SO G2 - Sec W MINUSMA, Mali

Sektorhögkvarteret är grupperat i Timbuktu och leder FN-förband i Malis till ytan största sektor, sektor väst. Sektorstaben motsvarar en brigadstab men med fast gruppering och med uppgifter som också motsvarar en regional stab. MINUSMA orderspråk är engelska men många av de tjänstgörande officerarna talar helst franska. Staben består av ca 50 officerare från ett tiotal olika länder.
För närvarande består sektorn av infanteribataljoner från Burkina Faso och Togo, sjukhuskompani från Nigeria, sambandskompani från Bangladesh, ingenjörsenheter från Senegal och Ghana, militärpolispluton från Egypten och en infanteripluton från Liberia. Tillkommande förband är en CIED-enhet från Kambodja, attackhelikoptrar från El Salvador, transporthelikoptrar från Indonesien, underrättelsekompani från Sverige och ett bevakningsförband från Elfenbenskusten. Totalt ca 3500 soldater när alla är på plats.
De uppgifter som sektorn har är främst regelbundna patruller, eskort av andra FN-enheter, försvar och skydd av egen verksamhet och baser, inhämtning av underrättelser och information, samverkan med andra aktörer inklusive civila företrädare för olika delar av den maliska staten och olika grupper i området. Utöver detta bedrivs riktade operationer för att skydda lokalbefolkningen och MINUSMA i områden där situationen är mer osäker och oberäknelig.

Om tjänsten

Sektorhögkvarteret är grupperat i Timbuktu och leder FN-förband i Malis till ytan största sektor, sektor väst. Sektorstaben motsvarar en brigadstab men med fast gruppering och med uppgifter som också motsvarar en regional stab. MINUSMA orderspråk är engelska men många av de tjänstgörande officerarna talar helst franska. Staben består av ca 50 officerare från ett tiotal olika länder. För närvarande består sektorn av infanteribataljoner från Burkina Faso och Togo, sjukhuskompani från Nigeria, sambandskompani från Bangladesh, ingenjörsenheter från Senegal och Ghana, militärpolispluton från Egypten och en infanteripluton från Liberia. Tillkommande förband är en CIED-enhet från Kambodja, attackhelikoptrar från El Salvador, transporthelikoptrar från Indonesien, underrättelsekompani från Sverige och ett bevakningsförband från Elfenbenskusten. Totalt ca 3500 soldater när alla är på plats. De uppgifter som sektorn har är främst regelbundna patruller, eskort av andra FN-enheter, försvar och skydd av egen verksamhet och baser, inhämtning av underrättelser och information, samverkan med andra aktörer inklusive civila företrädare för olika delar av den maliska staten och olika grupper i området. Utöver detta bedrivs riktade operationer för att skydda lokalbefolkningen och MINUSMA i områden där situationen är mer osäker och oberäknelig.

Den 18 juni 2013 beslutade riksdagen att Sverige skall stödja FN i dess stabiliserings insats i Mali; MINUSMA (United Nations Multi-dimensional Integrated Stabilization Mission in Mali). Sverige bemannar förutom truppbidraget ett antal stabsbefattningar i Force Headquarters (FHQ) med placering i Bamako och vid Sector West högkvarter i Timbuktu.

Totalt finns cirka 3500 soldater i sektor väst. Förbanden i sektor väst genomför främst regelbundna patruller, eskort av konvojer, försvar och skydd av egen verksamhet och baser, inhämtning av underrättelser, stöd till MINUSMAs civila delar och samverkan med civila företrädare för olika delar av det maliska samhället och olika grupper i området. Utöver detta bedrivs riktade operationer för att skydda lokalbefolkningen i områden där situationen är mer osäker och oberäknelig.

Befattning:

 • Staff Officer G2, Sector West
   

Kravspecifikation:

 • Yrkes- eller reservofficer nivå Lt -- Mj/Örlkn (OF-1/3)
 • Erfarenhet av stabsarbete och orderskrivning på lägst bataljonsstab
 • Goda engelskakunskaper (önskvärt med lägst STANAG 3333)
 • Grundläggande utbildning i underrättelsetjänst
 • Erfarenhet av underrättelsearbete eller analysarbete

Meriterande: 

 • Tidigare erfarenhet av internationell insats
 • Erfarenhet av stabstjänst på brigadstab, regional stab eller taktisk stab.
 • Kunskaper i franska

Huvudsakliga arbetsuppgifter: 

 • G2 ansvarar för behandling , analys och viss inhämtning av underrättelser i sektor väst. Huvuddelen av underrättelserna inhämtas av sektorns manöverförband. Analyserna och bedömningarna används vid operationsplanering samt rapportering till styrkehögkvarteret (FHQ) och sektorledningen.
 • Befattningen vid G2 är placerad vid Högkvarteret sektor väst i Timbuktu.

Tillträde och tjänstgöringslängd:

 • Februari 2020 insatsen är ett år

Sista ansökningsdag: Sista datum för intresseanmälan 19-08-18

Ev frågor om befattningen och villkoren:

 • Ev frågor om befattning besvaras av AST Enskilda-desk, 08-788 7500.
 • Ev frågor om villkoren besvaras av AST Enskilda insatser, Lars Folkesson, 08-788 7500


Information om Försvarsmakten och det rekryterande förbandet:

Försvarsmakten är inne i ett omfattande utvecklingsarbete för att bygga ett starkare försvar mot bakgrund av ett försämrat omvärldsläge och ny försvarspolitisk inriktning med fokus på det nationella försvaret. Ledning för ett starkare försvar syftar till att öka robustheten, förenkla lednings- och lydnadsförhållanden samt genom decentralisering av mandat och ansvar öka förutsättningarna för uppdragstaktik.

I Försvarsmakten finns en stark värdegrund som bygger på öppenhet, resultat och ansvar. Professionell utveckling och personlig hälsa värdesätts och uppmuntras. Det finns goda förutsättningar för intern karriärrörlighet, friskvård samt bra balans mellan arbete och privatliv.

En anställning hos oss innebär placering i säkerhetsklass. Vanligtvis krävs svenskt medborgarskap.
Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 3 kap i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. I anställningen ingår även en skyldighet att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.

Samtal från externa rekryteringsföretag och säljare undanbedes.

Tillbaka till listning
 • Publicerad: 12 juli 2019
 • Plats: Stockholm, Stockholms län, Sverige
 • Förband: Arméstaben
 • Anställningsform: Tidsbegränsad anställning
 • Omfattning: Heltid
 • * Officersutbildning krävs
 • Sista ansökningsdag:2019-08-18

Gå vidare till ansökan

Försvarsmakten använder ReachMee för att ta emot ansökningar till lediga jobb. Du lämnar nu forsvarsmakten.se och går vidare till reachmee.com.

Till ansökan