ANSÖKAN FÖR GSS K/T TILL SOU, ROU och AROU MED UTBILDNINGSSTART 2020

Om tjänsten

Sökande enhet:
Försvarsmaktens alla förband söker GSS till utbildning mot specialistofficer.
             OBS denna ansökan gäller endast anställda GSS.

 

VIKTIGT att du läser hela annonsen för att säkerställa att du söker på rätt sätt, mot rätt utbildningsinriktning och förband.


Huvudsakliga arbetsuppgifter:
Du kommer efter utbildningen kunna anställas och arbeta som yrkes- eller reservofficer på det förband du sökt och inom det arbetsområde du har utbildning för.

 

Grundläggande behörighetskrav

 • Svensk medborgare
 • Gymnasieexamen enligt skollagen (2010:800) och lagen (2010:801) om införande av skollagen (2010:800), med minst godkänt betyg i ämnena matematik A/1, svenska A/1, engelska A/5.
 • Vid ansökningstillfället anställd som GSS med grundläggande militär behörighet minst sex månaders anställning som GSS alternativt godkänd GU eller motsvarande om minst 6 månader.
 • Fylla kraven för antagning till sökt SOU utbildningsinriktning enligt fastställd kravprofil[1] vilket innebär att sökande ska ha en godkänd bedömd nivå avseende befälslämplighet mot sökt utbildningsinriktning samt i övrigt uppfylla satta, militära och civila, krav. Därbland är gruppbefälsutbildning (GBU) ett av dessa krav för samtliga utbildningsinriktningar.
 • Godkänd säkerhetsprövning med registerkontroll.

Meriterande kvalifikationer:
Befattningsutbildning mot sökt utbildningsinriktning, erfarenhet som systemoperatör eller stf gruppchef/gruppchef.

Du har tjänstgjort i FM och har en bra bild av vad som förväntas av dig i en eventuell kommande anställning som yrkes- eller reservofficer i FM.
Dina värderingar motsvarar det vår Riksdag och Regering har ålagt FM att värna om.

Personliga egenskaper:
Det är viktigt att du fungerar väl under press, har en god samarbets- och organisationsförmåga samt en god fysik.
Du är en problemlösare. Du har en stor laganda med uppgiftsorienterat sinne och du sätter laget före jaget.

Stor vikt läggs vid dina personliga förmågor och egenskaper och att dessa är rätt mot sökt utbildning/befattning.


SÖKBARA UTBILDNINGSINRIKTNINGAR FÖR SOU, ROU och AROU enligt länkarna öppnas i nytt fönster.

Viktiga datum:
Sista datum för ansökan: 2019-09-29
Testperiod: kallelse kommer från sökt förband, inriktning är under v.942-950
Nominering vid sökt förband klar v.950
Utskick av antagningsbesked senast v.008 
utskick av antagninsgbesked för RAK AROU utbildningstart v.003 sker senast v.950

Ofullständig ansökan:
Om en ansökan inkommer till FM som inte är komplett vid en första granskning begärs komplettering in från dig.
Du har då en vecka på dig att komplettera din ansökan med begärd information.

Övrigt:
Skolstart kan variera någon vecka. Innan skolstart kan kompletterande utbildning i form av GBU/FOK komma att genomföras enligt respektives förbands bestämmande. 

SOU skolstart v.034 
ROU skolstart v.024
DELAD AROU skolstart v.024
RAK AROU skolstart v.003

Under skolperioden kommer du få fri mat och logi. Ersättning enligt kadettförmåner (140kr/dag) alternativt enligt Försvarsmaktens skrivelse om särskilda förmåner.

Fackliga representanter:
OFR/O, OFR/S, SACO, SEKO Försvar.
Samtliga nås via växeln på 08-788 75 00 uppge vilket förband du är anställd vid.

 

[1]FM 2017-12411: PERSDIR beslut om kravprofiler för grundrekrytering av militär personal via utbildning

 

 
  

 

Försvarsmakten ger dig möjlighet att utvecklas som människa och växa i din professionella roll. Vi är en ansvarstagande arbetsgivare och har en öppen organisation där vi ställer upp för varandra.

I Försvarsmakten finns en stark värdegrund som bygger på öppenhet, resultat och ansvar. Professionell utveckling och personlig hälsa värdesätts och uppmuntras. Det finns goda förutsättningar för intern karriärrörlighet, friskvård och bra balans mellan arbete och privatliv.

Försvarsmakten tillvaratar de kvaliteter som mångfald och jämn könsfördelning tillför verksamheten. Vi välkomnar därför sökanden med olika bakgrund och erfarenheter i våra rekryteringar.

En anställning hos oss innebär placering i säkerhetsklass. Vanligtvis krävs svenskt medborgarskap.
Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 3 kap i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. I anställningen ingår även en skyldighet att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.

Samtal från externa rekryteringsföretag och säljare undanbedes.

Tillbaka till listning
 • Publicerad: 28 juli 2019
 • Plats: Flera orter, Hela Sverige, Sverige
 • Förband: Försvarsmakten
 • Anställningsform: Tillsvidareanställning
 • Omfattning: Heltid
 • * Militär grundutbildning krävs
 • Sista ansökningsdag:2019-09-29

Gå vidare till ansökan

Försvarsmakten använder ReachMee för att ta emot ansökningar till lediga jobb. Du lämnar nu forsvarsmakten.se och går vidare till reachmee.com.

Till ansökan