Operativ officer med luftstridskompetens

Om tjänsten

Befattningen (OF 3/OF 4) utgör träningsavdelningens operativa kompetens avseende Luftstrid och dess kopplingar till övrig operativ verksamhet jämte vad som under Peace Support Operations (PSO) kallas för ”Comprehensive Approach”.

Befattningshavaren skall såsom projektledare kunna vara planeringsansvarig (OPR) för en utpekad övning eller leda en komplex planeringsverksamhet med därtill kopplade arbetsgrupper.

I befattningen ingår även att stödja andra projektledare med planering och genomförande av övningar för såväl operativa staber, brigad- och flottiljstaber samt hemvärnsbataljonsstaber.

Till befattningen finns även andra uppgifter där Luftstridskompetens på taktisk/operativ nivå skall kunna nyttjas i projektarbeten, remissarbeten och styrande dokument avseende övningsverksamhet.

 

Arbetsuppgifter:

Arbeta i ett projektteam som bedriver ledningsträning på taktisk och operativ nivå.

Du kommer som medarbetare vid ledningsträningsavdelningens planeringssektion stödja planering, genomförandet och utvärderingar av Ledningsträningsövningar, både nationella och internationella.

Du skall kunna lösa arbetsuppgiften som projektledare. Projektledarens ansvar är att leda, planera, strukturera, koordinera och följa upp anbefalld verksamhet.

Du kommer att tillsammans med teknikansvarig ansvara för framtagandet av sambandslösningar och utveckla metoder för att kunna uppnå högsta möjliga utbildningseffekt från befintliga system i insatsorganisationen samt övningsledningssystem.

Under planeringsskedet av övningen skall du vara beredd att leda sambandsberedningar samt vara kontaktperson och föra dialog mot de övade förbandens respektive ledning och sambandfunktioner.

Under genomförandet skall du kunna bistå som biträdande spelledare på taktisknivå. Detta innebär att stödja spelledaren som leder spelet enligt givna ramar och riktlinjer.

Under genomförandet skall du kunna leda sambandsspelet på taktisknivå. Detta innebär att leda spelgruppernas agerande inom sambandsspelet och utarbeta underlag till utvärdering och förlag på fortsatt utbildning.

Du skall kunna agera som lärare under förberedelseskedet i övningen på exempelvis Sitaware och stabsmetodik.

 

Kvalifikationer:

Goda kunskaper om stabsarbetsmetodik på taktisk nivå. Erfarenhet från arbete i stab. 

Mycket goda kunskaper i MS Office, Excel och Power Point.

Goda kunskaper i engelska både tal och skrift.

 

Önskvärda meriter: 

Internationell erfarenhet från stabsarbete.

Erfarenhet från arbete i operativ, högre eller lägre taktisk stab.

Kunskaper i SharePoint.

 

Övrigt:

Du bör ha en god förmåga till att arbeta både självständigt samt som en del i en grupp. Du skall kunna ta ansvar och agera självständigt inom ramen för befattningen och tilldelade uppgifter.

Uppgiften ställer krav på att god förmåga att dialogisera eller leda en tillfällig konstellation av befattningshavare både inom egen enhet men också med delar från övriga FM, civila samhället samt annan utländsk myndighet. 

 Vid frågor kontakta Avdelningschef övlt Ove Härnqvist, 0171-157000, ove.harnqvist@mil.se


Information om Försvarsmakten och det rekryterande förbandet:

Ledningsregementet är ett försvarsmaktsgemensamt förband. Här finns ett flertal krigsförband och enheter som utgör en nationell spetskompetens inom försvarsmakten. Genom ledning, samband, meteorologi och psykologiska operationer skapar Ledningsregementet förutsättningar för lyckad samverkan på mark-, sjö-, luft-, och informationsarenan. Ledningsregementet bedriver verksamhet inom hela skalan från utveckling, utbildning, träning till insats.

Varje dag och varje timme gör våra medarbetare insatser som påverkar andra människors liv, både i stort och smått, och både på hemmaplan och runt om i världen.

I Försvarsmakten finns en stark värdegrund som bygger på öppenhet, resultat och ansvar. Professionell utveckling och personlig hälsa värdesätts och uppmuntras. Det finns goda förutsättningar för intern karriärrörlighet, friskvård samt bra balans mellan arbete och privatliv.

En anställning hos oss innebär placering i säkerhetsklass. Vanligtvis krävs svenskt medborgarskap.
Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 3 kap i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. I anställningen ingår även en skyldighet att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.

Samtal från externa rekryteringsföretag och säljare undanbedes.

Tillbaka till listning
  • Publicerad: 14 juni 2019
  • Plats: Enköping, Uppsala län, Sverige
  • Förband: Ledningsregementet – LedR
  • Anställningsform: Tillsvidareanställning
  • Omfattning: Heltid
  • * Officersutbildning krävs
  • Sista ansökningsdag:2019-08-11

Gå vidare till ansökan

Försvarsmakten använder ReachMee för att ta emot ansökningar till lediga jobb. Du lämnar nu forsvarsmakten.se och går vidare till reachmee.com.

Till ansökan