Chefsurvalsgrupp 2020

Om tjänsten

Kravprofil/behörighetskrav
Som grund för antagning och urval till Försvarsmaktens (FM) chefsurvalsgrupp ligger FM ledarkriterier/personliga förutsättningar, förmågor och egenskaper. Fokus ligger på att välja ut individer med de rätta förutsättningarna för att nå en högre nivå eller mer komplexa uppgifter och inte på befattningsspecifika krav.

Grundläggande behörighetskrav:

 • Är tillsvidareanställd i FM, examen från FM chefsprogram, ChP, eller högre stabsutbildning, HSU, för militär personal.
 • Examen från avancerad akademisk nivå för civil personal.
 • Erfarenhet av chefsbefattningar med personal-, ekonomi- och verksamhetsansvar på både direkt och indirekt nivå, främst från förbandsverksamhet motsvarande. Vissa befattningar vid FMV och FHS kan jämställas med och ge denna erfarenhet. Med indirekt nivå menas chef som leder genom underställda chefer, som enhetschef motsvarande i nivån OF/CF 4. Erfarenhetskravet att ha varit indirekt chef är särskilt viktigt för OF 4.
 • Erfarenhet av arbete i FM Högkvarter, försvarsgrensstaberna vid myndighet eller civil motsvarighet, med hög komplexitet och gränsöverskridande uppgifter som ger erfarenhet av högre stabstjänst och koncernperspektiv.
 • Goda kunskaper och förmåga i engelska och svenska i såväl tal som skrift.
 • Vara ett föredöme och en aktiv företrädare av Försvarsmaktens värdegrund
 • Vara omvittnad god chef, ledare och arbetsgivarföreträdare.

Stor vikt kommer att läggas vid personliga egenskaper, lämplighet för befattningar på en högre nivå samt prestationer, enligt fastställda ledarkriterier.

Välkommen med din ansökan senast 2019-10-04. Bifoga CV, personligt brev och foto.

Kontaktperson: Marianne Olenäs, Chefsutvecklare, LEDS PERS Chefsutvecklingsenhet, mobil 070-55 25 977

 


Information om Försvarsmakten och det rekryterande förbandet:

I Högkvarteret (HKV) finns överbefälhavaren (ÖB) och generaldirektören (GD), vilka för närvarande har ungefär 1 000 medarbetare – både yrkesofficerare och civila experter. Högkvarteret utgörs av ledningsstaben, produktionsledningen, insatsledningen och militära underrättelse- och säkerhetstjänsten. I ledningsstaben ingår bland annat ekonomidirektören, personaldirektören, kommunikationsdirektören och chefsjuristen.

Varje dag och varje timme gör våra medarbetare insatser som påverkar andra människors liv, både i stort och smått, och både på hemmaplan och runt om i världen.

Försvarsmakten ger dig möjlighet att utvecklas som människa och växa i din professionella roll. Vi är en ansvarstagande arbetsgivare och har en öppen organisation där vi ställer upp för varandra.

I Försvarsmakten finns en stark värdegrund som bygger på öppenhet, resultat och ansvar. Professionell utveckling och personlig hälsa värdesätts och uppmuntras. Det finns goda förutsättningar för intern karriärrörlighet, friskvård och bra balans mellan arbete och privatliv.

Försvarsmakten tillvaratar de kvaliteter som mångfald och jämn könsfördelning tillför verksamheten. Vi välkomnar därför sökanden med olika bakgrund och erfarenheter i våra rekryteringar.

En anställning hos oss innebär placering i säkerhetsklass. Vanligtvis krävs svenskt medborgarskap.
Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 3 kap i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. I anställningen ingår även en skyldighet att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.

Samtal från externa rekryteringsföretag och säljare undanbedes.

Tillbaka till listning
 • Publicerad: 28 juni 2019
 • Plats: Stockholm, Stockholms län, Sverige
 • Förband: Försvarsmakten
 • Anställningsform: Tillsvidareanställning
 • Omfattning: Heltid
 • * Officersutbildning krävs
 • Sista ansökningsdag:2019-10-04

Gå vidare till ansökan

Försvarsmakten använder ReachMee för att ta emot ansökningar till lediga jobb. Du lämnar nu forsvarsmakten.se och går vidare till reachmee.com.

Till ansökan