Deputy Chief JEC - HQ KFOR, Kosovo - 2020

Om tjänsten

Insatsen i Kosovo är given sitt mandat av FN:s Säkerhetsråd resolution 1244 och styrkan etablerades under 1999. Syftet med insatsen var inledningsvis att upprätthålla fred och säkerhet i regionen och att garantera rörelsefrihet för alla medborgare inom regionen, oavsett etnisk tillhörighet. Efter självständighetsdeklarationen 2008 tillkom dessutom uppgifter att stödja uppbyggnad av professionella, demokratiska och multietniska säkerhetsstrukturer. Det svenska förbandsbidraget avvecklades i slutet av 2013, kvar blev en handfull befattningar inom KFOR och SSR.

Befattningsbeskrivning:

Som Deputy Chief JEC (Joint Effects Center) är din primära uppgift att koordinera det interna arbetet inom JEC. JEC består av fyra sektioner, PsyOps, Cimic lno, LMTCC och InfoOps. Dep C JEC har bland annat till arbetsuppgift att koordinera och verkställa de uppgifter som COM KFOR ålägger ACOS JEC. Dep C JEC stödjer även samordningen inom andra branscher i  staben, såsom bl.a. PAO, JVB, J3, J5 m.fl.

Deputy Chief JEC är även ställföreträdande ACOS. Detta innebär att regelbundet uppdatera COM KFOR rörande Non-Kinetic verksamhet och även delta i briefingar för gäster. Dep C JEC genomför även utbildningar typ, KLT, ITT mm. Dep C JEC ingå även i olika typer av WG för att utvärdera och utveckla KFOR.

Behörighetskrav:

 • Krav på militär bakgrund: Yrkesofficer/reservofficer
 • Nivå: OF-4
 • Engelska: 3333 enligt STANAG 6001.
 • Lägst B-körkort.

Önskvärda meriter:

 • God erfarenhet av tjänstgöring i stab samt erfarenhet av planering samt genomförande av fredsfrämjande operationer på både lägst taktisk nivå.
 • Tidigare internationell insatserfarenhet.
 • Erfarenhet inom CIMIC, LMT och PSYOPS.

Frågor om befattningen: Besvaras av AST Enskilda-desken, 08-788 75 00

Frågor om utbildning/villkor: Besvaras av AST Enskilda-desken HR Int, Lars Folkesson 08-788 75 00

Lön: Enligt avtal

Enhet: KFOR, Kosovo

Insatsperiod: februari -- augusti 2020

Sista ansökningsdatum: 2019-06-23


Information om Försvarsmakten och det rekryterande förbandet:

Försvarsmakten är inne i ett omfattande utvecklingsarbete för att bygga ett starkare försvar mot bakgrund av ett försämrat omvärldsläge och ny försvarspolitisk inriktning med fokus på det nationella försvaret. Ledning för ett starkare försvar syftar till att öka robustheten, förenkla lednings- och lydnadsförhållanden samt genom decentralisering av mandat och ansvar öka förutsättningarna för uppdragstaktik.

I Försvarsmakten finns en stark värdegrund som bygger på öppenhet, resultat och ansvar. Professionell utveckling och personlig hälsa värdesätts och uppmuntras. Det finns goda förutsättningar för intern karriärrörlighet, friskvård samt bra balans mellan arbete och privatliv.

En anställning hos oss innebär placering i säkerhetsklass. Vanligtvis krävs svenskt medborgarskap.
Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 3 kap i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. I anställningen ingår även en skyldighet att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.

Samtal från externa rekryteringsföretag och säljare undanbedes.

Tillbaka till listning
 • Publicerad: 05 juni 2019
 • Plats: Stockholm, Stockholms län, Sverige
 • Förband: Arméstaben
 • Anställningsform: Tidsbegränsad anställning
 • Omfattning: Heltid
 • * Officersutbildning krävs
 • Sista ansökningsdag:2019-07-05

Gå vidare till ansökan

Försvarsmakten använder ReachMee för att ta emot ansökningar till lediga jobb. Du lämnar nu forsvarsmakten.se och går vidare till reachmee.com.

Till ansökan