Säkerhetsskyddsofficer vid Mellersta militärregionen

Om tjänsten

 

Mellersta Militärregionen (MR M)

Mellersta Militärregionen stab (RS M) utgör den regionala staben med territoriellt ansvar för de sex länen, Dalarna, Gävleborg, Stockholm, Södermanland, Uppsala och Västmanland.

Det territoriella ansvaret omfattar markmiljön i de nämnda länen avseende bl.a. insatsverksamhet, samverkan med civila myndigheter och aktörer och med detta en ambitionshöjning avseende totalförsvarsförmågan inom regionen.

 

Und-/Säk avdelningen (RS M J2)

Underrättelse- och säkerhetsavdelningen vid Mellersta Militärregionen leder och samordnar, på uppdrag av operativ chef, militär underrättelse- och säkerhetstjänst inom regionen.

Stödjer MUST och Operativ chef med säkerhetsunderrättelsetjänst.

 

Arbetsuppgifter

Leda och delta i samordning av säkerhetstjänsten inom regionen

Leda och delta i säkerhetsskyddskontroller

Inhämta och analysera FM skyddsvärda verksamhet

Utarbeta operativ (regional/lokal) säkerhetshotbild

Samverka med civila myndigheter

Delta i säkerhetsberedningar och utredningar

Delta i centrala och regionala säkerhetsmöten.

 

Krav (Kvalifikationer)

Grundläggande militärutbildning

Körkort B

God förmåga att uttrycka dig i skrift och tal på svenska och engelska.

Analytisk förmåga

God förmåga att arbeta i grupp och projektform.

 

Meriterande

Erfarenhet från säkerhetstjänst vid förband eller stab

Erfarenhet av säkerhetsskyddstjänst

Erfarenhet av säkerhetsunderrättelsetjänst

Kunskap om regelverk för den militära säkerhetstjänsten

Förståelse för Försvarsmaktens struktur och uppgifter främst inom insatsledning

God kunskap avseende ISUS och rutiner

Genomförd säkerhetschefsutbildning (SOK)

Genomförd HK1 och HK2

 

I urvalet kommer stor vikt att läggas på personliga egenskaper

Din personlighet präglas av noggrannhet, flexibilitet, och tålamod.

Du har hög integritet, har lätt för att skapa och bibehålla förtroendeingivande relationer både inom och utanför FM och du behärskar det sociala samspelet.

Som person är du självgående, drivande och prestigelös.

 

Tjänstgöringstid

Tillsvidareanställning

Tillsättning snarast

För ej FM anställd personal tillämpas 6 månaders provanställning

 

Avtal och förmåner

Tjänstgöringsplats KUNGSÄNGEN.

Avtalsenlig individuell lön tillämpas.

Delar av rörlighetsavtalet kan tillämpas vid byte av tjänstgöringsort.

 

Upplysningar om tjänsten

För ytterligare frågor kring befattningen, kontakta Peter Palm, tel: 08-584 540 00 (växel)

ATO representanter: SEKO Thomas Klasson, SACO Johan Gillemyr, OFR/S Kenneth Hartikainen
Samtliga nås via tel: 08-584 540 00 (växel)


Information om Försvarsmakten och det rekryterande förbandet:

Livgardet är ett av Försvarsmaktens största förband med anor från 1521. Vi utbildar morgondagens soldater, liksom militärpoliser och personal som ska genomföra internationell insats. Vi bevakar de kungliga slotten, vi har säkerhets- och markstridsförband liksom hemvärnssoldater, försvarsmusiker och tjänstehundar. Alla insatser inom Mellersta militärregionen, som är en av landets fyra militärregioner, leds från Livgardet.

Inom Försvarsmakten finns en stark värdegrund som bygger på öppenhet, resultat och ansvar. Professionell utveckling och personlig hälsa värdesätts och uppmuntras. Det finns goda förutsättningar för intern karriärrörlighet, friskvård samt bra balans mellan arbete och privatliv.

En anställning hos oss innebär placering i säkerhetsklass. Vanligtvis krävs svenskt medborgarskap.
Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 3 kap i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. I anställningen ingår även en skyldighet att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.

Samtal från externa rekryteringsföretag och säljare undanbedes.

Tillbaka till listning
  • Publicerad: 24 juni 2019
  • Plats: Upplands-Bro, Stockholms län, Sverige
  • Förband: Livgardet – LG
  • Anställningsform: Tillsvidareanställning
  • Omfattning: Heltid
  • * Militär grundutbildning krävs
  • Sista ansökningsdag:2019-08-11

Gå vidare till ansökan

Försvarsmakten använder ReachMee för att ta emot ansökningar till lediga jobb. Du lämnar nu forsvarsmakten.se och går vidare till reachmee.com.

Till ansökan