11.Militärpolisbataljon söker Säkerhetsunderrättelseofficer OR-6/7

Om tjänsten

Har du erfarenhet av säkerhetsskyddstjänst och/eller underrättelsetjänst? I så fall har vi en plats för dig – Tillsammans utvecklar vi en välfungerande 2-funktion på 11.Militärpolisbataljonen!

Om förbandet

11.Militärpolisbataljonens huvuduppgifter innefattar bl.a att upprätthålla allmän ordning och säkerhet inom Försvarsmakten och därigenom stödja militära operationer i och utanför Sveriges gränser.

Förbandets personal är årligen insatta i flera av Försvarsmaktens internationella åtaganden. Militärpolistjänsten i stort och 11.Militärpolisbataljonen i synnerhet är en unik resurs för hela Försvarsmakten.

Bataljonen består idag av 2 militärpoliskompanier, ett personskyddskompani, en utredningsgrupp samt en bataljonsstab. I bataljonen ingår såväl heltids- som deltidstjänstgörande personal.

Om tjänsten

Du kommer att arbeta på Säkerhets- och underrättelsesektionen (S2) i bataljonens stab. I sektionen finns både hel- och deltidsanställd personal.

Ditt arbete syftar till att stödja eget förband eller högre chef med säkerhetsunderrättelsetjänst i form av kriminalunderrättelser bearbetade från utrednings- och insatsverksamhet. Du kommer även att arbeta med eget förbands säkerhetsskyddstjänst inom ramen av säkerhetsprövning, informationssäkerhet och tillträdesbegränsning.

Arbetsuppgifterna består övergripande av att leda, planera, genomföra, följa upp samt samordna uppgifter inom den militära säkerhetstjänstens två funktionsområden; Säkerhetsskyddstjänst och Säkerhetsunderrättelsetjänst.

I tjänsten ingår arbete med framtagandet av riktlinjer för säkerhetsunderrättelsearbetet vid bataljonen. Du genomför även interna säkerhetsskyddskontroller samt hanterar säkerhets – och incidentrapporter.

Du kommer att stödja förbandet med utbildning, uppföljning och rådgivning, framtagande av verksamhetsplaner samt genomföra säkerhetsanalysarbete. Det finns goda möjligheter för dig att utveckla och specialisera dina funktionsområden genom vidareutbildning och praktik vid andra myndigheter med liknande arbetsuppgifter.

I övrigt kommer du vara med och lösa sektionens stående uppgifter samt medverka i det stabsgemensamma arbetet på bataljonen.

Arbetet är i perioder dynamiskt och belastande vilket innebär att du som söker ska vara anpassningsbar, ha en hög stresstålighet och en förmåga att kunna verka i ogynnsamma arbetsförhållanden.

Krav

 •  Fullgjord militär grundutbildning med godkänt betyg/vitsord
 •  Specialistofficer eller officer med godkänd examen
 •  B-körkort
 •  Svensk medborgare
 •  Ej allergisk mot hund (alternativt symptomfri vid medicinering)

Meriterande

 •  Erfarenhet och/eller utbildning från militär eller annan myndighets      säkerhets/underrättelsetjänst
 •  Erfarenhet av stabstjänst på lägst kompaninivå
 •  Erfarenhet av att arbeta i IS UndSäk
 •  Flera körkortsbehörigheter/militära förarbevis
 •  Tidigare tjänstgöring på MP, Säk eller Undförband
 •  Erfarenhet från internationella insatser

Personliga egenskaper

Du är en driven, självgående och stresstålig individ som på ett tydligt och professionellt sätt kan uttrycka dig i tal och skrift på svenska och engelska. Du har ett mycket hög säkerhetsmedvetande, arbetar strukturerat och har en stark personlig integritet.

Stor vikt kommer att läggas på personliga egenskaper, lämplighet och inneboende drivkrafter.

Engagemang och intresse av att arbeta och utvecklas inom tjänsten kommer att värderas högt. Utbildning för att uppnå formell kompetens/ackreditering kan erbjudas till rätt person.

Övrigt
Militär befattning.
Tillträde snarast enl. ök. Tjänsten är placerad på nivå OR-6/7. Tjänsten är en tillsvidareanställning som inleds med 6 månaders provanställning.
Befattningen är placerad på Livgardet, Kungsängen.

Tjänstgöring, heltid främst dagtid måndag till fredag. Resor, helgtjänstgöring samt insats– och övningsperioder förekommer.

Välkommen med din ansökan senast 2019-06-30

Din ansökan skall innehålla CV samt ett ansökningsbrev. I ansökningsbrevet vill vi att du motiverar varför just du är lämpad för denna befattning. Därutöver ska minst 2 referenser och kontaktuppgifter till din nuvarande chef bifogas ansökan.

Individuell lönesättning tillämpas.

Om du har anställning i Försvarsmakten idag ska det framgå var du tjänstgör samt vilka Försvarsmaktskompetenser du innehar. 

Då anställningen är placerad i säkerhetsklass krävs svenskt medborgarskap. Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 19§ Säkerhetsskyddslagen.

Med anställning följer nationell och internationell arbetsskyldighet.

Upplysningar om tjänsten

C S2 11.MPBAT, 08-584 526 97

Personalchef 11.MPBAT, 08-584 540 00

Fackliga representanter

OFR/O Stefan Morin

OFR/S Kenneth Hartikainen

SACO Johan Gillemyr

SEKO Lise-Lott Larsson

Samtliga nås via FM växel, 08-584 540 00

Samtal från externa rekryteringsföretag och säljare undanbedes.


Information om Försvarsmakten och det rekryterande förbandet:

Livgardet är ett av Försvarsmaktens största förband med anor från 1521. Vi utbildar morgondagens soldater, liksom militärpoliser och personal som ska genomföra internationell insats. Vi bevakar de kungliga slotten, vi har säkerhets- och markstridsförband liksom hemvärnssoldater, försvarsmusiker och tjänstehundar. Alla insatser inom Mellersta militärregionen, som är en av landets fyra militärregioner, leds från Livgardet.

Inom Försvarsmakten finns en stark värdegrund som bygger på öppenhet, resultat och ansvar. Professionell utveckling och personlig hälsa värdesätts och uppmuntras. Det finns goda förutsättningar för intern karriärrörlighet, friskvård samt bra balans mellan arbete och privatliv.

En anställning hos oss innebär placering i säkerhetsklass. Vanligtvis krävs svenskt medborgarskap.
Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 3 kap i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. I anställningen ingår även en skyldighet att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.

Samtal från externa rekryteringsföretag och säljare undanbedes.

Tillbaka till listning
 • Publicerad: 20 maj 2019
 • Plats: Upplands-Bro, Stockholms län, Sverige
 • Förband: Livgardet – LG
 • Anställningsform: Tillsvidareanställning
 • Omfattning: Heltid
 • * Officersutbildning krävs
 • Sista ansökningsdag:2019-06-30

Gå vidare till ansökan

Försvarsmakten använder ReachMee för att ta emot ansökningar till lediga jobb. Du lämnar nu forsvarsmakten.se och går vidare till reachmee.com.

Till ansökan