Har du en akademisk examen och vill bli yrkesofficer vid Marinbasen

Om tjänsten

Du som har en akademisk examen och uppfyller nedanstående kvalifikationer kan få anställning som officer för att sen genomföra en förkortad officersutbildning. I befattningen ingår upp till 18 månaders särskild officersutbildning med lön. För dig som inte genomfört en militär grundutbildning börjar anställningen med en militär grundkurs.

Du studerar i viss utsträckning antingen tillsammans med de kadetter som läser FHS Officersprogram eller med de kadetter som läser specialistofficersutbildning, beroende på din inriktning. När du är klar med studierna jobbar du som yrkesofficer vid Marinbasen.

Marinbasens övergripande uppgift är att stödja de marina förbanden med bland annat teknisk tjänst, transporter, basering, bevakning och logistik, både hemma och utomlands. Marinbasen har sitt huvudsäte i Karlskrona, och bedriver också verksamhet på Berga/Muskö, söder om Stockholm samt i Göteborg. Andra stora uppgifter för Marinbasen är övervakning av Sveriges 2700 km långa kust med territorialhav.

Vid Marinbasen söker vi dig som vill jobba som yrkesofficer inom följande områden:
• Nautik
• Logistik
• Samband
• Bastjänst

Kvalifikationer
• Akademisk examen om minst 180 hp från universitet eller högskola samt ett skriftligt examensarbete om minst 15 hp. Utländsk examen ska vara validerad av UHR.
• Dina värderingar överensstämmer med Försvarsmaktens värdegrund och uppförandekod.

Meriterande
• Erfarenhet av Försvarsmakten och god insikt i vad som förväntas av dig i din kommande anställning som officer.
• Chefs- och ledarerfarenhet från yrkesliv eller ideellt arbete.
• Teknisk utbildning såsom exempelvis sjöingenjörsexamen alternativt nautisk utbildning såsom sjökaptensexamen.
• Du uppfyller våra krav samt är lämplig för yrket.

Personliga egenskaper
Du är en person som tar ansvar, söker och driver dina arbetsuppgifter, är dynamisk och stöttar där det behövs. Arbetet kräver både god stresstålighet och samarbetsförmåga. Du har förmåga att prioritera. Du är flexibel och ser hela Försvarsmakten som din arbetsplats i en kommande yrkesofficerskarriär. 
Stor vikt kommer att läggas vid dina personliga egenskaper.

Övrigt
Rekryteringsprocessen innehåller bland annat prövning hos TRM som genomförs i Stockholm eller Malmö. Om du går vidare i rekryteringen så åtföljs det av intervjuer och säkerhetsprövning på Marinbasen. Försvarsmakten tillämpar positiv särbehandling av underrepresenterat kön. Anställningsformen är en tillsvidareanställning med 6 månaders provanställning.

Tjänstgöringsort: Karlskrona, Haninge garnison i Stockholm eller i Göteborg.

Vill du veta mer om jobbet är du välkommen att kontakta Marinbasen, fljfv Bengt Jönsson alternativt HR-generalist Ewa Remskog samtliga nås via växel 0455-85000.

Välkommen med din ansökan senast 2019-09-01. För att vi ska kunna hantera din ansökan ska du bifoga CV, intyg om akademisk examen och examensarbete, intyg om eventuell militär grundutbildning, ansökningsbrev, referenser (två stycken) samt övriga meriterande underlag. I ansökningsbrevet vill vi att du motiverar varför du är lämplig för jobbet som officer.

Fackliga representanter

Officersförbundet (OFR/O), MarinB/SSS Mikael Danielsson telnr:0455-85000


Information om Försvarsmakten och det rekryterande förbandet:

Marinbasens övergripande uppgift är att stödja de marina förbanden med bland annat logistik i form av transporter, basering, bevakning och sjukvård, både hemma och utomlands. Marinbasen har sitt huvudsäte i Karlskrona, men bedriver verksamhet där behov finns, exempelvis i Berga/Muskö, söder om Stockholm och i Göteborg. Andra stora uppgifter för Marinbasen är övervakning av Sveriges 2700 km långa kust med territorialhav. Dessutom ansvarar Marinbasen för Hemvärnet, med de nationella skyddsstyrkorna, i Blekinge, Kalmar och Kronobergs län.

Varje dag och varje timme gör våra medarbetare insatser som påverkar andra människors liv, både i stort och smått, och både på hemmaplan och runt om i världen.

I Försvarsmakten finns en stark värdegrund som bygger på öppenhet, resultat och ansvar. Professionell utveckling och personlig hälsa värdesätts och uppmuntras. Det finns goda förutsättningar för intern karriärrörlighet, friskvård samt bra balans mellan arbete och privatliv.

En anställning hos oss innebär placering i säkerhetsklass. Vanligtvis krävs svenskt medborgarskap.
Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 3 kap i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. I anställningen ingår även en skyldighet att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.

Samtal från externa rekryteringsföretag och säljare undanbedes.

Tillbaka till listning
  • Publicerad: 01 juli 2019
  • Plats: Karlskrona, Blekinge län, Sverige
  • Förband: Marinbasen – MarinB
  • Anställningsform: Tillsvidareanställning
  • Omfattning: Heltid
  • * Ingen militär utbildning krävs
  • Sista ansökningsdag:2019-09-01

Gå vidare till ansökan

Försvarsmakten använder ReachMee för att ta emot ansökningar till lediga jobb. Du lämnar nu forsvarsmakten.se och går vidare till reachmee.com.

Till ansökan