Logistikbefäl till logistikenhetens logistikberedning, Amfibieregementet

Om tjänsten

Logistikenheten (LogE) leder planering, genomförande och uppföljning av logistik- och stödverksamhet inom Haninge Garnisons område till stöd för chefer och organisationsenheter ingående i Haninge Garnison. LogE leder planering, genomförande och uppföljning av lokal driftstyrning av materielunderhåll för materiel i bruk och förråd. Logistikenheten består av en Logistikberedning, Teknikavdelning samt Försörjningsavdelning.

Logistikberedningen (LogB) är C LogE planerings- och samordningsfunktion. LogB analyserar och bereder styrningar, utför LogE genomförandeplanering och följer upp genomförandet. LogB samordnar logistikstödet till hänvisade förband samt utgör verksamhetsstöd till övriga garnisonen inom förnödenhetsförsörjning, teknisk tjänst och transporttjänst.

Huvudsakliga arbetsuppgifter

Som logistikbefäl ingående i logistikberedningen kommer du att arbeta tätt med C LogB samt övriga handläggare i logistikberedningen. Som del av logistikberedningen kommer du att bereda en rad olika ärenden både enskilt och tillsammans med övriga där du utgör den militära kompetensen. En stor del av de ärenden som du kommer bereda är av icke rutinartad karaktär.  

Dina huvudansvarsområden inom logistikberedningen kommer att vara:

Vapen och ammunitionstjänst
Krigsplanläggning och beredskap
Sammanställning av logistiklägesbild
Kontakt med hänvisade förband


Utöver huvudansvarsområden så kommer logistikbefälet att bereda och stödja beredning avseende:

Materielplanering
Stöd i PRIO och LIFT
Frågor rörande personlig funktionell utrustning
Förrådshållning
Drivmedel
Godshantering
Inventering
Avgångar
Avveckling
Teknisk tjänst


Kvalifikationer

Specialistofficersexamen
Körkort B (manuell)
God förmåga att formulera dig i skrift på svenska


Meriterande

Erfarenhet av försvarsmaktslogistik inriktning förnödenhetsförsörjning eller teknisk tjänst
Erfarenhet av stabsarbete
Erfarenhet av att driva projekt
Erfarenhet från tjänst till sjöss eller inom amfibie
Erfarenhet av att handlägga logistik i Försvarsmaktens system LIFT och PRIO
Erfarenhet av krigsplanläggning
Utbildning IFTEX, BVKF och ADR


Personliga egenskaper

Du behöver ha förmåga att självständigt driva projekt och frågeställningar. Du är flexibel och öppen för nya uppgifter. Du kan utföra egen analys av uppgift genom personlig fackkunskap samt inläsning på styrande dokument.

Du har lätt för att ta kontakt och upprätthålla goda kontakter samt bilda nätverk. Du är en god lagkamrat samtidigt som du tar initiativ och eget ansvar. Du är ordningsam och har lätt för att strukturera information och uppgifter. Stor vikt kommer att läggas vid personliga egenskaper.

Upplysningar om tjänsten kan lämnas av:

Kn Andreas Lagerström Chef Logistikberedningen Berga 073-370 40 25

Övrigt

Anställningsform:               Tillsvidare

Arbetsort:                            Berga, Haninge Garnison

Beräknat startdatum:          Tillträde snarast

Befattningsnivå:                 OR6

Kategori:                             Logistik

Lön:                                    Individuell lönesättning tillämpas

Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 19§ i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer nationell och internationell arbetsskyldighet. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning. Du behöver också uppfylla FMs grundläggande krav på fysisk förmåga.

Sista datum för ansökan: 2019-06 -30

Fackliga representanter

OFR-O: Rickard Benedetti, 070-875 68 05
OFR-S: Björn Engren, 070-252 78 16
SEKO: Anders Rydberg, 070-219 40 50


Information om Försvarsmakten och det rekryterande förbandet:

Amfibieregementet verkar där vatten möter land och fungerar som länken mellan sjö- och arméstridskrafter. Snabbgående stridsbåtar och svävare gör att förbandet är lättrörligt. Våra vapensystem gör att vi kan verka i fyra dimensioner: på och under vattenytan, i luften och på marken. Därmed kan vi utöva kontroll över kustområden.

Förbandet utbildar amfibiesoldater, kustjägare, sjömän och officerare inom åtskilliga huvudtjänster. Våra krigsförband omfattar Andra amfibiebataljonen, 17:e bevakningsbåtkompaniet och 132:a säkerhetskompani sjö samt tre hemvärnsbataljoner. Förbandet är baserat i Haninge (Berga), i Göteborg och på Gotland.

Varje dag och varje timme gör våra medarbetare insatser som påverkar andra människors liv, både i stort och smått, och både på hemmaplan och runt om i världen.

I Försvarsmakten finns en stark värdegrund som bygger på öppenhet, resultat och ansvar. Professionell utveckling och personlig hälsa värdesätts och uppmuntras. Det finns goda förutsättningar för intern karriärrörlighet, friskvård samt bra balans mellan arbete och privatliv.

En anställning hos oss innebär placering i säkerhetsklass. Vanligtvis krävs svenskt medborgarskap.
Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 3 kap i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. I anställningen ingår även en skyldighet att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.

Samtal från externa rekryteringsföretag och säljare undanbedes.

Tillbaka till listning
  • Publicerad: 20 maj 2019
  • Plats: Haninge, Stockholms län, Sverige
  • Förband: Amfibieregementet – Amf 1
  • Anställningsform: Tillsvidareanställning
  • Omfattning: Heltid
  • * Officersutbildning krävs
  • Sista ansökningsdag:2019-06-30

Gå vidare till ansökan

Försvarsmakten använder ReachMee för att ta emot ansökningar till lediga jobb. Du lämnar nu forsvarsmakten.se och går vidare till reachmee.com.

Till ansökan