Försvarsmakten söker residenta försvarsattachéer

Om tjänsten

Företräda Sverige och Försvarsmakten

Försvarsattachén representerar Sverige och Försvarsmakten och har som uppgift att främja relationer och samarbete inom försvarsområdet.

 

Försvarsattachén ska inhämta kunskaper om landets/ländernas försvarsmakts strukturer, deras politiska relationer och begränsningar. Detta sker företrädesvis genom att etablera ett allsidigt kontaktnät med företrädare för respektive försvarsmakter och försvarsministerier på olika nivåer samt egna studier av landet i fråga och dess försvarsmakt. Inom ramen för detta ska attachén planera för- och biträda, vid officiella besök och andra officiella arrangemang.

Försvarsattachén ska även inhämta kunskaper om landets struktur för att underlätta upphandling av försvarsmateriel samt dess försvarsindustri. Detta sker företrädesvis genom att etablera ett allsidigt kontaktnät med företrädare inom dessa områden. Det är också viktigt för försvarsattachén att vidmakthålla och om så erfordras, skapa ett kontaktnät i motsvarande svenska myndigheter (Regeringskansliet, FMV etc) och företagsamt inom Försvarsmakten. Detta ställer krav på hög social kompetens.

Försvarsattachén ska ha en nära dialog och samarbete med beskickningschefen och följa dennes anvisningar i frågor med politisk dimension. Beskickningschefen ska alltid hållas orienterad om försvarsattachéns verksamhet.

Försvarsattachén ska stödja representanter för Regeringskansliet och andra myndigheter i deras relation med värdlandet.

 

Lediga befattningar

 • Australien (OF-4)

 

 • Japan (OF-4)

 

 • Thailand (OF-4)

 

 • Etiopen (OF-4)

 

 • Ryssland (OF-4)

 

 • Ryssland (OF-5)

 

Samtliga befattningar innebär utlandsstationering under en fyraårsperiod, 2021-08-01 – 2025-07-31.

 

Anställning resident försvarsattaché

Anställningen är tidsbegränsad vid Must under utbildnings- och tjänstgöringsperioden. Närmaste chef är chefen för Underrättelsekontoret vid Must. Tjänstgöringsperioden är fyra år under ett tidsbegränsat URA-avtal. Utbildningen sker under perioden 2021-04-01 – 2021-07-31.

Samtliga befattningar medger att familjen medföljer.

 

 

Huvudsakliga arbetsuppgifter

 • Verka i enlighet med Försvarsattachéförordningen (FFS 1985:20)
  • Följa och bedöma den militärstrategiska utvecklingen och utvecklingen i övrigt inom det totala försvaret samt hålla sig underrättad om den säkerhetspolitiska utvecklingen.
  • Vara rådgivare åt beskickningschefen i militära frågor.
  • Biträda svenska försvarsmyndigheter i frågor som berör inköp eller försäljning av materiel och tjänster samt i mån av möjligheter samverka och stödja andra myndigheter och företag i frågor som rör militära förhållanden.
  • Lämna biträde åt företrädare för det svenska totalförsvaret i samband med besök.
  • Fullgöra uppgifter i övrigt enligt överbefälhavarens bestämmande.
 • Etablera goda relationer med officiella representanter i landet.
 • Bereda och delta i officiella samtal och mötesarrangemang.
 • Rapportera och föreslå möjligt försvarsmaterielsamarbete till HKV PROD och FMV samt stödja svenska exportansträngningar.
 • Vara chef för försvarsavdelningen och ansvara för dess administration, ekonomi och säkerhet.

 

Kvalifikationer

 • Språk engelska (STANAG 3-3-3-3; lyssna, tala, läsa & skriva)
 • Leva och verka efter Försvarsmaktens värdegrund.
 • Vara en god företrädare för Försvarsmakten och Sverige.
 • Goda kunskaper i försvarspolitik, försvarsmaktsplanering och försvarsplanering.
 • God kommunikationsförmåga
  • Verbalt, skriftligt samt i offentliga framträdanden.
 • Genomfört Försvarshögskolans chefsprogram (motsv.)

 

Meriterande kvalifikationer

 • Erfarenhet av underrättelsetjänst på militärstrategisk och operativ nivå.
 • Erfarenhet av Försvarsmaktens strategiska inriktningsarbete.
 • Erfarenhet av nationellt och internationellt materielsamarbete.
 • Erfarenhet av Försvarsmaktens produktionsledning.
 • Erfarenhet av bilateralt arbete och/eller utbildning med andra länder.
 • Erfarenheter från planering och/eller genomförande av internationella insatser.
 • Erfarenhet från Regeringskansliet.
 • Genomfört skolutbildning, företrädesvis militärt, i aktuellt land.
 • Språkkunskaper för aktuellt land.

 

Personliga egenskaper

 • Mycket god social förmåga.
 • Lyhörd och hög personlig integritet.
 • Förmåga att bygga goda relationer samt skapa och upprätthålla förtroende.
 • Tydlig och rak i kommunikation samt förmåga att motivera sin uppfattning.
 • Mycket god analytisk förmåga samt förmåga att tänka strategiskt.
 • Hög arbetskapacitet samt förmåga att vara målinriktad och sakorienterad.
 • God initiativförmåga och förmåga till självständigt arbete likväl arbete i projektform.

 

Stor vikt kommer att läggas vid personliga egenskaper och lämplighet.

 

Upplysningar om tjänsten kan lämnas av 

Information om befattningen lämnas av övlt Bertil Dahlrot, 08-788 80 15 alt. bertil.dahlrot@mil.se

Information om rekryteringsprocessen lämnas av Agnetha Holmberg Steen, 08-788 79 53 alt. agnetha.holmberg-steen@mil.se

 

Fackliga representanter 

OFR/O HKV, Arne Nilsson

OFR/S HKV, Pia Almström

SACO HKV, Camilla Robertsson

SEKO HKV, Liselotte Larsson. Samtliga nås via växel, 08-788 75 00.

 

Välkommen med din ansökan

Välkommen med din ansökan senast 2019-08-31. Din ansökan ska innehålla CV samt ett ansökningsbrev. I ansökningsbrevet vill vi att du motiverar varför du är lämplig för denna befattning.

 Militära underrättelse- och säkerhetstjänsten (MUST) är en del av Försvarsmaktens högkvarter i Stockholm. MUST bedriver försvarsunderrättelseverksamhet till stöd för svensk utrikes-, försvars- och säkerhetspolitik och kartlägger yttre hot mot Sverige. MUST bedriver även militär säkerhetstjänst för att skydda Försvarsmaktens värden och har ansvar för totalförsvarets signalskydd. MUST är en kunskapsorganisation och erbjuder både spännande och för nationen angelägna arbetsuppgifter. I organisationen arbetar civila som är experter inom olika områden (t.ex. statsvetare, ekonomer, tekniker, matematiker, HR-specialister) och officerare.

Varje dag och varje timme gör våra medarbetare insatser som påverkar andra människors liv, både i stort och smått, och både på hemmaplan och runt om i världen.

Försvarsmakten ger dig möjlighet att utvecklas som människa och växa i din professionella roll. Vi är en ansvarstagande arbetsgivare och har en öppen organisation där vi ställer upp för varandra.

I Försvarsmakten finns en stark värdegrund som bygger på öppenhet, resultat och ansvar. Professionell utveckling och personlig hälsa värdesätts och uppmuntras. Det finns goda förutsättningar för intern karriärrörlighet, friskvård och bra balans mellan arbete och privatliv.

Försvarsmakten tillvaratar de kvaliteter som mångfald och jämn könsfördelning tillför verksamheten. Vi välkomnar därför sökanden med olika bakgrund och erfarenheter i våra rekryteringar.

En anställning hos oss innebär placering i säkerhetsklass. Vanligtvis krävs svenskt medborgarskap.
Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 3 kap i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. I anställningen ingår även en skyldighet att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.

Samtal från externa rekryteringsföretag och säljare undanbedes.

Tillbaka till listning
 • Publicerad: 13 juni 2019
 • Plats: Stockholm, Stockholms län, Sverige
 • Förband: Militära Underrättelse- och Säkerhetstjänsten - MUST
 • Anställningsform: Tidsbegränsad anställning
 • Omfattning: Heltid
 • * Officersutbildning krävs
 • Sista ansökningsdag:2019-08-31

Gå vidare till ansökan

Försvarsmakten använder ReachMee för att ta emot ansökningar till lediga jobb. Du lämnar nu forsvarsmakten.se och går vidare till reachmee.com.

Till ansökan