Materielmekaniker

Om tjänsten

Sökande enhet
1.Helikopterskvadron i Luleå utlyser befattning som materielmekaniker, med placering på skvadronens materielkompani. 1.Helikopterskvadron ingår i insatsförbandet Helikopterfljottiljen och är samlokaliserad med Norrbottens flyggfljottilj (F21) på Kallax. 1.Helikopterskvadronen har i dagsläget drygt 100 anställda och skall utökas. I skvadronen finns personal ur samtliga försvarsgrenar och är organiserad i skavdronsstab, helikopterdivison, underhållskompani och materielkompani. 

Huvudsakliga arbetsuppgifter
Du kommer ingår i materielkompani helikopter, vilket har till uppgift att hantera flygmateriel, flygmaterielförråd samt säkerhetsmateriel. Inledningsvis kommer tjänsten inriktas mot förrådstjänst av utbytesenheter och reservdelar för flygmateriel. Därefter byggs tjänsten på mot aggregatunderhåll, säkerhetsmaterieltjänst, hantering och underhåll av basmateriel, godshantering, hantering och dokumentation av farligt gods samt materieltransport inom och utanför förbandet. Under din tjänstgöring kommer du att beredas möjlighet till A-mekaniker utbildning inom flygunderhåll. 

Kvalifikationer

 • Svenskt medborgarskap 
 • Skall ha genomfört svensk värnplikt eller GMU med godkända betyg
 • Godkända betyg i MaA, ShA, SvA och EngA på gymnasienivå
 • God fysisk förmåga
 • Godkänd säkerhetsprövning med registerkontroll
 • B kortkort 
 • En förutsättning för anställning är att du uppfyller kravprofilen för sökt arbetsområde 

Meriterat

 • Relevant gymnasieutbildning eller motsvarande erfarenhet inom sökt område
 • God datorvana
 • C körkort

Personlig egenskap
Vi söker dig som är serviceinriktad och en god lagkamrat. Som har engagemang och som gärna tar initiativ, arbetar självständigt och tar eget ansvar. Vid urval kommer stor vikt läggas vid personsliga egenskaper.

Övrigt
Anställningen sker utifrån Förvarsmaktens kollektivavtal för anställning av gruppbefäl, soldat och sjöman (GSS/K). Detta innebär att du börjar anställningen med 6 månaders provanställning med sikte på en anställning upp till 8 år. Tjänsten innebär heltidstjänstgöring med placeringsort i Luleå. Lön enligt Försvarsmaktens avtal om vissa villkor för GSS/K. Tillträde sker enligt ök.

Upplysning om tjänsten kan lämnas av
Kapten Anders Forsstrand, tel 073-332 03 52
Löjtnant Åke Lundberg, tel 0920-23 40 00 (vx)

Fackliga representanter
SACO, Anneli Helmersson
Försvarsförbundet, Caroline Nilsson
Officersförbundet, Mats Häggström
Samtliga nås via växeln på 013-28 30 00

Ansökningsprocessen
Ansökan sker vi hemsidan. Du får e-post som bekräftelse på att vi har mottagit din ansökan. Efter sista ansökningsdagen kommer ansökningarna gås igenom och lämpliga kandidater kommer att kallas på intervju, fysiska tester samt läkarundersökning.

Din ansökan ska innehålla

 • CV samt ett ansökningsbrev. I ansökningsbrevet vill vi att du motiverar varför du är lämpad för denna betattning
 • Gymnasiebetyg alt eftergymnasialt betyg och annan meriterande utbildning/kompetens/erfarenhet
 • Antagningsresultatet från TRM (dina testvärden från TRM)
 • Körkort och militära förarbevis
 • Militärt vitsord
 • Betyg från internationell tjänstgöring

Välkommen med din ansökan senast 2019-06-20


Information om Försvarsmakten och det rekryterande förbandet:

Försvarsmaktens Helikopterflottilj, Hkpflj, är ett förband med både mark- och sjöoperativ inriktning som kan verka vid insatser i Sverige och internationellt. Helikopterstöd är efterfrågat av många. Till exempel för person-, materiel-, eller sjukvårdstransporter, ledning, spaning eller bevakningsuppdrag. Helikopterflottiljen deltar därför ofta i uppdrag och övningar med andra förband men också som stöd till samhället i olika krissituationer. Huvuddelen av Helikopterflottiljen är placerad i Linköping (Malmen), med två stora enheter i Luleå (Kallax) samt Ronneby (Kallinge). Flottiljen ansvarar även för Hemvärnet i Östergötland.

Varje dag och varje timme gör våra medarbetare insatser som påverkar andra människors liv, både i stort och smått, och både på hemmaplan och runt om i världen.

I Försvarsmakten finns en stark värdegrund som bygger på öppenhet, resultat och ansvar. Professionell utveckling och personlig hälsa värdesätts och uppmuntras. Det finns goda förutsättningar för intern karriärrörlighet, friskvård samt bra balans mellan arbete och privatliv.

En anställning hos oss innebär placering i säkerhetsklass. Vanligtvis krävs svenskt medborgarskap.
Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 3 kap i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. I anställningen ingår även en skyldighet att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.

Samtal från externa rekryteringsföretag och säljare undanbedes.

Tillbaka till listning
 • Publicerad: 31 maj 2019
 • Plats: Luleå, Norrbottens län, Sverige
 • Förband: Helikopterflottiljen – Hkpflj
 • Anställningsform: Tidsbegränsad anställning
 • Omfattning: Heltid
 • * Militär grundutbildning krävs
 • Sista ansökningsdag:2019-06-20

Gå vidare till ansökan

Försvarsmakten använder ReachMee för att ta emot ansökningar till lediga jobb. Du lämnar nu forsvarsmakten.se och går vidare till reachmee.com.

Till ansökan