NATO Advisory and Liaison Team (NALT) - KFOR, Kosovo

Insatsen i Kosovo är given sitt mandat av FN:s Säkerhetsråd resolution 1244 och styrkan etablerades under 1999. Syftet med insatsen var inledningsvis att upprätthålla fred och säkerhet i regionen och att garantera rörelsefrihet för alla medborgare inom regionen, oavsett etnisk tillhörighet. Efter självständighetsdeklarationen 2008 tillkom dessutom uppgifter att stödja uppbyggnad av professionella, demokratiska och multietniska säkerhetsstrukturer.

Det svenska förbandsbidraget avvecklas i slutet av 2013, kvar blir ca 8 befattningar inom KFOR och SSR.

Om tjänsten

Nato stöder den pågående utvecklingen av KSF (Kosovo Security Force) för att bidra till ett bättre omvärldsklimat samt för att utveckla och förbättra den inre säkerheten i landet och bidra till förtroendeskapande relationer mellan regionala aktörer. NALT arbetar med att stödja den fortsatta utvecklingen av KSF, genom att tillhandahålla råd och stöd på brigadnivå.

Befattningsbeskrivning:

Som rådgivare (Operations Advisor) arbetar du direkt under Senior Operations Advisor och Operations Branch Head med rådgivning och stödja medarbetare och chefer vid Ministry of KSF (MKSF) på operativ och taktiskt nivå. Därutöver ingår även att stödja arbetet med att utarbeta långsiktiga operationsplaner, genomföra analyser och bedömningar, samt upprätta regelbundna rapporter. Vidare ska du vara beredd att stödja andra säkerhetsorganisationer i Kosovo.

 • Advise and assist the MKSF and KSF at the LFC, operational, and tactical level in all Operations issues.
 • Liaise and interact with all relevant actors of MKSF, KSF, NATO, and bilateral partners as necessary.
 • Develop, implement, execute and refine an annual Program of Work (PoW) in Operations including objectives and activities.
 • Manage, coordinate and oversee all Operations related activities in KSF during regular duty hours, up to 24/7 operations if required.
 • Provide internal and external Operations related analysis, assessments, and reports on a regular basis.

Behörighetskrav:

 • Krav på militär bakgrund: yrkes- eller reservofficer
 • Nivå: OF-3/4
 • Engelska lägst nivå 3333 enligt STANAG 6001
 • Lägst B-körkort

Önskvärda meriter:

 • Kännedom om NATO policys, inkluderande NATO Operational Planning Procedurers (OPP)
 • Erfarenhet av und-/operativ eller utbildningsverksamhet på lägst taktisk nivå.

Insatsperiod: 20200801 - 12 månader

Enskild insats utb (EI). Maj 2020

Sista ansökningsdatum: 2019-06-23

Frågor besvaras av

AST Enskilda insatser Lars Folkesson 08-7887500


Information om Försvarsmakten och det rekryterande förbandet:

Försvarsmakten är inne i ett omfattande utvecklingsarbete för att bygga ett starkare försvar mot bakgrund av ett försämrat omvärldsläge och ny försvarspolitisk inriktning med fokus på det nationella försvaret. Ledning för ett starkare försvar syftar till att öka robustheten, förenkla lednings- och lydnadsförhållanden samt genom decentralisering av mandat och ansvar öka förutsättningarna för uppdragstaktik.

I Försvarsmakten finns en stark värdegrund som bygger på öppenhet, resultat och ansvar. Professionell utveckling och personlig hälsa värdesätts och uppmuntras. Det finns goda förutsättningar för intern karriärrörlighet, friskvård samt bra balans mellan arbete och privatliv.

En anställning hos oss innebär placering i säkerhetsklass. Vanligtvis krävs svenskt medborgarskap.
Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 3 kap i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. I anställningen ingår även en skyldighet att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.

Samtal från externa rekryteringsföretag och säljare undanbedes.

Tillbaka till listning
 • Publicerad: 11 juni 2019
 • Plats: Stockholm, Stockholms län, Sverige
 • Förband: Arméstaben
 • Anställningsform: Tidsbegränsad anställning
 • Omfattning: Heltid
 • * Officersutbildning krävs
 • Sista ansökningsdag:2019-06-23

Gå vidare till ansökan

Försvarsmakten använder ReachMee för att ta emot ansökningar till lediga jobb. Du lämnar nu forsvarsmakten.se och går vidare till reachmee.com.

Till ansökan