Chef Underrättelse- och Säkerhetsavdelningen (OF 4/OF3) vid Västra Militärregionstaben (MR V)

Om tjänsten

Chef Underrättelse- och Säkerhetsavdelningen (OF 4/OF3vid Västra Militärregionstaben (MR V) 

 

Västra Militärregionens stab är ett krigsförband grupperat i Skövde. Staben består av kontinuerligt tjänstgörande civil- och militär personal. Vid höjd beredskap utökas staben med tidvis tjänstgörande personal och hemvärnspersonal. Från och med 2020-01-01 omstruktureras de fyra MR staberna till självständiga organisationsenheter med utökade uppgifter och ansvar, som bland annat kommer att omfatta produktion av hemvärnsförband.  

 

MR V omfattar Hallands-, Västra Götalands-, Värmlands- och Örebro län. 

 

Chefen för MR V (C MR V) är territoriell chef och leder, med stöd av sin stab, underställda förband, samt samverkar meövriga regionala och lokala civila aktörer. Vidare ansvarar han bland annat för regional underrättelse- och säkerhetstjänst samt stödjer operativ- och taktisk chef som löser uppgifter inom regionen. 

 

Chefen Underrättelse- och Säkerhetsavdelningen (J2) leder på mandat från C MR V funktionens verksamhet inom regionen i normalläge, kris och vid höjd beredskap. Arbetet bedrivs i nära samarbete med HKV MUST och INSS J2, lokala säkerhetsavdelningar vid förband, skolor och centra inom MR V område, samt med företrädare för bland annat polismyndigheten och säkerhetspolisen. I arbetet ingår även att genomföra säkerhetsskyddskontroller vid de organisationsenheter som verkar inom regionen.  

 

Huvudsakliga arbetsuppgifter 

 • Är avdelningschef för J2-avdelningen och arbetsleder avdelningens personal 
 • Leder den regionala underrättelse- och säkerhetstjänsten i regionen, vilket bland annat innebär att ansvara för att: 
 • upprätthålla nära säkerhetssamverkan med andra myndigheter på regional/lokal nivå 
 • utarbeta och utge regionala säkerhetshotsbedömningar 
 • sammanställa skyddsvärd och säkerhetshotande verksamhet 
 • handläggning av säkerhetsrapporter och initiera åtgärder kopplat till rapporterna 
 • handläggning av regionens militära skyddsobjekt 
 • avrapportera underrättelse- och säkerhetstjänst vecko- och månadsvis till HKV 
 • genomföra säkerhetsutredningar och säkerhetsutbildning 
 • genomföra återkommande möten med lokala säkerhetschefer och i övrigt stödja säkerhetsorganisationer vid förband, skolor och centra 
 • planera, genomföra samt utvärdera och redovisa säkerhetsskyddskontroller 
 • Stödjer huvudprocesserna insats och produktion inom staben 
 • Tjänstgör som VB MR V enligt ett rullande schema på årsbasis 
 • Ingår i C MR V chefs- och ledningsgrupper 

 

Formella krav 

 • Svensk medborgare 
 • OF 4 alternativt OF 3 tillsvidareanställd (tidigare tillsvidareanställd) officer i FM  
 • B-körkort 
 • Uppfyller FM fysiska baskrav för stabspersonal 

 

Meriterande 

 • Genomfört väl vitsordad tjänstgöring på regional och/eller central nivå inom FM 
 • Genomfört väl vitsordad tjänstgöring i arbetsledande befattning 
 • Helt eller delvis genomförd utbildning mot/till auktoriserad militär säkerhetschef 
 • Helt eller delvis genomförd utbildning mot/till militär underrättelsechef 
 • Genomförd behörighetsutbildning och erfarenhet av arbete i IS UNDSÄK 
 • Genomfört väl vitsordad tjänstgöring i underrättelse/säkerhetsbefattning nationellt och/eller vid internationell insats 
 • Genomfört militärpolisutbildning och/eller grundläggande juridisk utbildning 

 

Personliga egenskaper  

Vi söker dig med tidigare erfarenhet av arbete inom funktionen underrättelse- och säkerhetstjänst i FM. 

 

Du har personliga egenskaper och tidigare erfarenheter som gör dig väl lämpad att, efter överlämning och introduktion i befattningensnabbt kunna ta det arbetsledande ansvaret för avdelningen. 

 

Du lever enligt FM värdegrund och bemöter andra människor respektfullt.  

 

Du är prestigelös, har mycket god samarbetsförmåga och uppskattar arbete såväl självständigt som i grupp. 

 

I din personlighet är du omdömesgillnoggrannstrukturerad och mycket pålitlig. 

 

Du har ett flexibelt och kreativt förhållningssätt som ofta utnyttjas för att utveckla metoder och arbetssätt i syfte att nå bättre effekt. 

 

Du är stresstålig och klarar av att behålla lugnet och kvalitén i arbetet även under pressade förhållanden. 

 

Stor vikt läggs vid personlig lämplighet under rekryteringsarbetet såsom: 

 • social- och samarbetsförmåga 
 • omdömesförmåga 
 • pålitlighet 
 • initiativförmåga 
 • flexibilitet 
 • stresstålighet 
 • noggrannhet 
 • förmåga att arbeta självständigt under eget ansvar 

 

Övrigt 

Befattning är försvarsgrensoberoende och placerad i nivå OF 4, men rekryteringen är öppen även för sökande från nivå OF 3. 

 

Placeringsort:Skövde 

Tillträde:Enligt överenskommelse, dock senast 2019-12-15 

Lön:Individuell lönesättning 

Övrigt:Vid placering av OF 3 officer  befattningen kan konstituering i grad till nivå OF 4 eventuellt komma i fråga efter genomförd individuell prövning. 

 

Urval och intervjuer sker under september 2019. Beredning av OF 4 kandidater leds av CUE vid HKV. Beredning av OF 3 kandidater genomförs lokalt. 

 

Befattningen är placerad i säkerhetsskyddsklass 2. Säkerhetsprövning med registerkontroll enligt gällande bestämmelser kommer att genomföras före anställning. 

 

Med anställning följer krigsplacering samt nationell och internationell arbetsskyldighet. 

 

Upplysningar om tjänsten kan lämnas av: 

 • MR V SC, övlt Agne Gustafssontelefon 070-230 81 87 
 • MR V C J2, övlt Magnus Julihn, telefon 073-052 24 20. 

 

Fackliga representanter 

 • OFR/O, David Lindblom, nås via växel, telefon 0500-465000 
 • OFR/S, Bengt Lindlöf, 
 • SEKO-F, Lola Ahlgren, 

 

Sista datum för ansökan är 2019-08-25 

Försvarsmakten ger dig möjlighet att utvecklas som människa och växa i din professionella roll. Vi är en ansvarstagande arbetsgivare och har en öppen organisation där vi ställer upp för varandra.

I Försvarsmakten finns en stark värdegrund som bygger på öppenhet, resultat och ansvar. Professionell utveckling och personlig hälsa värdesätts och uppmuntras. Det finns goda förutsättningar för intern karriärrörlighet, friskvård och bra balans mellan arbete och privatliv.

Försvarsmakten tillvaratar de kvaliteter som mångfald och jämn könsfördelning tillför verksamheten. Vi välkomnar därför sökanden med olika bakgrund och erfarenheter i våra rekryteringar.

En anställning hos oss innebär placering i säkerhetsklass. Vanligtvis krävs svenskt medborgarskap.
Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 3 kap i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. I anställningen ingår även en skyldighet att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.

Samtal från externa rekryteringsföretag och säljare undanbedes.

Tillbaka till listning
 • Publicerad: 29 maj 2019
 • Plats: Skövde, Västra Götalands län, Sverige
 • Förband: Skaraborgs regemente – P 4
 • Anställningsform: Tidsbegränsad anställning
 • Omfattning: Heltid
 • * Officersutbildning krävs
 • Sista ansökningsdag:2019-08-25

Gå vidare till ansökan

Försvarsmakten använder ReachMee för att ta emot ansökningar till lediga jobb. Du lämnar nu forsvarsmakten.se och går vidare till reachmee.com.

Till ansökan