TVK Ledsyst söker Överlämningsspecialist/kvalitetsingenjör till Systemkvalitetssektionen.

Om tjänsten

Teknik och vidmakthållandekontor Ledningssystem (TVK Ledsyst) tillhör Ledningsregementet och funktionsleds av Försvarsmaktens Högkvarter.

Enheten omfattar 145 befattningar med lokalisering i Enköping.

TVK Ledsyst ansvarar för den övergripande förvaltningen av Försvarsmaktens lednings- och strömförsörjningssystem.  

TVK Ledsyst verksamhetsidé är att:

 • Proaktivt samordna drift, förvaltning och underhåll till beslutad tillgänglighet, kvalitet och kostnad.
 • Leverera efterfrågat ledningsstöd för Totalförsvarets behov.
 • Utveckla och leverera tjänsteproducerande ledningsstödsystem för FM centrala funktioner.

För att kunna leverera efterfrågat ledningsstöd behövs materiel i form av radioapparater, datorer, elverk etc. vid Försvarsmaktens olika förband. Denna materiel upphandlas av FMV med krav från FM. För att säkerställa att FMV uppfyller de krav som FM ställt på förvaltningsbarhet på materielen har myndigheterna gemensamt kommit fram till en rutin för detta.

Rutinen är avsedd att användas i samband med överlämning av materiel från Försvarets materielverk till Försvarsmakten och utgör ett stöd för respektive aktörer vid kravdefiniering, initiering, offerering, beställning, anskaffning, milstolpeuppfyllnad, överlämning och redovisning.

Överlämningsrutinen omfattar en kontroll av båda myndigheternas åtaganden och rutinens tillämpning är en grundförutsättning för att:

 • Materielen är förvaltningsbar
 • Försvarsmakten ska kunna hantera, använda och redovisa materielen på ett korrekt sätt med hjälp av överenskomna stödsystem
 • Försvarsmakten ska kunna ta sitt ägarföreträdaransvar under materielens hela livscykel, från kravställning till avveckling

 Arbetsuppgifter:

Som överlämningsspecialist är du väl insatt i de regelverk som styr förvaltningsbarheten av materiel i FM. Du lämnar stöd internt i enheten samt externt till beställaren i Högkvarteret och FMV. Du kommer att agera som sakkunnig i utredningar. Mycket tid av ditt arbete läggs på att stödja mångåriga anskaffningsprojekt inom ledningsarenan. Du lämnar under denna tid stöd i kravställning, genomför kontinuerliga kravuppfyllnadsdialoger med FMV, granskar styrande dokument, tar fram beslutsunderlag och deltar vid fysisk kontroll av materielen.

Befattningen är benämnd Överlämningsspecialist och är placerad på Systemkvalitetssektionen som ingår i Förvaltningsavdelningen inom TVK Ledsyst. Sektionen består av 4 befattningar inkl sektionschef.

Personliga egenskaper:

 • God förmåga till självständigt arbete
 • God förmåga att uttrycka sig i tal och skrift
 • God förmåga att analysera stora mängder information
 • God förmåga att kunna samarbeta i grupp

Övrig information

Tjänsten är en tillsvidareanställning och omfattar heltid. FM tillämpar 6 månaders inledande provanställning.

Placeringsort Enköping, resor till Stockholm förekommer regelbundet. Även resor till andra verksamhetsorter kan förekomma.

Beräknat tillträde är 2019-09-01.

Lön efter överenskommelse.
Försvarsmakten eftersträvar en personalsammansättning som speglar mångfalden i samhället och arbetar aktivt för mångfald och jämställdhet.

Upplysningar om befattningen lämnas av sektionschef Mats Sjöholm 070-556 85 63

Fackliga representanter:

 • ORF/O, OF Enköping - Magnus Johansson
 • SACO-F - Eva-Mi Einvall
 • SEKO-F - Lars Lindell
 • OFR/S - Inge Bäcklin

Samtliga fackliga representanter nås via LedR-växeln 0171-15 70 00

Välkommen med Din ansökan senast 2019-06-03


Information om Försvarsmakten och det rekryterande förbandet:

Ledningsregementet är ett försvarsmaktsgemensamt förband. Här finns ett flertal krigsförband och enheter som utgör en nationell spetskompetens inom försvarsmakten. Genom ledning, samband, meteorologi och psykologiska operationer skapar Ledningsregementet förutsättningar för lyckad samverkan på mark-, sjö-, luft-, och informationsarenan. Ledningsregementet bedriver verksamhet inom hela skalan från utveckling, utbildning, träning till insats.

Varje dag och varje timme gör våra medarbetare insatser som påverkar andra människors liv, både i stort och smått, och både på hemmaplan och runt om i världen.

Försvarsmakten ger dig möjlighet att utvecklas som människa och växa i din professionella roll. Vi är en ansvarstagande arbetsgivare och har en öppen organisation där vi ställer upp för varandra.

I Försvarsmakten finns en stark värdegrund som bygger på öppenhet, resultat och ansvar. Professionell utveckling och personlig hälsa värdesätts och uppmuntras. Det finns goda förutsättningar för intern karriärrörlighet, friskvård och bra balans mellan arbete och privatliv.

Försvarsmakten tillvaratar de kvaliteter som mångfald och jämn könsfördelning tillför verksamheten. Vi välkomnar därför sökanden med olika bakgrund och erfarenheter i våra rekryteringar.

En anställning hos oss innebär placering i säkerhetsklass. Vanligtvis krävs svenskt medborgarskap.
Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 3 kap i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. I anställningen ingår även en skyldighet att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.

Samtal från externa rekryteringsföretag och säljare undanbedes.

Tillbaka till listning
 • Publicerad: 13 maj 2019
 • Plats: Enköping, Uppsala län, Sverige
 • Förband: Ledningsregementet – LedR
 • Anställningsform: Tillsvidareanställning
 • Omfattning: Heltid
 • * Ingen militär utbildning krävs
 • Sista ansökningsdag:2019-06-03

Gå vidare till ansökan

Försvarsmakten använder ReachMee för att ta emot ansökningar till lediga jobb. Du lämnar nu forsvarsmakten.se och går vidare till reachmee.com.

Till ansökan