Flygstaben söker en Luftvärdighetsingenjör HKP16 (LVI HKP16) till Teknik- och Vidmakthållandeavdelning (TVA)

Om tjänsten

TVA är Flygvapnets teknikkontor som ansvarar för att hålla samman fortsatt luftvärdighet och underhållsproduktion, modifieringsverksamhet och gemensamma tekniska frågor för alla flygmaterielsystem i Försvarsmakten. En del av TVA utgörs av Centralt Tekniskt Stöd för Helikopter- och flygsäkerhetsmateriel, CTS Hkp/Säkmat lokaliserad i Linköping. Vi söker nu en Luftvärdighetsingenjör (LVI) för HKP 16 (Black Hawk).

Tjänsten innebär att i samverkan med Central Systemingenjör, andra Luftvärdighetsingenjörer samt Systemingenjörer vid förband följa upp, analysera och samordna drift, underhåll samt utveckling av HKP 16.

LVI HKP16 arbetsleds av Teknisk Chef för Materielsystemet HKP16 (TCM HKP16).

Huvudsakliga arbetsuppgifter
Bevaka och bereda luftvärdighetsärenden inom HKP16-systemet och företräda TCM HKP16 i dennes uppgifter inom fortsatt luftvärdighet och materielutveckling
Hantera avvikelser och ge tekniskt stöd till alla aktörer inom flygunderhåll samt delta i utveckling och problemlösning för HKP16
Fungera som länk mellan FMV och Försvarsmakten avseende ovanstående.
Följa upp resultaten från FMV tjänsteleveranser inom fortsatt luftvärdighet

Kvalifikationer
Relevant ingenjörsutbildning (system-, /högskole- eller civilingenjör) alternativt långvarig erfarenhet som flygtekniker.
Minimum 3 års erfarenhet av arbete med militär (eller civil) ledning fortsatt luftvärdighet (inom CAMO)
God kännedom om relevanta regelverk (RML V-6D och V-6A eller EASA Part M och Part 145)
Kunskap i engelska motsvarande Stanag 2

Meriterande
Typkurs på HKP16 eller något annat helikopter- eller flygsystem
Kunskaper i FM regler och procedurer för Ledning av Fortsatt Luftvärdighet (LFL)
Kunskap om processerna inom FM:s materielproduktion, materielförsörjnings- och underhållproduktion
Kunskaper inom FM datasystem såsom Fenix och Prio

Personliga egenskaper
Befattningen ställer krav på god teknisk allmänförståelse inom flygmaterielsystem, god färdighet i att genomföra tekniska analyser och utarbeta förslag till hantering av tekniska avvikelser/problem, samt kunna läsa och skriva tekniska rapporter på engelska.

Befattningen innebär många kontakter med andra människor och flera organisationer, vilket ställer krav på god samarbetsförmåga. Delar av arbetet bedrivs dock enskilt och måste kunna genomföras under stort egenansvar. Erfarenhet, mognad och omdömesfullhet utgör också viktiga värderingsfaktorer till denna befattning. Urvalsfaktorn ”bedömd personlig lämplighet” kommer att värderas högt vid tillsättning av befattningen.

Övrigt
Befattningen är en civil tillsvidareanställning
Arbetsort: Linköping
Ange löneanspråk i ansökan

Upplysningar om tjänsten kan lämnas av Chef CTS Helikopter/Säkmat, Bo Svedevall tfn. 013-28 36 71 och Teknisk Chef Materielsystem HKP16, Johan Ölund, tfn. 013-28 33 17

Sista datum för ansökan: 2019-06-07

Fackliga representanter:
Försvarsförbundet OFR/S, Inge Bäcklin
Officersförbundet OFR/O, Lars-Johan Nordlund
SACO FM, Susanna Abele
SECO, Hans Monthan
Samtliga nås via växeln på telefonnummer 013-283000


Information om Försvarsmakten och det rekryterande förbandet:

Försvarsmakten är inne i ett omfattande utvecklingsarbete för att bygga ett starkare försvar mot bakgrund av ett försämrat omvärldsläge och ny försvarspolitisk inriktning med fokus på det nationella försvaret. Ledning för ett starkare försvar syftar till att öka robustheten, förenkla lednings- och lydnadsförhållanden samt genom decentralisering av mandat och ansvar öka förutsättningarna för uppdragstaktik.

Inom Försvarsmakten finns en stark värdegrund som bygger på öppenhet, resultat och ansvar. Professionell utveckling och personlig hälsa värdesätts och uppmuntras. Det finns goda förutsättningar för intern karriärrörlighet, friskvård samt bra balans mellan arbete och privatliv.

En anställning hos oss innebär placering i säkerhetsklass. Vanligtvis krävs svenskt medborgarskap.
Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 3 kap i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. I anställningen ingår även en skyldighet att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.

Samtal från externa rekryteringsföretag och säljare undanbedes.

Tillbaka till listning
  • Publicerad: 15 maj 2019
  • Plats: Linköping, Östergötlands län, Sverige
  • Förband: Helikopterflottiljen – Hkpflj
  • Anställningsform: Tillsvidareanställning
  • Omfattning: Heltid
  • * Ingen militär utbildning krävs
  • Sista ansökningsdag:2019-06-07

Gå vidare till ansökan

Försvarsmakten använder ReachMee för att ta emot ansökningar till lediga jobb. Du lämnar nu forsvarsmakten.se och går vidare till reachmee.com.

Till ansökan