Har du en akademisk examen och vill bli yrkesofficer vid 3.sjöstridsflottiljen?

Om tjänsten

Du som har en akademisk examen och uppfyller nedanstående kvalifikationer kan få anställning som yrkesofficer utan att först ha genomfört en yrkesofficersutbildning. I befattningen ingår upp till 18 månaders särskild officersutbildning med lön. För dig som inte genomfört en militär grundutbildning börjar anställningen med en militär grundkurs.

Du studerar i viss utsträckning antingen tillsammans med de kadetter som läser FHS Officersprogram eller med de kadetter som läser specialistofficersutbildning. När du är klar med studierna jobbar du som yrkesofficer vid Tredje sjöstridsflottiljen.

Tredje sjöstridsflottiljen är ett operativt förband med verksamhet framförallt till sjöss och är baserade i Karlskrona. Tredje sjöstridsflottiljen utbildar fartygsbesättningar, upprätthåller beredskap samt genomför insatser för att försvara Sverige och landets intressen.

Här kan du läsa mer om oss: www.forsvarsmakten.se/sv/organisation/tredje-sjostridsflottiljen/

Vid Tredje sjöstridsflottiljen söker vi dig som vill jobba som yrkesofficer inom följande områden:

 • Navigation
 • Ytstrid
 • Ubåtsjakt
 • Teknik

Kvalifikationer

 • Akademisk examen om minst 180 hp från universitet eller högskola samt ett skriftligt examensarbete om minst 15 hp. Utländsk examen ska vara validerad av UHR.
 • Dina värderingar överensstämmer med Försvarsmaktens värdegrund och uppförandekod.


Meriterande

 • Erfarenhet av Försvarsmakten och god insikt i vad som förväntas av dig i din kommande anställning som officer.
 • Chefs- och ledarerfarenhet från yrkesliv eller ideellt arbete.
 • Teknisk utbildning såsom exempelvis sjöingenjörsexamen alternativt nautisk utbildning såsom sjökaptensexamen.

Personliga egenskaper

Du är en person som tar ansvar, söker och driver dina arbetsuppgifter, är dynamisk och stöttar där det behövs. Arbetet kräver både mycket god stresstålighet och samarbetsförmåga. Du har förmåga att prioritera. Du är flexibel och ser hela Försvarsmakten som din arbetsplats i en kommande yrkesofficerskarriär. 
Stor vikt kommer att läggas vid dina personliga egenskaper.

Övrigt

Rekryteringsprocessen innehåller bland annat prövning hos TRM (Rekryteringsmyndigheten) som genomförs i Stockholm eller Malmö. Om du går vidare i rekryteringen så åtföljs det av intervjuer och säkerhetsprövning på 3.sjöstridsflottiljen. Försvarsmakten tillämpar positiv särbehandling av underrepresenterat kön. Anställningsformen är tillsvidareanställning med 6 månaders provanställning.

Vill du veta mer om jobbet är du välkommen att kontakta Utbildningschef Fv Mattias Tidstrand rekrytering-3sjo@mil.se, 0766-399203.

Välkommen med din ansökan senast 2019-08-31. För att vi ska kunna hantera din ansökan ska du bifoga CV, intyg om akademisk examen, intyg om eventuell militär grundutbildning, ansökningsbrev samt övriga meriterande underlag. I ansökningsbrevet vill vi att du motiverar varför du är lämplig för jobbet som yrkesofficer.

Facklig representant 

Officersförbundet (OFR/O), Kfl OF: Mats Thuresson, mats.thuresson@mil.se , 0709-828711


Information om Försvarsmakten och det rekryterande förbandet:

Tredje sjöstridsflottiljen är ett insatsförband i den svenska marinen. Flottiljen har förmåga att kontrollera havsområden, sjövägar och sjöfart, genomföra insatser på och under ytan samt röja minor i hamnområden, kustnära farvatten och på öppet hav. Förbandet verkar såväl nationellt som internationellt. Fartyg och stab utbildar och tränar såväl sjömän som officerare till omedelbart insatsberedda förband. Flottiljen bidrar också löpande med personal till olika internationella insatser.

Året om och dygnet runt bidrar flottiljen till säkerhet genom att patrullera och övervaka det svenska sjöterritoriet.

I Försvarsmakten finns en stark värdegrund som bygger på öppenhet, resultat och ansvar. Professionell utveckling och personlig hälsa värdesätts och uppmuntras. Det finns goda förutsättningar för intern karriärrörlighet, friskvård samt bra balans mellan arbete och privatliv.

En anställning hos oss innebär placering i säkerhetsklass. Vanligtvis krävs svenskt medborgarskap.
Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 3 kap i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. I anställningen ingår även en skyldighet att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.

Samtal från externa rekryteringsföretag och säljare undanbedes.

Tillbaka till listning
 • Publicerad: 15 maj 2019
 • Plats: Karlskrona, Blekinge län, Sverige
 • Förband: Tredje sjöstridsflottiljen – 3.sjöstridsflj
 • Anställningsform: Tillsvidareanställning
 • Omfattning: Heltid
 • * Ingen militär utbildning krävs
 • Sista ansökningsdag:2019-08-31

Gå vidare till ansökan

Försvarsmakten använder ReachMee för att ta emot ansökningar till lediga jobb. Du lämnar nu forsvarsmakten.se och går vidare till reachmee.com.

Till ansökan