Säkerhetschef vid Mellersta Militärregionen

Om tjänsten

 

Mellersta Militärregionen (MR M)

Mellersta Militärregionen stab (RS M) utgör den regionala staben med territoriellt ansvar för de sex länen, Dalarna, Gävleborg, Stockholm, Södermanland, Uppsala och Västmanland.

Det territoriella ansvaret omfattar markmiljön i de nämnda länen avseende bl.a. insatsverksamhet, samverkan med civila myndigheter och aktörer och med detta en ambitionshöjning avseende totalförsvarsförmågan inom regionen.

 

Arbetsuppgifter

Du är säkerhetschef vid Militärregion Mitt, vilket omfattar regionala staben i Kungsängen, sex stycken utbildningsgrupper samt tolv hemvärnsbataljoner.

Du ska på ett aktivt sätt delta i det dagliga arbetet och självständigt kunna handlägga ärenden inom hela säkerhetsskyddsområdet. Uppgifterna löses genom att aktivt förebygga säkerhetshotande verksamhet, samt hantera uppkomna händelser enligt gällande rutiner. Som säkerhetschef har du ett nära samarbete med IT-säkerhetschefen och signalskyddschefen.

 

Du ska inom Mellersta Militärregionen: 

Ansvara för säkerhetsskyddsplanering vid Militärregionen

Leda, stödja och utbilda MR M enheter, avdelningar och chefer vad avser säkerhetstjänst

Verka som säkerhetschef vid övningsverksamhet som staben leder

Ansvara för internkontroll avseende säkerhetsskydd inom eget område

Delta i stabens arbete med styrande dokument och arbeten inom olika projekt

Leda personalsäkerheten, inkluderande säkerhetsprövning av personal inom regionen

Fungera som kravställare rörande säkerhetsskydd vad avser externa entreprenörer inom regionen

 

Krav (Kvalifikationer)

Auktoriserad säkerhetschef i Försvarsmakten, alternativt motsvarande utbildning (exempelvis inom SSF)

Svensk medborgare

Körkort, lägst B

 

Meriterande

Tidigare tjänstgöring i säkerhetsbefattning inom Försvarsmakten

Auktoriserad IT-säkerhetschef inom Försvarsmakten

Signalskyddchefsutbildning vid TSS

Erfarenhet från säkerhetstjänst vid förband eller stab

Kunskap om regelverk för den militära säkerhetstjänsten

God kunskap avseende ISUS och rutiner

 

I urvalet kommer stor vikt att läggas på personliga egenskaper

Din personlighet präglas av noggrannhet, flexibilitet, och tålamod.

Du har hög integritet, har lätt för att skapa och bibehålla förtroendeingivande relationer både inom och utanför FM och du behärskar det sociala samspelet.

Som person är du självgående, drivande och prestigelös.

 

 

Avtal och förmåner

Befattningen är civil tillsvidareanställning med placering i säkerhetsklass.

Anställningen inleds med sex månaders provanställning

Tjänstgöringsplats KUNGSÄNGEN.

Avtalsenlig individuell lön tillämpas.

 

Upplysningar om tjänsten

För ytterligare frågor kring befattningen, kontakta Peter Palm, tel: 08-584 540 00 (växel)

ATO representanter: SEKO Thomas Klasson, SACO Johan Gillemyr, OFR/S Kenneth Hartikainen
Samtliga nås via tel: 08-584 540 00 (växel)


Information om Försvarsmakten och det rekryterande förbandet:

Livgardet är ett av Försvarsmaktens största förband med anor från 1521. Vi utbildar morgondagens soldater, liksom militärpoliser och personal som ska genomföra internationell insats. Vi bevakar de kungliga slotten, vi har säkerhets- och markstridsförband liksom hemvärnssoldater, försvarsmusiker och tjänstehundar. Alla insatser inom Mellersta militärregionen, som är en av landets fyra militärregioner, leds från Livgardet.

Inom Försvarsmakten finns en stark värdegrund som bygger på öppenhet, resultat och ansvar. Professionell utveckling och personlig hälsa värdesätts och uppmuntras. Det finns goda förutsättningar för intern karriärrörlighet, friskvård samt bra balans mellan arbete och privatliv.

En anställning hos oss innebär placering i säkerhetsklass. Vanligtvis krävs svenskt medborgarskap.
Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 3 kap i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. I anställningen ingår även en skyldighet att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.

Samtal från externa rekryteringsföretag och säljare undanbedes.

Tillbaka till listning
  • Publicerad: 24 juni 2019
  • Plats: Upplands-Bro, Stockholms län, Sverige
  • Förband: Livgardet – LG
  • Anställningsform: Tillsvidareanställning
  • Omfattning: Heltid
  • * Ingen militär utbildning krävs
  • Sista ansökningsdag:2019-08-11

Gå vidare till ansökan

Försvarsmakten använder ReachMee för att ta emot ansökningar till lediga jobb. Du lämnar nu forsvarsmakten.se och går vidare till reachmee.com.

Till ansökan