Underrättelsebefäl (OR6) till Särskilda Helikoptergruppen

Om tjänsten

Specialförbanden är primärt en militärstrategisk resurs som skall öka mängden handlingsalternativ genom att komplettera och tillföra lösningar utanför de reguljära förbandens möjlighet. Försvarsmaktens Specialförband består av Specialförbandsledningen (SFL), Särskilda operationsgruppen (SOG) samt särskilt avdelade stödjande enheter.

SHG är en stödjande enhet inom Specialförbandssystemet som är särskilt avdelad, tränat och utrustat. Förbandet finns vid Helikopterflottiljen och genomför taktisk transport, eldunderstöd samt underrättelseinhämtning med helikopter 15 och 16. All personal har frivilligt sökt sig till SHG samt är särskilt uttagen och samtränad med SOG.

Huvudsakliga arbetsuppgifter
Som underrättelsebefäl vid Särskilda Helikoptergruppen ingår du i ett planeringslag vars främsta uppgift är att säkerställa att de flygande enheterna har det underlag som behövs för att genomföra flyguppdrag.

Dina ansvarsområden är att:
• Ansvara för säkerhetsskyddstjänsten och tillse att förbandschefen har ett fullgott beslutsunderlag.
• Stödja förbandets underrättelsetjänst, med huvudfokus att delge underrättelser och bedömningar inför flyguppdrag, samt stödja analys och strukturerande bearbetning efter genomförda uppdrag.
• Stödja förbandets karttjänst, bl.a. tillse att gällande kartunderlag finns i planeringsstationer och helikoptrar. Samt stöttar divisionens planering med geografisk presentation och analys.
• Inom egen funktion aktivt samverka och samordna mot relevanta gränsytor, internt och externt.
• Verka som stabsofficer i tillfälligt sammansatt stab, SOTG/SOTU/SOATG, inom ramen för operationer, nationellt och internationellt
• Ett flertal vitt skilda övriga uppgifter tillkommer och arbetet ställer höga krav på egen initiativkraft, problemlösningsförmåga och vilja att själv se och förstå vad som behöver göras i syfte att göra enhetens arbete bättre och effektivare.

Kvalifikationer
• Genomförd officersutbildning med möjlighet att inplaceras som specialistofficer (OR6-7).
• God datorvana
• Goda kunskaper i engelska, tal och skrift
• Godkänd enligt FM FysS nivå 2, styrka och kondition.

Meriterande
• Underrättelseutbildning
• Utbildning säkerhetstjänst
• Förståelse/kunskap om luftfart
• Erfarenhet från FMSF
• Tidigare genomförd internationell tjänstgöring
• GEO-utb (ex. ARCGIS)
• Varit i en utbildande eller ledande roll tidigare.

Personliga egenskaper
• Mycket initiativrik och flexibel i det vardagliga arbetet.
• Förmåga att självständigt se och lösa problem utifrån en förståelse av verksamheten och omvärlden.
• Samarbetsvillig med förmåga att samverka och stå upp för sina bedömningar mot externa parter (integritet).
• Förmåga att med precision och prestigelöst lösa uppgifter även under stressande förhållanden.
• God personlig mognad samt ödmjuk i sitt förhållningsätt till sig själv, verksamheten och kollegorna.
• Ett allmänt gott omdöme baserat på en god självkännedom.
Stor vikt kommer att läggas på personlig lämplighet.

Övrigt
Tillsvidareanställning. Heltid. Schemalagd arbetstid.
Arbetsort Linköping.
Tillträde enligt överenskommelse.

Kontaktpersoner
Upplysningar om tjänsten kan lämnas av:
Kn Richard Kankare
Nås via Helikopterflottiljens växel 013-28 30 00

Fackliga representanter:
OFR/O, Mats Häggström, 070-209 96 11
Försvarsförbundet, Caroline Nilsson, 013-28 30 00
SACO-S, Anneli Helmersson, 013-28 30 00.

Välkommen med din ansökan senast 2019-08-18 till Hkpflj-rekrytering-SHG@mil.se
Din ansökan ska innehålla CV samt ett ansökningsbrev. I ansökningsbrevet vill vi att du motiverar varför du är lämpad för denna befattning.


Ansökningsprocessen
Innan eventuell anställning kommer du att kallas till förbandet för kompletterande tester.


Information om Försvarsmakten och det rekryterande förbandet:

Försvarsmaktens Helikopterflottilj, Hkpflj, är ett förband med både mark- och sjöoperativ inriktning som kan verka vid insatser i Sverige och internationellt. Helikopterstöd är efterfrågat av många. Till exempel för person-, materiel-, eller sjukvårdstransporter, ledning, spaning eller bevakningsuppdrag. Helikopterflottiljen deltar därför ofta i uppdrag och övningar med andra förband men också som stöd till samhället i olika krissituationer. Huvuddelen av Helikopterflottiljen är placerad i Linköping (Malmen), med två stora enheter i Luleå (Kallax) samt Ronneby (Kallinge). Flottiljen ansvarar även för Hemvärnet i Östergötland.

Varje dag och varje timme gör våra medarbetare insatser som påverkar andra människors liv, både i stort och smått, och både på hemmaplan och runt om i världen.

I Försvarsmakten finns en stark värdegrund som bygger på öppenhet, resultat och ansvar. Professionell utveckling och personlig hälsa värdesätts och uppmuntras. Det finns goda förutsättningar för intern karriärrörlighet, friskvård samt bra balans mellan arbete och privatliv.

En anställning hos oss innebär placering i säkerhetsklass. Vanligtvis krävs svenskt medborgarskap.
Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 3 kap i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. I anställningen ingår även en skyldighet att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.

Samtal från externa rekryteringsföretag och säljare undanbedes.

Tillbaka till listning
  • Publicerad: 20 juni 2019
  • Plats: Linköping, Östergötlands län, Sverige
  • Förband: Helikopterflottiljen – Hkpflj
  • Anställningsform: Tillsvidareanställning
  • Omfattning: Heltid
  • * Officersutbildning krävs
  • Sista ansökningsdag:2019-08-18

Gå vidare till ansökan

Försvarsmakten använder ReachMee för att ta emot ansökningar till lediga jobb. Du lämnar nu forsvarsmakten.se och går vidare till reachmee.com.

Till ansökan