Regementsförvaltare OR 9

Om tjänsten

Huvudsakliga arbetsuppgifter

Dina huvudsakliga arbetsuppgifter är att stödja regementschefen i dennes utövande av ledarskap så att ordning, rutiner, normativa regler, kompetensutveckling, publikationer och traditioner följs. Det är också din uppgift att arbeta med uppföljning/utveckling av ledarskap och pedagogik. Du kommer att vara stödjande i regementetschefens utveckling av regementets förmåga till truppföring, trupputbildning, materieltjänst och fordonstjänst. En annan av dina uppgifter är att företräda regementet i OR-frågor på central nivå och mot externa aktörer.

Som regementsförvaltare är du placerad i Trängregementets förbandsledning. Du ingår i Trängregementets ledningsgrupp och personalförsörjningsnämnd.

Kvalifikationer

 • Yrkesofficer, lägst OR 8 alternativt OF 3
 • Godkänt språktest (engelska) - NATO Stanag 6001
 • Uppfyller lägst FM fysiska standard grundnivå

Önskvärda kvalifikationer

 • Kunskap om logistik och ingående delfunktioner
 • Kunskap om fordonstjänst
 • Erfarenhet av tjänstgöring som plutonchef, stf kompanichef/kompanichef alternativt i bataljonsstab
 • Erfarenhet av leda och driva projekt
 • Erfarenhet av internationell tjänstgöring

Personliga egenskaper

För att trivas i rollen som regementsförvaltare krävs gott föregångsmannaskap med stort förtroende inom egen organisation och respekt för eget kompetensområde. Din tidigare erfarenhet ger dig god förmåga att överbrygga specialist- och generalistkompetenser inom specialistofficerskrået. Som person har du hög integritet, god social förmåga och en känsla för vad som är viktigt. Du räds inte utmaningar, brinner för din uppgift och är lätt att samarbeta med. Du tycker om att ta ansvar, är tydlig och har fokus på helhet. En av dina styrkor är att du kan uttrycka dig väl i både tal och skrift. Ditt ledarskap vittnar om god planeringsförmåga och beslutsamhet.

Som regementsförvaltare är du ett föredöme och värnar om FM värdegrund.

Mycket stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.

Övrigt

Lokal personalförsörjningsnämnd används som beredningsorgan för urval. Förbandets underlag bereds i central personalförsörjningsnämnd innan beslut tas av personaldirektören.

Tillträde

Utnämning planeras ske i december 2019 med tillträde snarast därefter.

Kontaktpersoner

Frågor om befattningen ställs till C TrängR, öv Per Nilsson, tfn 072-969 54 40 eller regfv Ola Ottosson 073-143 05 97.

Fackliga representanter

Jörgen Eliasson, OFR/O

Peter Danielsson, OFR/S

Ulf Granlöf, SACO-F

De fackliga representanterna nås via växeln på 0500-46 50 00.

Sista ansökningsdatum

Välkommen med din ansökan senast 2019-08-23. Vi vill att din ansökan innehåller ett personligt brev där du beskriver hur du motsvarar efterfrågade kompetenser och ett CV.


Information om Försvarsmakten och det rekryterande förbandet:

Trängregementet är ett försvarsmaktsgemensamt förband. Vi utvecklar, utbildar och leder krigsförband inom logistik och sjukvård. Våra kompetenser är efterfrågade nationellt och vid internationella insatser. Trängregementets ambition är att vara ett av Europas ledande militära logistikcentra. På Trängregementet finns Försvarsmaktens Logistik- och Motorskola (LogS).

Varje dag och varje timme gör våra medarbetare insatser som påverkar andra människors liv, både i stort och smått, och både på hemmaplan och runt om i världen.

Försvarsmakten ger dig möjlighet att utvecklas som människa och växa i din professionella roll. Vi är en ansvarstagande arbetsgivare och har en öppen organisation där vi ställer upp för varandra.

I Försvarsmakten finns en stark värdegrund som bygger på öppenhet, resultat och ansvar. Professionell utveckling och personlig hälsa värdesätts och uppmuntras. Det finns goda förutsättningar för intern karriärrörlighet, friskvård och bra balans mellan arbete och privatliv.

Försvarsmakten tillvaratar de kvaliteter som mångfald och jämn könsfördelning tillför verksamheten. Vi välkomnar därför sökanden med olika bakgrund och erfarenheter i våra rekryteringar.

En anställning hos oss innebär placering i säkerhetsklass. Vanligtvis krävs svenskt medborgarskap.
Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 3 kap i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. I anställningen ingår även en skyldighet att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.

Samtal från externa rekryteringsföretag och säljare undanbedes.

Tillbaka till listning
 • Publicerad: 03 juli 2019
 • Plats: Skövde, Västra Götalands län, Sverige
 • Förband: Trängregementet – TrängR
 • Anställningsform: Tillsvidareanställning
 • Omfattning: Heltid
 • * Officersutbildning krävs
 • Sista ansökningsdag:2019-08-23

Gå vidare till ansökan

Försvarsmakten använder ReachMee för att ta emot ansökningar till lediga jobb. Du lämnar nu forsvarsmakten.se och går vidare till reachmee.com.

Till ansökan