlätta hanteringen av sökande, önskar förbandet att ansiktsbild bifogas i ansökan)

- Kopia av körkort

- Vitsord/omdöme från värnplikt, GMU eller GU

- Övriga intyg, betyg och dylikt relevant för tjänsten

Försvarsmakten ger dig möjlighet att utvecklas som människa och växa i din professionella roll. Vi är en ansvarstagande arbetsgivare och har en öppen organisation där vi ställer upp för varandra.

I Försvarsmakten finns en stark värdegrund som bygger på öppenhet, resultat och ansvar. Professionell utveckling och personlig hälsa värdesätts och uppmuntras. Det finns goda förutsättningar för intern karriärrörlighet, friskvård och bra balans mellan arbete och privatliv.

Försvarsmakten tillvaratar de kvaliteter som mångfald och jämn könsfördelning tillför verksamheten. Vi välkomnar därför sökanden med olika bakgrund och erfarenheter i våra rekryteringar.

En anställning hos oss innebär placering i säkerhetsklass. Vanligtvis krävs svenskt medborgarskap.
Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 3 kap i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. I anställningen ingår även en skyldighet att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.

Samtal från externa rekryteringsföretag och säljare undanbedes.

Tillbaka till listning
  • Publicerad: 10 maj 2019
  • Plats: Karlsborg, Västra Götalands län, Sverige
  • Förband: Livregementets husarer – K 3
  • Anställningsform: Tidsbegränsad anställning
  • Omfattning: Heltid
  • * Militär grundutbildning krävs
  • Sista ansökningsdag:2019-08-04

Gå vidare till ansökan

Försvarsmakten använder ReachMee för att ta emot ansökningar till lediga jobb. Du lämnar nu forsvarsmakten.se och går vidare till reachmee.com.

Till ansökan