Psykolog med central roll inom Försvarsmakten

Om tjänsten

Om tjänsten
Nu kan vi på Försvarsmedicincentrum i Göteborg erbjuda dig som är legitimerad psykolog med erfarenhet inom företagshälsovård en tjänst inom Försvarsmakten. Förändringar i omvärlden och inom Försvarsmakten gör att våra Försvarshälsor nu är i ett utvecklingsskede. 
Försvarsmedicincentrum (FömedC) är funktionscentrum för försvarsmedicin och beläget inom Göteborg Garnison. Vid FömedC finns kvalificerade befattningar inom försvarsmedicin, såväl civila som militära. Försvarsmedicin omfattar medicinska underrättelser, preventiv medicin, medicinskt omhändertagande och medicinsk rehabilitering. Försvarsmaktens inriktning mot ett insatsförsvar erbjuder varierade och spännande arbetsuppgifter.
Vid FömedC bedrivs en bred försvarsmedicinsk verksamhet. Utvecklingsarbete sker huvudsakligen i team, såväl inom avdelningar som inom hela den Försvarsmedicinska enheten. Vi stödjer Försvarsmakten med utveckling av främjande, förebyggande, behandlande och rehabiliterande åtgärdsprogram på individ-, grupp- och organisationsnivå.

Vårt erbjudande
Du blir en del av en mycket kompetent multiprofessionell sektion där du kommer att ha en central roll inom det försvarsmedicinska området inom Försvarsmakten. Du har en nära kontakta till högsta ledningen och därmed en stark påverkan på utvecklingen tillsammans med övriga inom sektionen. Du kommer att arbeta tvärvetenskapligt, tillsammans med en rad experter inom sina områden.
Du kommer tillhöra sektionen för medicinsk verksamhetsledning vid Försvarsgrensavdelningen. Sektionen har som främsta uppgift att stödja högkvarteret med att kvalitetssäkra de styrande krav vårdgivaren har där Försvarsmakten bedriver hälso- och sjukvård, samt att stödja utvecklingen av Försvarsmaktens interna företagshälsovård, så att operativ effekt med tillgänglig personal och materiel uppnås.

Huvudsakliga arbetsuppgifter

 • Utveckla, stödja och likrikta arbetsformerna för Försvarsmaktens psykologer inom försvarshälsan och insatsverksamheten
 • Leda nationella psykologträffar
 • Samverka med Veterancentrum och Rekryteringsmyndigheten
 • Utveckla och ansvara för psykologernas kompetensutveckling
 • Delta i utvecklingen av Försvarshälsornas tjänstebeskrivning
 • Stödja med fackkompetens vid samordning av förmågor, kursupplägg m.m.
 • Delta i arbete med ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete
 • Delta i utvecklingen av Försvarshälsornas befattningsbeskrivningar
 • Delta i sektionens inspektioner och kontroller
 • Vara delaktiv i utbildningen och utvecklingen av medicinska verksamhetschefer

Kvalifikationer

 • Legitimerad psykolog
 • Den arbetsspykologiska erfarenheten ska motsvara 3 års yrkesverksamhet
 • Klinisk erfarenhet, gärna kognitiv behandlingserfarenhet
 • Erfarenhet av att leda projekt/utvecklingsprojekt och/eller utbildningar
 • Förmåga att tala och skriva obehindrat på svenska och engelska (då viss utbildning genomförs på engelska)
 • Vana av att arbeta i Office-paketet, främst Power Point och Word samt god förmåga att söka och sammanställa information
 • B-körkort
 • Fullt frisk och uppfyller Försvarsmaktens fysiska baskrav 

Meriterande

 • Dokumenterat intresse för arbetsmiljöfrågor
 • Tidigare tjänstgöring inom Försvarsmakten, insats, reservofficer eller annan militär utbildning (Värnplikt, GMU/GU, GSU Int)
 • Internationell erfarenhet inom sjukvårdsområdet

Personliga egenskaper
Som person förväntas du både vara självständig och en lagspelare med ett intresse för människor och arbetsmiljö. Initiativförmåga och en god pedagogisk förmåga är ett måste.

Övrigt
Arbetet sker utifrån Försvarsmaktens värdegrund, fastställda policy och riktlinjer samt lagar och förordningar som reglerar verksamheten.

Typ av anställning: Tillsvidareanställning, sex månaders provanställning
Arbetsort: Göteborg
Tillträde: Enligt överenskommelse 
Lön: Individuell lönesättning tillämpas, löneanspråk anges i ansökan

Urval och intervjuer
Vi rekommenderar att du skickar in din ansökan omgående då vi gör ett löpande urval och intervjuer. Urval sker senast i vecka 36. Intervjuer och eventuella tester kommer att genomföras från vecka 37.

Förfrågningar kring befattningen lämnas av:
Fredrik Löfberg, sektionschef, 073-338 96 35
Rose-Marie Rundström, vårdutvecklare och företagssköterska, 070-337 04 94

Fackliga representanter
SACO, sacostyr-fomedC@mil.se
SEKO, seko-forsvar-goteborg@mil.se
Officersförbundet, ofgbg-fomedc@mil.se

Välkommen med din ansökan senast 2019-09-01. Din ansökan skall innehålla CV, ett ansökningsbrev samt löneanspråk.  
_________________________________

Information om personuppgiftsbehandlingen i LIME CRM (rekryteringsverktyget som används utöver ReachMee)
Behandling av personuppgifter, d.v.s. uppgifter som kan knytas till en viss person, omfattas av bestämmelserna i personuppgiftslagen (1998:204). Den 25 maj 2018 började EU:s dataskyddsförordning att gälla. Försvarsmakten kommer dock, genom en övergångsbestämmelse till den svenska dataskyddslagen (2018:218), att i en övergångsperiod fortsatt tillämpa personuppgiftslagen för myndighetens personuppgiftsbehandling.
I syfte att hantera rekryterings- och bemanningsprocessen för personer med medicinsk kompetens behandlar Försvarsmakten dina personuppgifter via en kandidatprofil som samlar information du lämnat in i samband med din ansökan samt vissa andra uppgifter som framkommer under rekryteringen. För denna personuppgiftsbehandling använder Försvarsmakten verktyget LIME CRM.

Rekryterings- eller bemanningsprocessen sker löpande genom intervjuer och kontroll av referenser. Därefter genomförs ett första urval som följs av intervjuer och tester av fysik och hälsa. Utifrån testresultat, intervjuer och referenstagning sker sedan ett slutligt urval för säkerhetsprövning.

Vad ska uppgifterna användas till?
Försvarsmakten använder uppgifterna i LIME CRM för att hantera din ansökan avseende sökt befattning och för framtida bemanning.
Ändamålet med personuppgiftsbehandlingen i LIME CRM är att Bemanningsavdelningen vid Försvarsmedicincentrum vid Försvarsmakten ska ha ett underlag för att bemanna Försvarsmakten med legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal med rätt kompetens.
Bemanningsavdelningen har ett rekryterings- och bemanningsansvar. LIME CRM används för att administrera rekrytering och bemanning av legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal. Bemanningsavdelningen ska därvid kontrollera att en sökande innehar medicinsk legitimation (kontroll hos Socialstyrelsen som för register). Vidare sker en kontroll vid Inspektionen för vård och omsorg, IVO, om den sökande har någon anmälan i tjänsteutövningen mot sig. Dessa uppgifter förs i LIME CRM för att ge Bemanningsavdelningen underlag för att bemanna Försvarsmakten med legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal med rätt kompetens.

Behandling av personuppgifter
Uppgifterna som du lämnar i din ansökan registreras, för Försvarsmaktens räkning, i rekryterings- och bemanningsverktyget LIME CRM.
Vi behandlar följande personuppgifter:

Namn, Personnummer, Kontaktuppgifter: adress, e-postadress, telefonnummer, Foto, CV, Personligt brev, Övriga till ansökan bifogade filer, Uppgift om yrkeslegitimation, Uppgift om anmälan hos Inspektionen för vård och omsorg samt eventuell uppgift om varning eller erinran (uppgift om varning och erinran förs dock endast under aktiv rekrytering, därefter gallras uppgiften)

Uppgifter som förs om kandidater som går vidare till intervju och tester
Uppgift om tjänstbarhet från Totalförsvarets rekryteringsmyndighet (en bokstav), Uppgift om godkänd hälsoundersökning från Försvarshälsan, Uppgift om fysiska tester hos Försvarsmakten (två siffervärden), Sammanfattning av vad kandidaten uppger under arbetsintervjun

Personuppgiftsansvar och laglig grund för personuppgiftsbehandlingen 
Försvarsmakten är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter. Personuppgiftsbehandlingen i LIME CRM tar sikte på på personalförsörjning av Försvarsmaktens krigsorganisation. Personuppgiftsbehandlingen i LIME CRM är därmed nödvändig för att en arbetsuppgift av allmänt intresse ska kunna utföras. 

Vem kan ta del av uppgifterna?
Uppgifterna i LIME CRM kommer att vara tillgängliga för handläggare för vid Bemanningsavdelningen på Försvarsmedicinskt centrum. Utdrag ur LIME CRM avseende relevanta kandidater vid rekrytering eller bemanning kan göras tillgängligt för rekryterande chef. 

Hur länge sparas personuppgifterna?
Blir du anställd av Försvarsmakten kommer dina ansökningshandlingar att arkiveras. Uppgifterna i LIME CRM kommer fortsatt att behandlas för bemanningsändamål.
Om du inte blir anställd av Försvarsmakten kommer dina personuppgifter att raderas från LIME CRM efter sju år av inaktivitet.  

Dina rättigheter
Du har rätt att få veta vilka personuppgifter som rör dig som Försvarsmakten behandlar. Denna information kan du få kostnadsfritt en gång om året. För att få informationen skickar du in en underskriven begäran om information enligt 26 § personuppgiftslagen. Du kan skicka din begäran till Försvarsmakten, 107 85 Stockholm. Eftersom begäran ska vara undertecknad måste du skicka den i pappersform.
Du kan även begära att vi rättar felaktiga uppgifter eller raderar information om dig. Du har också rätt att dra tillbaka ditt samtycke för att vi behandlar dina personuppgifter. Vi kommer då att ta bort din ansökan samt radera de personuppgifter som är associerade med ansökningen från vårt rekryteringsverktyg.
Kontaktuppgifter vid begäran om information, ändringar, radering av uppgifter samt övriga frågor gällande personuppgiftshantering:

Försvarsmakten, 107 85 Stockholm
Telefon: vxl 08-788 75 00
Fax: 08-788 77 78
E-post: exp-hkv@mil.se
Organisationsnummer: 202100-4615


Information om Försvarsmakten och det rekryterande förbandet:

Försvarsmedicincentrum är ett utbildnings- och kompetenscentrum för försvarsmedicinska frågor beläget i Göteborg. Vid centrumet finns kvalificerad hälso- och sjukvårdspersonal som läkare, veterinärer, sjuksköterskor med mera. Här finns officerare, reservofficerare, civil personal och rekryter. Försvarsmedicincentrum ingår som en del i Göteborgs Garnison.

Varje dag och varje timme gör våra medarbetare insatser som påverkar andra människors liv, både i stort och smått, och både på hemmaplan och runt om i världen.

I Försvarsmakten finns en stark värdegrund som bygger på öppenhet, resultat och ansvar. Professionell utveckling och personlig hälsa värdesätts och uppmuntras. Det finns goda förutsättningar för intern karriärrörlighet, friskvård samt bra balans mellan arbete och privatliv.

En anställning hos oss innebär placering i säkerhetsklass. Vanligtvis krävs svenskt medborgarskap.
Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 3 kap i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. I anställningen ingår även en skyldighet att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.

Samtal från externa rekryteringsföretag och säljare undanbedes.

Tillbaka till listning
 • Publicerad: 05 augusti 2019
 • Plats: Göteborg, Västra Götalands län, Sverige
 • Förband: Försvarsmedicincentrum – FömedC
 • Anställningsform: Tillsvidareanställning
 • Omfattning: Heltid
 • * Ingen militär utbildning krävs
 • Sista ansökningsdag:2019-09-01

Gå vidare till ansökan

Försvarsmakten använder ReachMee för att ta emot ansökningar till lediga jobb. Du lämnar nu forsvarsmakten.se och går vidare till reachmee.com.

Till ansökan