U2 ISR Deputy Chief MINUSMA MALI

Sektorhögkvarteret är grupperat i Timbuktu och leder FN-förband i Malis till ytan största sektor, sektor väst. Sektorstaben motsvarar en brigadstab men med fast gruppering och med uppgifter som också motsvarar en regional stab. MINUSMA orderspråk är engelska men många av de tjänstgörande officerarna talar helst franska. Staben består av ca 50 officerare från ett tiotal olika länder.
För närvarande består sektorn av infanteribataljoner från Burkina Faso och Togo, sjukhuskompani från Nigeria, sambandskompani från Bangladesh, ingenjörsenheter från Senegal och Ghana, militärpolispluton från Egypten och en infanteripluton från Liberia. Tillkommande förband är en CIED-enhet från Kambodja, attackhelikoptrar från El Salvador, transporthelikoptrar från Indonesien, underrättelsekompani från Sverige och ett bevakningsförband från Elfenbenskusten. Totalt ca 3500 soldater när alla är på plats.
De uppgifter som sektorn har är främst regelbundna patruller, eskort av andra FN-enheter, försvar och skydd av egen verksamhet och baser, inhämtning av underrättelser och information, samverkan med andra aktörer inklusive civila företrädare för olika delar av den maliska staten och olika grupper i området. Utöver detta bedrivs riktade operationer för att skydda lokalbefolkningen och MINUSMA i områden där situationen är mer osäker och oberäknelig.

Om tjänsten

MINUSMA står för ”United Nations Multi-dimensional Integrated Stabilization Mission in Mali”. Den 18 juni 2013 beslutade riksdagen att Sverige skall stödja FN i desstabiliseringsinsats i Mali (se riksdagens proposition 2012/13:173). Insatsen startade den 1 juli2013 och är en kapitel VII-insats. Sverige bemannar ett antal stabsbefattningar (MSO) med placering i BAMAKO på FHQ och TIMBUKTU på Sectorstaben.

ISR Cell är en sektion inom U2 IRMCM avdelning, som i sin tur ar en av fyra avdelningar inom FHQ U2 (U2 Plans, U2 IRMCM, U2 Current, U2 Production, samt en liten chefsgrupp med ansvar for administration och informationssystem till U2 som helhet).

FHQ U2 som bransch främsta ansvar är att analysera och stödja FCdr med integrerade bedömningar kopplat till FCdR beslutstödsplan. U2 gör bedömningar kopplat till implementering av missionens mandate - Protection of Civilians - såväl som hot mot MINUSMA förband. 

U2 ISR Cell ansvarar för inhämtning med strategisk MALE UAS (Medium-Altitude Long-Endurance Unmanned Aerial Systems) och med flyg och helikopter utifrån direktiv U2 Plan, underrättelsebehov, och från IRMCM inkommande RFI:er samt U3/5 FUOPS (Future Ops) respektive U5 (Plans) inhämtning for operationsplanering.

Sektionen består av Chief ISR Cell och tre ISR planner, vars roll som Dep. Chief ISR roterar som stöd, då sektionen har många möten och samverkansbehov på daglig basis gentemot flera branscher – ofta U3 AirOps speciellt vid omplanering, dynamiska uppdrag med UAS. U2 ISR Cell arbetar ofta under tidspress p g a tidsförhållanden måste medge framförhållning i beskrivningar av uppdrag och koordinering med besättningar samt för att skapa möjligheter för bildanalytiker att leverera bedömning efter genomfört uppdrag.

Ad hoc: Medverka vid revidering och uppdatering av missionsdokument av typ inhämtningslistor och operationsorder (CONOPS, OPORDER, TASKO etc.); koordinera schemaläggning med inhämtningsresurser.

 

Befattning: U2 ISR PLANNER - MINUSMA FHQ – MALI

Lön: Enligt avtal

Krav på militär bakgrund: YO/RO

Nivå: OF3/4

Befattningsbeskrivning:

Hantering och delegering av inhämtningsresurser och i övrigt tilldelade uppgifter, som uppföljning av rapportering.

Stötta avdelningarna inom U2 vid ledigheter och tillfälliga arbetstoppar.

Behörighetskrav:

FN ålderskrav: 25 - 54 år får ej fylla 55 under insatstiden.

God erfarenhet av tjänstgöring i stab på G/A/M- alt J-nivå.

Uppfylla medicinska- och fysiska krav för tjänstgöring vid internationell insats.

Mycket god engelska i tal och skrift.

B-Körkort

Goda kunskaper inom områdena:

Underrättelsetjänst på brigadnivå eller högre.

Goda användarkunskaper avseende Microsoft Office-paketet

Kunskaper:

Förståelse for operationsplanering på brigad och divisionsnivå

Önskvärda meriter:

Erfarenhet av tidigare internationell insats

Kunskaper i franska

 

Tillträde och tjänstgöringslängd: 

Januari 2020 insatsen är ett år

Sista ansökningsdag: Sista datum för intresseanmälan är 190922

Ev frågor om befattningen och villkoren:

befattningen besvaras av AST Enskilda-desk, Jan- Erik Olsson 08-788 7500.

villkoren besvaras av AST Enskilda insatser HR, Lars Folkesson, 08-788 7500.


Information om Försvarsmakten och det rekryterande förbandet:

Försvarsmakten är inne i ett omfattande utvecklingsarbete för att bygga ett starkare försvar mot bakgrund av ett försämrat omvärldsläge och ny försvarspolitisk inriktning med fokus på det nationella försvaret. Ledning för ett starkare försvar syftar till att öka robustheten, förenkla lednings- och lydnadsförhållanden samt genom decentralisering av mandat och ansvar öka förutsättningarna för uppdragstaktik.

I Försvarsmakten finns en stark värdegrund som bygger på öppenhet, resultat och ansvar. Professionell utveckling och personlig hälsa värdesätts och uppmuntras. Det finns goda förutsättningar för intern karriärrörlighet, friskvård samt bra balans mellan arbete och privatliv.

En anställning hos oss innebär placering i säkerhetsklass. Vanligtvis krävs svenskt medborgarskap.
Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 3 kap i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. I anställningen ingår även en skyldighet att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.

Samtal från externa rekryteringsföretag och säljare undanbedes.

Tillbaka till listning
  • Publicerad: 26 augusti 2019
  • Plats: Stockholm, Stockholms län, Sverige
  • Förband: Arméstaben
  • Anställningsform: Tidsbegränsad anställning
  • Omfattning: Heltid
  • * Officersutbildning krävs
  • Sista ansökningsdag:2019-09-22

Gå vidare till ansökan

Försvarsmakten använder ReachMee för att ta emot ansökningar till lediga jobb. Du lämnar nu forsvarsmakten.se och går vidare till reachmee.com.

Till ansökan