Stf kompanichef 33. Flygbaskompaniet F 21

Om tjänsten

STÄLLFÖRETRÄDANDE KOMPANICHEF TILL 33. FLYGBASKOMPANIET

33. FBK SÖKER EN NY STF KOMPANICHEF

Nu söker vi dig som brinner för Flygvapnets basförband och vill utveckla dig själv i såväl chefsposition som inom bastaktik.

Om tjänsten

33.Flygbaskompaniet är en del av Norrbottens Flygflottilj, F 21. Kompaniet är i grunden till för en enda anledning, nämligen att leverera start och landningsmöjligheter för våra strids- och transportflyg samt helikoptrar i Flygvapnet. Då kompaniet är rörligt över hela linjen skapar vi möjlighet till spridning och verkan från flera olika platser. På detta sätt bidrar vi till den luftoperativa effekten.

Kompaniet skall kunna upprätta samt operera på exempelvis flygbaser någon stans i Sverige eller utomlands. Inom kompaniet återfinns en rad olika funktioner som var och en är avgörande för att kunna leverera start och landningsmöjligheter för våra flygplan och helikoptrar. ATS förmåga för flygtrafikledning och SIS för sambandstjänsten. R3-pluton ger förmåga till bland annat fälthållnings- och räddningstjänst, Underhållsplutonen levererar bla förplägnad, drivmedel och transportmöjligheter. Flygbassäkplutoner för att hantera markstriden och Sjukvårdtroppen för att omhänderta skadade.

I kompaniledningen är du med och leder kompaniets DUC under övning och insats. Ett flygbaskompani är ett stort kompani och det är högst sannolikt att kompaniet leder långt över 300 man och cirka 8-9 DUC. Med tanke på den stora förmågebredden inom kompaniet behöver samtliga i ledningen hålla en bred kompetens för att kunna förstå och leda i hastigt uppkomna situationer.

Kompaniledningen består av en blandning av kontinuerligt och tidvis tjänstgörande individer. I grunden utgörs ledningen av en chef och ställföreträdare, båda OF 2 befattning, samt en kompaniförvaltare OR 8. Till detta har vi en kvartermästare, en teknisk chef samt ett underrättelsebefäl, samtliga OR 6-7. Sist men inte minst har vi vår civila administratör som hjälper till med allehanda administrativa sysslor.

Huvudsakliga arbetsuppgifter

Som Stf KC leder du kompaniet i chefens frånvaro. Med tanke på att verksamheten oftast pågår H 24 är det viktigt att du kan stötta din chef i planering och ledning, dels för att lätta på arbetsbördan men främst för att du själv förväntas leda på den plan du varit med och tagit fram. Du förväntas självständigt kunna planera, förbereda samt leda en mindre sammansatt enhet, oftast med delar från samtliga funktioner i kompaniet, för att öppna exempelvis en reservbas eller vägbas under en kortare tidsperiod.

I vardagen kommer du ansvara för olika delar av produktionen efter samverkan mellan chefen och kompaniförvaltaren. Det finns idag inget fastställt arbetssätt då triaden är en ny företeelse i kompaniledningen. Du får således chansen att vara med och forma något nytt och bidra med dina egna erfarenheter och klokheter.

På 33. FBK är vi prestigelösa i vårt sätt att leda och vi strävar alltid efter att agera på det enklaste och smartaste sättet, oavsett vem som kommer med idén. Således förväntas du ta ett stort ansvar och dela med dig av dina tankar och funderingar i syfte att driva verksamheten och utvecklingen framåt.

Vem söker vi?

Vi söker dig som brinner lite extra för Flygvapnet och Flygvapnets basförmåga i synnerhet. Vi ser även att du har en vilja och ambition att utveckla din ledarskapsprofil genom att leda kompaniet under vissa övningar men även i vardagen. Befattningen är en OF 2 befattning och är en naturlig inkörsport mot kompanichefsbefattningen på sikt, det är således öppet att söka även för dig som är OF 1 idag men har ambition att kliva vidare uppåt i din karriär. Det är meriterande om du är officer och har en bakgrund i flygvapnet, även om det inte är ett krav. Med tanke på nuvarande sammansättning i kompaniledningen får du gärna ha en bakgrund inom logistikfunktionen eller R3. Om du är en specialistofficer med ambition att utveckla dina ledaregenskaper, samt bredda din förmåga i att leda och planera är även du välkommen med din ansökan, även om tjänsten i första hand kommer att erbjudas till en officer.

Oavsett bakgrund är det viktigaste att du är en lagspelare. Du står upp för våra underställda enheter men är samtidigt inte rädd för att ställa krav. Du är omsorgsfull och följer upp beordrad verksamhet på ett sätt som lyfter våra underställda till högre höjder. Du tar direkt tag i problem när dem dyker upp och du har en god förmåga att läsa av när det är läge på och av. Du har en god förmåga att arbeta självständigt mot gemensamma mål och har lätt för att samarbeta med andra.

 

Kvalifikationer

 • Godkänd officersutbildning (YOP/OP) alternativt en godkänd specialistofficersutbildning (OR6)
 • Körkort B samt militärt förarbevis
 • Svensk medborgare
 • Godkänd säkerhetsprövning

 

Meriterande kvalifikationer

 • Chefserfarenhet från lägst plutonchefsnivå
 • Erfarenhet från ledning på kompaninivå.
 • Funktionsutbildning och eller arbetslivserfarenhet inom logistik eller R3
 • God förmåga att hantera våra IT-stödsystem som PRIO och Vidar.
 • Arbetslivserfarenhet inom Flygvapnet

 

Övrigt

Militär befattning. Tillträde enligt överenskommelse. Tjänstgöringsomfattning 100 %

Internutbildning och resor i tjänsten förekommer. Detta är en tillsvidareanställning som kan komma att inledas med 6 månaders provanställning.

Med anställning följer skyldighet att krigsplaceras, delta i utbildning, övningar och insatser, både inrikes och utrikes.

Tillträde så snart som möjligt.

Individuell lönesättning tillämpas. Placeringsort Luleå

Stor vikt kommer läggas vid din personliga lämplighet och förmåga.

 

Upplysningar om tjänsten lämnas av: Kompanichef Peter Östling. Vid frågor kring rekryteringsprocessen, vänd er till HR – generalist Carina Nurminen.

Ovanstående nås genom vxl tfn 0920-23 40 00 alt peter.ostling@mil.se

Fackliga organisationer i Luleå: OFR-S, SEKO, SACO och OFR/O nås genom F 21 vxl tfn 0920-23 40 00.

 

Välkommen med din ansökan senast 2019-08-31. Din ansökan skall innehålla CV samt ett ansökningsbrev samt militära intyg. I ansökningsbrevet vill vi att du motiverar varför du är lämpad för denna befattning. Ange två referenser samt gärna eventuellt löneanspråk. Ej komplett ansökan omhändertages ej i den fortsatta anställningsprocessen.


Information om Försvarsmakten och det rekryterande förbandet:

Norrbottens flygflottilj, F 21, är Sveriges nordligaste flygflottilj. Huvudbasen är i Luleå, med sidobaser i Jokkmokk och Vidsel.

F 21 övar kontinuerligt för att kunna leverera följande luftoperativa förmågor i såväl fred, kris som krig:

- Kontroll av luftrummet.
- Mark- och sjömålsbekämpning.
- Underrättelseinhämtning.
- Luftburen transport.
- Stöd till övriga stridskrafter, totalförsvaret och samhället i övrigt.

F 21 försvarar - tillsammans med övriga förband i Försvarsmakten - Sverige, landets intressen, vår frihet och rätt att leva som vi själva väljer.

Tillsammans med övriga flygvapnet bevakar och skyddar vi Sveriges luftrum dygnet runt, året runt.

I Försvarsmakten finns en stark värdegrund som bygger på öppenhet, resultat och ansvar. Professionell utveckling och personlig hälsa värdesätts och uppmuntras. Det finns goda förutsättningar för intern karriärrörlighet, friskvård samt bra balans mellan arbete och privatliv.

En anställning hos oss innebär placering i säkerhetsklass. Vanligtvis krävs svenskt medborgarskap.
Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 3 kap i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. I anställningen ingår även en skyldighet att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.

Samtal från externa rekryteringsföretag och säljare undanbedes.

Tillbaka till listning
 • Publicerad: 27 juni 2019
 • Plats: Luleå, Norrbottens län, Sverige
 • Förband: Norrbottens flygflottilj – F 21
 • Anställningsform: Tillsvidareanställning
 • Omfattning: Heltid
 • * Officersutbildning krävs
 • Sista ansökningsdag:2019-08-31

Gå vidare till ansökan

Försvarsmakten använder ReachMee för att ta emot ansökningar till lediga jobb. Du lämnar nu forsvarsmakten.se och går vidare till reachmee.com.

Till ansökan