Central Materielplanerare

Om tjänsten

Vi söker en Central Materielplanerare HKP16 till Flygstabens Teknik- och Vidmakthållandeavdelning.

Flygvapnet organiserar och utbildar flyg-, bas- och ledningsförband. I samverkan med mark- och sjöstridskrafter genomför vi gemensamma operationer såväl nationellt som internationellt tillsammans med andra nationer, organisationer och myndigheter.

Efter 25 år återskapas nu en sammanhållen ledning för Flygvapnet. Inom ramen för Överbefälhavarens vision om en ledning för ett starkare försvar så omorganiseras hela försvarsmaktens centrala ledning. Flygvapenavdelningen vid produktionsledningen, den flygtaktiska staben och delar av Försvarets materielverk har sedan 2019-01-01 sammanförts till Flygstaben.

Läs gärna mer om vår verksamhet här:

https://www.forsvarsmakten.se/SV/VAR-verksamhet/verksamhetsomraden/flygvapnet/

Om befattningen

TVA är Flygvapnets teknikkontor som ansvarar för att hålla samman fortsatt luftvärdighet och underhållsproduktion, modifieringsverksamhet och gemensamma tekniska frågor för alla flygmaterielsystem i Försvarsmakten. En del av TVA utgörs av Central Teknisk Stab för Helikopter- och flygsäkerhetsmateriel, CTS Hkp/Säkmat lokaliserad i Linköping. Vi söker nu en Central Materielplanerare (CMP) till HKP16.

Tjänsten innebär att i samverkan med Central Planeringsingenjör, Luftvärdighetsingenjörer samt Materielplanerare vid förbanden följa upp, analysera och samordna drift och underhåll av HKP16 och dess reservmaterielbestånd.

CMP arbetsleds av Teknisk Chef för Materielsystemet, TCM HKP16.

Huvudsakliga arbetsuppgifter

 • Hanterar ÄFR-frågor för aktuell materiel, behovstäckning mm
 • Materielplanering inom aktuellt/aktuella system map underhåll, modifiering och tillgänglighet.
 • Materielanskaffning och leveransbevakning från godkända leverantörer.
 • Transportbeställning vid AOG.
 • Medverka vid utgallring, avveckling och kassation.
 • Biträda vid ankomstkontroll, besiktning och åtgärdsbestämning av materiel.
 • Biträda vid inventering av UE-förråd.
 • Inmatning och uppdatering av aktuella driftuppföljningssystem.
 • Ingå i MP-jour för aktuellt/aktuella system.
 • Delta i möten inom ramen för vidmakthållandet av materielsystemet
 • Remissinstans avseende Tekniska order (TO) och andra publikationer.
 • Materieluppföljning inom aktuellt flygsystems driftdatasystem.

Kvalifikationer

 • Kunskap om bedrivande av flygmaterieltjänst (V6 D/V6 A, Part M/Part145)
 • God förmåga att skriftligt rapportera, dokumentera och utföra undersökningar och bedömningar
 • God samarbetsförmåga samt förmåga att självständigt driva frågor inom arbetsområdet
 • Goda kunskaper i engelska vad gäller tal och skrift (motsvarande Stanag 2)

Meriterande

 • FENIX behörighet
 • Familiseringskurs HKP16
 • Erfarenhet från flygmaterieltjänst inom Försvarsmakten

Personliga egenskaper
Befattningen innebär många kontakter med andra människor, vilket ställer krav på god samarbetsförmåga. Delar av arbetet bedrivs dock enskilt och måste kunna genomföras under stort egenansvar. Urvalsfaktorn ”bedömd personlig lämplighet” kommer att värderas högt vid tillsättning av befattningen.

Övrigt

För en jämnare könsfördelning ser vi gärna kvinnliga sökande.

Befattningen är en civil tillsvidareanställning.

Arbetsort: Linköping

Ange löneanspråk i ansökan

Kontaktpersoner:
Chef CTS Helikopter/Säkmat, Bo Svedevall tfn 013-28 36 71 och
Teknisk Chef Materielsystem HKP16, Johan Ölund, tfn. 013-28 33 17.

Fackliga representanter:
Försvarsförbundet OFR/S, Inge Bäcklin
Officersförbundet OFR/O, Lars-Johan Nordlund
SACO FM, Susanna Abele
SEKO, Hans Monthan
Samtliga nås via växeln på telefonnummer 013-283000

 

Sista datum för ansökan: 2019-06-07


Information om Försvarsmakten och det rekryterande förbandet:

Försvarsmakten är inne i ett omfattande utvecklingsarbete för att bygga ett starkare försvar mot bakgrund av ett försämrat omvärldsläge och ny försvarspolitisk inriktning med fokus på det nationella försvaret. Ledning för ett starkare försvar syftar till att öka robustheten, förenkla lednings- och lydnadsförhållanden samt genom decentralisering av mandat och ansvar öka förutsättningarna för uppdragstaktik.

Inom Försvarsmakten finns en stark värdegrund som bygger på öppenhet, resultat och ansvar. Professionell utveckling och personlig hälsa värdesätts och uppmuntras. Det finns goda förutsättningar för intern karriärrörlighet, friskvård samt bra balans mellan arbete och privatliv.

En anställning hos oss innebär placering i säkerhetsklass. Vanligtvis krävs svenskt medborgarskap.
Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 3 kap i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. I anställningen ingår även en skyldighet att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.

Samtal från externa rekryteringsföretag och säljare undanbedes.

Tillbaka till listning
 • Publicerad: 16 maj 2019
 • Plats: Linköping, Östergötlands län, Sverige
 • Förband: Flygstaben
 • Anställningsform: Tillsvidareanställning
 • Omfattning: Heltid
 • * Ingen militär utbildning krävs
 • Sista ansökningsdag:2019-06-07

Gå vidare till ansökan

Försvarsmakten använder ReachMee för att ta emot ansökningar till lediga jobb. Du lämnar nu forsvarsmakten.se och går vidare till reachmee.com.

Till ansökan