Säkerhetschef vid Flygstabens stabsavdelning

Om tjänsten

Om befattningen
Huvudsaklig roll och uppgift är att ansvara för säkerhetstjänsten vid flygstaben. Vi erbjuder dig mycket utvecklande arbetsuppgifter och en betydande roll där du har möjlighet att etablera och utveckla förbandets säkerhetsarbete, men också ha en viktig roll inom säkerhetstjänsten för flygvapnet i övrigt. I detta ligger att leda och samordna säkerhetstjänsten vid staben och att aktivt delta i planerings- och genomförandeverksamheten. 

I befattningen ingår ett övergripande funktionsansvar inom flygvapnet för säkerhetstjänsten, vilket innebär att Du skall kunna stödja flygvapenchefen när det gäller styrning, samordning och uppföljning av säkerhetstjänsten i flygvapnet. Ansvaret och arbetsuppgifterna innebär att ett nära samarbete med överordnade, sidoordnade samt underställda staber och förband.

Initialt kommer de huvudsakliga arbetsuppgifterna bestå av att utarbeta och implementera rutiner och bestämmelser i stabens metoder och processer. I uppgifterna ingår även att genomföra säkerhetsprövningar, kontroller samt säkerhetsutbildningar.

Riktlinjer för all verksamhet och arbete är myndighetens värdegrund, fastställda policys och riktlinjer samt lagar och förordningar som reglerar säkerhetstjänsten. Du företräder arbetsgivaren och förväntas agera i denna roll i alla situationer vilket kräver integritet och lojalitet av dig som person. Som chef måste du vara ett föredöme och en aktiv företrädare av Försvarsmaktens värdegrund.

Flygstaben är ett krigsförband vilket innebär att säkerhetschefen även kan komma att bli krigsplacerad och därmed kunna verka i hela beredskapsskalan.

Kvalifikationer

 • Auktoriserad säkerhetschef vid Försvarsmakten (SOK vid FM UndSäkC)
 • Tjänstgöring inom Försvarsmakten i någon säkerhetsbefattning med detaljansvar
 • Du har erfarenhet av chefsbefattningar med personal/verksamhetsansvar
 • Dokumenterad kunskap och användning av IS UndSäk
 • Du ska ha en god muntlig och skriftlig framställningsförmåga i såväl svenska som engelska
 • Körkort lägst klass B

Meriterande kvalifikationer

 • Erfarenhet av tjänstgöring inom militär regional eller central stab
 • Erfarenhet av tjänstgöring internationellt, särskilt inom säkerhetstjänsten
 • Dokumenterad kunskap inom säkerhetsunderrättelsetjänst och hotbildsbedömning
 • Tjänstgöring på chefsbefattning inom säkerhetstjänsten vid regional eller central stab
 • Auktoriserad IT-säkerhetschef

Personliga egenskaper
Du ska ha förmåga att se visionärt, ha en analytisk förmåga som kan överblicka helheter men också dess konsekvenser på detaljnivå. Befattningen kräver att du är resultatorienterad och flexibel i arbetet med att anpassa säkerhetstjänsten till verksamhetsmålen och efter hand förändrade förutsättningar. Du ska ha ett lugnt och säkert uppträdande, kunna kommunicera, motivera och ta beslut. Befattningen kräver att du har goda ledaregenskaper och hög integritet. Det är viktigt att du kan företräda Försvarsmaktens värdegrund. Stresstålighet samt förmåga att hantera förändringar är goda egenskaper.
Stor vikt kommer att läggas vid personliga egenskaper och lämplighet.

Upplysningar om tjänsten kan lämnas av
Stabschef Malin J Ekenberg, 070-200 44 09

Övrigt
Tillträde snarast. Tjänstgöringsställe Uppsala. Allmän visstidsanställning t.o.m. 2021-03-21. Omfattning 100%

Fackliga företrädare
Officersförbundet OFR/O, Lars-Johan Nordlund

Försvarsförbundet OFR/S, Inge Bäcklin

SACO FM, Susanna Abele

SEKO, Hans Monthan
Samtliga nås via FM växel på 08-788 75 00.

Välkommen med din ansökan senast 2019-05-19. Din ansökan skall innehålla CV samt ett ansökningsbrev. I ansökningsbrevet vill vi att du motiverar varför du är lämpad för denna befattning.


Information om Försvarsmakten och det rekryterande förbandet:

Försvarsmakten är inne i ett omfattande utvecklingsarbete för att bygga ett starkare försvar mot bakgrund av ett försämrat omvärldsläge och ny försvarspolitisk inriktning med fokus på det nationella försvaret. Ledning för ett starkare försvar syftar till att öka robustheten, förenkla lednings- och lydnadsförhållanden samt genom decentralisering av mandat och ansvar öka förutsättningarna för uppdragstaktik.

Inom Försvarsmakten finns en stark värdegrund som bygger på öppenhet, resultat och ansvar. Professionell utveckling och personlig hälsa värdesätts och uppmuntras. Det finns goda förutsättningar för intern karriärrörlighet, friskvård samt bra balans mellan arbete och privatliv.

En anställning hos oss innebär placering i säkerhetsklass. Vanligtvis krävs svenskt medborgarskap.
Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 3 kap i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. I anställningen ingår även en skyldighet att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.

Samtal från externa rekryteringsföretag och säljare undanbedes.

Tillbaka till listning
 • Publicerad: 13 maj 2019
 • Plats: Uppsala, Uppsala län, Sverige
 • Förband: Flygstaben
 • Anställningsform: Tidsbegränsad anställning
 • Omfattning: Heltid
 • * Ingen militär utbildning krävs
 • Sista ansökningsdag:2019-06-19

Gå vidare till ansökan

Försvarsmakten använder ReachMee för att ta emot ansökningar till lediga jobb. Du lämnar nu forsvarsmakten.se och går vidare till reachmee.com.

Till ansökan