Samverkansofficer - med placering vid Norska Försvarsmaktens insatsstab (FOH), Bodö

Om tjänsten

Den militära regionala aktiviteten i nordligaste Skandinavien har under de senaste åren ökat markant och detta tar sig uttryck i ett allt mer sammanlänkat samarbete mellan Sverige, Finland och Norge.

 I detta sammanhang har Bodö börjat ta form som en regional knytpunkt där samtliga länders kontaktnät vävs ihop vad gäller planering och förberedelser inför övningar, insatser och andra samverkans- och samordningsbehov som ligger i de olika aktörernas intresse.

Samverkansofficeren i Bodö har till uppgift att vara Försvarsmaktens och C INSATS utsträckta hand vad avser en rad olika svenska samverkans- och interaktionsområden med den norska insatsstaben samt de norsk-finsk-svenska övergripande intressena i norra Skandinavien.

Den svenska förbindelseofficeren arbetar sida vid sida tillsammans med en finsk samverkansofficer.

Tillträde till tjänsten är i december 2019.

Huvudsakliga arbetsuppgifter

 • Företräder Försvarsmakten och C INSATS med samverkan, samordning och koordinering.
 • Stödjer C INSATS och övriga Högkvarteret med strategisk och operativt informationsutbyte.
 • Stödjer Försvarsmakten, inklusive svenska nordliga förband i deras förbindelser med Norge.
 • Stödjer, samordnar och koorrdierar inför gemensam nordiska militära åtagande såsom gemensam övningsverksamhet odyl.
 • Genomför informationsutbyte rörande policyfrågor samt vid bi- och multilaterala arbeten till stöd för militär insats- och övningsplanering.
 • Samverkar avseende gemensamma bidrag till internationella insatser.
 • Samverkar avseende potentiella, framtida, internationella insatser.
 • Rapportera om den utveckling som sker på nordkalotten ur ett försvarspolitiskt och militärstrategiskt perspektiv.

 

Kvalifikationer  

 • OF-4 eller OF-3
 • Minst 5 års erfarenhet från HKV
 • God kunskap om HKV arbetsprocesser
 • Väletablerat och aktuellt kontaktnät vid HKV
 • Mycket god förmåga att uttrycka sig i tal och skrift på svenska och engelska
 • Den sökande behöver bli godkänd i en fördjupad säkerhetsprövning
 • Den sökande måste ha en väl utvecklad social kompetens

 

Personliga egenskaper

 • Hög social kompetens
 • Driven och initiativtagande
 • Självgående
 • Välutvecklad samarbetsförmåga.
 • Flexibel och mångfacetterad
 • God analytisk förmåga och förmåga att sätta sig in i komplexa sammanhang.
 • Förmåga att otvunget kunna representera Sverige i en mängd olika situationer och sammanhang.

 

Placering
Tjänsten är placerad vid den norska Insatsstaben i Bodö. Resor till bl a Oslo och Stockholm förekommer. Deltagande i övningar kan förekomma.

Tillträde/Tjänstgöringstid
1 år med prel. start 2019-12-01. Möjlighet till förlängning kan eventuellt bli aktuellt. Tid för överlämning skall avdelas innan tillträde. Omfattning och tidsmässig förläggning av överlämningen bestäms efter direkt samverkan med nuvarande befattningshavare. Under hösten kommer det även att bli aktuellt med 1-2 veckors förberedelser och utbildningar. En fördjupad säkerhetsprövning kommer att genomföras.

Övrigt
Förfrågningar angående befattningen kan göras till Chefen för internationella samverkanssektionen Johan Malmgren 08-788 75 07 eller 0733-20 67 50

Anställning sker enligt URA-avtal om utlandskontrakt och riktlinjer för anställningsvillkor vid tjänstgöring utomlands. Mer information om URA återfinns på arbetsgivarverkets hemsida www.arbetsgivarverket.se

Förfrågan om URA förmåner kan göras till: HKV STAB Pers Int  Ingela Zaza tel: 08-788 83 23.

Din intresseanmälan med CV och personligt brev vill vi ha senast 2019-06-23

 


Information om Försvarsmakten och det rekryterande förbandet:

I Högkvarteret (HKV) finns överbefälhavaren (ÖB) och generaldirektören (GD), vilka för närvarande har ungefär 1 000 medarbetare – både yrkesofficerare och civila experter. Högkvarteret utgörs av ledningsstaben, produktionsledningen, insatsledningen och militära underrättelse- och säkerhetstjänsten. I ledningsstaben ingår bland annat ekonomidirektören, personaldirektören, kommunikationsdirektören och chefsjuristen.

Varje dag och varje timme gör våra medarbetare insatser som påverkar andra människors liv, både i stort och smått, och både på hemmaplan och runt om i världen.

Försvarsmakten ger dig möjlighet att utvecklas som människa och växa i din professionella roll. Vi är en ansvarstagande arbetsgivare och har en öppen organisation där vi ställer upp för varandra.

I Försvarsmakten finns en stark värdegrund som bygger på öppenhet, resultat och ansvar. Professionell utveckling och personlig hälsa värdesätts och uppmuntras. Det finns goda förutsättningar för intern karriärrörlighet, friskvård och bra balans mellan arbete och privatliv.

Försvarsmakten tillvaratar de kvaliteter som mångfald och jämn könsfördelning tillför verksamheten. Vi välkomnar därför sökanden med olika bakgrund och erfarenheter i våra rekryteringar.

En anställning hos oss innebär placering i säkerhetsklass. Vanligtvis krävs svenskt medborgarskap.
Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 3 kap i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. I anställningen ingår även en skyldighet att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.

Samtal från externa rekryteringsföretag och säljare undanbedes.

Tillbaka till listning
 • Publicerad: 11 juni 2019
 • Plats: Bodø, Nordland, Norge
 • Förband: Högkvarteret - HKV
 • Anställningsform: Tidsbegränsad anställning
 • Omfattning: Heltid
 • * Officersutbildning krävs
 • Sista ansökningsdag:2019-06-23

Gå vidare till ansökan

Försvarsmakten använder ReachMee för att ta emot ansökningar till lediga jobb. Du lämnar nu forsvarsmakten.se och går vidare till reachmee.com.

Till ansökan