204.AMFIBIESKYTTEKOMPANIET REKRYTERAR SOLDATER OR1-4

Om tjänsten

OM TJÄNSTEN
Amfibiebataljonen är idag en av Försvarsmaktens modernaste och slagkraftigaste manöverbataljoner. Förbandet är ett flexibelt utvecklat förband som främst verkar i kustnära zoner, floddelta- och hamnområden, men har förmågan att när som helst kunna verka och lösa uppgifter i andra typer av miljöer, såsom till exempel ökenområden.

 

204.amfibieskyttekompaniet består av tre skytteplutoner, en understödspluton och en stab- och trosspluton bemannade av kontinuerligt anställda soldater och officerare. Kompaniet har förmågan att lösa stridsuppgifter på land, understött av egna granatkastare, och bekämpa sjömål med sjömålsrobot. Även om skärgårdsterrängen är den huvudsakliga stridsmiljön behärskar kompaniet att lösa uppgifter i många olika miljöer och terrängtyper. En av kompaniets främsta styrkor är flexibilitet och förbandet kan efter mycket kort om tid lösa uppgift med annan enhets fartyg, båtar, fordon eller helikopter. Många av amfibieskyttekompaniets uppgifter är krävande varför särskilda krav ställs på kompaniets personal.

 

Kompaniet söker soldater, OR1-4, inom områdena logistik, ledning/samband, skytte och bekämpning. Beroende på befattning kommer specifik befattningsutbildning att påbörjas under Q4 2019 och fortsätta till Q2 2020.

 

GENERELLA KRAV FÖR ANSTÄLLNING

·         Godkänd militär grundutbildning (GU, GMU, VPL)

·         Godkänd registerkontroll

·         Uppfyllda FMFys baskrav

·         Simkunnighet (400 m och livräddning 25 m

 

ÖVRIGT
Stor vikt kommer att läggas vid din personliga lämplighet för tjänsten.
Då anställningen är placerad i säkerhetsklass krävs svenskt medborgarskap. Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 19§ i säkerhetsskyddslagen.
Med anställning medföljer nationell och internationell arbetsskyldighet.

 

TILLTRÄDE
Enligt överenskommelse.

 

PLACERING
Haninge garnison AMF1/2.amfibiebataljonen

 

LÖN
Enligt överenskommelse.

 

ANSÖKNINGSPROCESS
Sista datum för ansökan 2019-08-11, svar på ansökan ges tidigast 2019-08-12 dock senast 2019-08-16.
Om du bedöms intressant kommer du att kallas till intervjuer på Amf 1 Berga. Kallelse kommer att skickas senast v.934.

 

FACKLIGA REPRESENTANT
OFR/O Klas Hellström nås via of-amf@mil.se

 

DOKUMENT ATT BIFOGA TILL DIN ANSÖKAN

·         Personligt CV inkl. militära referenser

·         Personligt brev.

·         Kopior på betyg, intyg och certifikat som kan vara av intresse för en anställning.


Information om Försvarsmakten och det rekryterande förbandet:

Amfibieregementet verkar där vatten möter land och fungerar som länken mellan sjö- och arméstridskrafter. Snabbgående stridsbåtar och svävare gör att förbandet är lättrörligt. Våra vapensystem gör att vi kan verka i fyra dimensioner: på och under vattenytan, i luften och på marken. Därmed kan vi utöva kontroll över kustområden.

Förbandet utbildar amfibiesoldater, kustjägare, sjömän och officerare inom åtskilliga huvudtjänster. Våra krigsförband omfattar Andra amfibiebataljonen, 17:e bevakningsbåtkompaniet och 132:a säkerhetskompani sjö samt tre hemvärnsbataljoner. Förbandet är baserat i Haninge (Berga), i Göteborg och på Gotland.

Varje dag och varje timme gör våra medarbetare insatser som påverkar andra människors liv, både i stort och smått, och både på hemmaplan och runt om i världen.

I Försvarsmakten finns en stark värdegrund som bygger på öppenhet, resultat och ansvar. Professionell utveckling och personlig hälsa värdesätts och uppmuntras. Det finns goda förutsättningar för intern karriärrörlighet, friskvård samt bra balans mellan arbete och privatliv.

En anställning hos oss innebär placering i säkerhetsklass. Vanligtvis krävs svenskt medborgarskap.
Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 3 kap i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. I anställningen ingår även en skyldighet att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.

Samtal från externa rekryteringsföretag och säljare undanbedes.

Tillbaka till listning
  • Publicerad: 06 juli 2019
  • Plats: Haninge, Stockholms län, Sverige
  • Förband: Amfibieregementet – Amf 1
  • Anställningsform: Tidsbegränsad anställning
  • Omfattning: Heltid
  • * Militär grundutbildning krävs
  • Sista ansökningsdag:2019-08-11

Gå vidare till ansökan

Försvarsmakten använder ReachMee för att ta emot ansökningar till lediga jobb. Du lämnar nu forsvarsmakten.se och går vidare till reachmee.com.

Till ansökan