Kontrollingenjör/systemingenjör till supportgruppen Thailand

Om tjänsten

Vi söker dig som vill jobba i en spännande miljö utomlands. 

Arbetsuppgifter

Uppgiften på plats i Thailand är att skapa och vidmakthålla goda förutsättningar för den svenska personalen så att den på ett effektivt sätt kan stödja den thailändska flygtidsproduktionen och flygverksamheten gällande JAS 39 Gripen.

Vederbörande ska också delta i den rådgivande och understödjande verksamheten.

 • Stödja den thailändska operatören med kvalificerade bedömningar.
 • Genomföra och biträda vid tekniska utredningar.
 • Stödja FMV avseende bevakning och sammanställning av avvikelser på materielen.
 • Biträda vid kontroller och åtgärder i enlighet med typcertifikatsinnehavarens tilläggsföreskrifter.
 • Biträda i frågor rörande avsteg från det godkända underhållsprogrammet.
 • Svara för kontakter med FMV typcertifikatsinnehållare (MTCI) och materielsystemintygsinnehavare (MSII).
 • Stödja FM/FMV med uppföljning av driftstatistik.
 • Hantera signalskyddssystem MGSI samt vara nyckeladministratör på detsamma.
 • Deltaga på baseringar utanför Wing 7 som SwAFSG representant.

Kvalifikationer

 • Flygtekniker JAS 39 C/D
 • God erfarenhet av flygplansystem JAS 39 och teknisk bedömning
 • Behörig B1
 • FENIX
 • God verbal och skriftlig förmåga i engelska

Meriterande kvalifikationer

 • Behörig B2
 • Systemingenjör eller motsvarande (funktion inom servicepluton)
 • Kunskap i KI- och serviceplutonfunktionerna
 • God färdighet i att felsöka i MGSS
 • Signalskyddsteori 1
 • MGSI användare
 • Nyckeladministratör signalskydd
 • FENIX utbildning, ”Superuser”-nivå är meriterande

Annan formell kompetens kan ersätta delar av ovanstående meriterande kvalifikationer.

De meriterande kvalifikationer som inte innehas kan också inhämtas genom kompletteringsutbildning/praktik efter överenskommelse med verksamhetsansvarig (F 7) före tjänstgöringens start i Thailand.

Personliga egenskaper

Den speciella miljö som tjänstgöringen och verksamheten utomlands innebär ställer stora krav på god samarbetsförmåga, social kompetens och flexibilitet. Därför kommer stor vikt att läggas vid personlig lämplighet vid tillsättningen av befattningen.

Tjänstgöringens längd

Tjänstgöringen i Thailand omfattar 2 år, med början sommaren/hösten 2020. Härutöver kommer förberedelserna i Sverige och Thailand kräva att sökanden redan tidigare går in i befattningen. Tjänstgöringen är ett resultat av bilaterala avtal mellan Sverige och Thailand vilka kan komma att ändras med tiden. Det kan i sin tur innebära att kontraktstider m.m. påverkas.

Övrigt

 • Avtal om utlandskontrakt och riktlinjer för anställningsvillkor vid tjänstgöring utomlands tillämpas (URA), vilket bl. a innebär förtroendearbetstid.
 • Arbetet innebär arbete på oregelbundna tider, ex kväll, natt och helgdagar och tjänstgöring på andra verksamhetsplatser inom och utanför Thailand.
 • Har du familj finns det möjlighet för den att följa med, vilket vi rekommenderar. För barn i skolåldern erbjuds undervisning på engelska eller via distans.  
 • Försvarsmaktens regler för fysisk standard gäller.
 • Tjänstgöringsperioden startar sommaren/hösten 2020 och inriktas mot att omfatta 2 år. I samband med rekryteringen till befattningen kommer vi överens om exakta tidpunkter för tjänstgöringsperiodens längd.
 • Innan du börjar din tjänstgöring får du genomföra en besöksresa till Surat Thani efter överenskommelse
 • Intervjuer för berörda bedöms genomföras under kvartal 3 2019.

Välkommen med din ansökan senast 2019-09-01.

Personligt brev och CV ska bifogas. I ansökningsbrevet vill vi att du motiverar varför du är lämpad för denna befattning samt beskriver din familjesituation.

Upplysningar om tjänsten

C SwAFSG TH,

Martin Sun, +66 98 014 22 15

E-post:  martin.sun@mil.se                      

C Internationella avdelningen,

Roger Saxin, 0510-47 76 11

Internationella avdelningen

Åsa Wikström, 0510-47 71 15

Mikael Svensson, 0510 – 47 70 99

E-post: f7-internationella-avd@mil.se

Fackliga företrädare:

Officersförbundet OFR/O, Jan Möller, tfn 0704 – 614 400

Försvarsförbundet OFR/S, Per Gunnarsson, tfn 0510 - 47 77 08

SACO, Ulf Svensson, tfn 0510 - 47 74 63

SEKO, Kurt Ragnarsson, tfn 0510 - 47 78 78

Avtal har ingåtts med flygvapnet i Thailand om överlåtelse av ett integrerat luftförsvars-system avseende 12 stycken JAS 39 Gripen och tre SAAB 340, varav två FSR 890 med tillhörande utbildning, underhållsutrustning, reservdelar och tekniskt stöd fr.o.m. 2010-11-01 där FMV är huvudleverantör och FM underleverantör.

Med start hösten 2010 utbildades piloter, tekniker och operatörer till FSR 890 samt en mindre grupp flygstridsledare. JAS 39 flygplanen har levererats sedan början av 2011 medan FSR 890 levererades redan i slutet av 2010 samtidigt som de första omgångarna av thailändsk personal avslutade sin utbildning i Sverige.

Sedan sista kvartalet 2010 har Försvarsmakten stationerat en supportgrupp i södra Thailand på Wing 7 cirka 25 km ost om Surat Thani. Sedan 2013-10-01 består supportgruppen av 3 personer vilka stödjer den tekniska tjänsten kopplat mot JAS 39 Gripen. Supportgruppen planeras att verka på plats tills vidare. 

Personalen i den svenska kontingenten har Surat Thani som stationeringsort och Wing 7 som tjänstgöringsort under tiden i Thailand. Det tar ca 20 minuter att ta sig till arbetet från Surat Thani. Transport mellan bostad och arbete sker i egen regi. Surat Thani är en bostadsort med ca 150 000 invånare. Staden är en kommunikationslänk för både tågresenärer, busstrafik samt resenärer via flyg ut till öarna öster om staden. Staden är under expansion och ett flertal nya bostadsområden växer kontinuerligt upp.


Information om Försvarsmakten och det rekryterande förbandet:

På Skaraborgs flygflottilj, F 7, baserar två Gripendivisioner för insats och utbildning av svenska och utländska Gripenpiloter. Med Tp-84 Hercules genomför vi nationella och internationella transportinsatser. Våra radarspanings- och signalspaningsflygplan baserar på Malmen medan statsflyget baserar på Arlanda för transport av Hovet och regeringen. F 7 genomför grund- och befattningsutbildning av pliktinkallade rekryter. Vi ansvarar även för Gripensupporten i Thailand och för den svenska personalen vid det internationella transportflygsamarbetet Heavy Airlift Wing i Ungern.

Varje dag och varje timme gör våra medarbetare insatser som påverkar andra människors liv, både i stort och smått, och både på hemmaplan och runt om i världen.

I Försvarsmakten finns en stark värdegrund som bygger på öppenhet, resultat och ansvar. Professionell utveckling och personlig hälsa värdesätts och uppmuntras. Det finns goda förutsättningar för intern karriärrörlighet, friskvård samt bra balans mellan arbete och privatliv.

En anställning hos oss innebär placering i säkerhetsklass. Vanligtvis krävs svenskt medborgarskap.
Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 3 kap i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. I anställningen ingår även en skyldighet att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.

Samtal från externa rekryteringsföretag och säljare undanbedes.

Tillbaka till listning
 • Publicerad: 02 juli 2019
 • Plats: Thailand - Surat Thani, Surat Thani, Thailand
 • Förband: Skaraborgs flygflottilj – F 7
 • Anställningsform: Tidsbegränsad anställning
 • Omfattning: Heltid
 • * Officersutbildning krävs
 • Sista ansökningsdag:2019-09-01

Gå vidare till ansökan

Försvarsmakten använder ReachMee för att ta emot ansökningar till lediga jobb. Du lämnar nu forsvarsmakten.se och går vidare till reachmee.com.

Till ansökan