Har du en akademisk examen och vill bli yrkesofficer vid Fjärde sjöstridsflottiljen

Om tjänsten

Har du en akademisk examen och vill bli yrkesofficer vid Fjärde sjöstridsflottiljen

Du som har en akademisk examen och uppfyller nedanstående kvalifikationer kan få anställning som officer utan att först genomfört officersutbildning. I befattningen ingår upp till 18 månaders särskild officersutbildning med lön. För dig som inte genomfört en militär grundutbildning börjar anställningen med en militär grundkurs.

Du studerar i viss utsträckning tillsammans med de kadetter som läser FHS Officersprogram. När du är klar med studierna jobbar du som officer vid Fjärde sjöstridsflottiljen (4.sjöstridsflj).

4.sjöstridsflj utbildar fartygsbesättningar, upprätthåller beredskap samt genomför insatser för att försvara Sverige och landets intressen.

Ordinarie basering är Berga örlogshamn vid Hårsfjärden i Haninge kommun.

Vid 4.sjöstridsflj, 41.korvettdivision söker vi officerare, inom arbetsområdena undervattenstrid/ubåtsjakt, ytstrid och navigation.

 Kvalifikationer

 • Akademisk examen om minst 180 hp från universitet eller högskola samt ett skriftligt examensarbete om minst 15 hp. Utländsk examen ska vara validerad av UHR.
 • Dina värderingar överensstämmer med Försvarsmaktens värdegrund och uppförandekod

Meriterande

 • Erfarenhet av Försvarsmakten och god insikt i vad som förväntas av dig i din kommande anställning som officer.
 • Chef. och ledarerfarenhet från yrkesliv eller ideellt arbete
 • Nautisk utbildning
 • Akademisk examen vars innehåll är relevant för Försvarsmakten.

Personliga egenskaper

Du är en person som tar ansvar, söker och driver dina arbetsuppgifter, är dynamisk och stöttar där det behövs. Arbetet kräver både mycket god stresstålighet och samarbetsförmåga. Du har förmåga att prioritera. Du är flexibel och ser hela Försvarsmakten som din arbetsplats i en kommande officerskarriär. Vi ser gärna att du är sjötålig då arbetet ombord genomförs under varierande väderförhållanden.

Övrigt

Rekryteringsprocessen innehåller bland annat prövning hos TRM som genomförs i Stockholm eller Malmö. Om du går vidare i rekryteringen så åtföljs det av intervjuer och säkerhetsprövning på rekryterande organisationsenhet. Försvarsmakten tillämpar positiv särbehandling av underrepresenterat kön. Anställningsformen är tillsvidareanställning med 6 månaders provanställning.

Vill du veta mer om jobbet är du välkommen att kontakta HR-chefen Mikael Lidberg, mikael.lidberg@mil.se , 010 823 83 05 eller Divisionsförvaltaren vid 41.korvettdivisionen Peter Hagelin, peter.hagelin@mil.se , 010 823 83 43. 

Välkommen med din ansökan senast 2019-08-31. För att vi ska kunna hantera din ansökan ska du bifoga CV, intyg om akademisk examen, intyg om eventuell militär grundutbildning, ansökningsbrev samt meriterande underlag. I ansökningsbrevet vill vi att du motiverar varför du är lämplig för jobbet som officer

Fackliga representanter

Officersförbundet (OFR/O): Mikael Pihl, mikael.pihl@mil.se , 010 823 83 90

Försvarsförbundet (OFR/S): Björn Engren, bjorn.engren@mil.se , 010 823 83 92

SACO-S: Jörgen Segrell, jorgen@mil.se  , 010 823 83 00

 


Information om Försvarsmakten och det rekryterande förbandet:

Fjärde sjöstridsflottiljen är ett insatsförband i den svenska marinen. Flottiljens ledningsstab, sju fartyg och röjdykardivision på västkusten utbildar och tränar sjömän och officerare för beredskap att genomföra insatser, både nationellt och internationellt. Flottiljen har förmåga att kontrollera havsområden, sjövägar och sjöfart, göra insatser mot yt-, luft- och undervattensmål, samt röja minor i hamnområden, kustnära farvatten och på öppet hav.
Fjärde sjöstridsflottiljen bidrar också löpande med personal till internationella insatser, bland annat i Afghanistan – långt från kust och hav.
Varje dag och varje timme gör våra medarbetare insatser som påverkar andra människors liv, både i stort och smått, och både på hemmaplan och runt om i världen.

I Försvarsmakten finns en stark värdegrund som bygger på öppenhet, resultat och ansvar. Professionell utveckling och personlig hälsa värdesätts och uppmuntras. Det finns goda förutsättningar för intern karriärrörlighet, friskvård samt bra balans mellan arbete och privatliv.

En anställning hos oss innebär placering i säkerhetsklass. Vanligtvis krävs svenskt medborgarskap.
Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 3 kap i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. I anställningen ingår även en skyldighet att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.

Samtal från externa rekryteringsföretag och säljare undanbedes.

Tillbaka till listning
 • Publicerad: 04 juli 2019
 • Plats: Haninge, Stockholms län, Sverige
 • Förband: Fjärde sjöstridsflottiljen – 4.sjöstridsflj
 • Anställningsform: Tillsvidareanställning
 • Omfattning: Heltid
 • * Ingen militär utbildning krävs
 • Sista ansökningsdag:2019-08-31

Gå vidare till ansökan

Försvarsmakten använder ReachMee för att ta emot ansökningar till lediga jobb. Du lämnar nu forsvarsmakten.se och går vidare till reachmee.com.

Till ansökan