Personalhandläggare till Rikshemvärnschefens stab

Om tjänsten

Om tjänsten
Rikshemvärnschefen är främste företrädare för hemvärnet samt dess stödorganisation och ansvarar för att leda vidmakthållande och utveckling av hemvärnsförbanden.

I Högkvarterets Produktionsledning (PROD) ingår Rikshemvärnschefen med stab (rikshemvärnsavdelningen). Rikshemvärnschefen ansvarar för att utveckla och vidmakthålla Hemvärnet och hemvärnsförbanden. Hemvärnet är inne i ett stort omfattande förändringsarbete för att svara mot framtidens uppgifter och krav. Hemvärnsförbanden består av cirka 22 000 personer organiserade i 40 bataljoner som ingår i Försvarsmaktens insatsorganisation. 

Du ingår i ett arbetslag, en sektion, med fokus på planering och genomförande av den verksamhet som leder till att Försvarsmaktens hemvärnsförband är bemannade och övade för att möta beredskapskrav.

Handläggare personalförsörjning
Som handläggare personalförsörjning deltar du i verksamhetsplanering samt rekrytering för kommande 3 verksamhetsåren och uppföljning samt rapportering av innevarande års resultat avseende personalförsörjning i delårs- och årsrapporter. Fokus är militära grundutbildningen (MGU), för Hemvärnet.

Du deltar i analys av verksamhet och åtgärdsarbete för förbättring av verksamheten. Som medarbetare i Rikshemvärnschefens stab medverkar du i uppföljning och inspektioner vid hemvärnsförbanden. Tjänsten innebär helgtjänst och resor inom Sverige i viss omfattning.

Huvudsakliga arbetsuppgifter:

 • Deltar i verksamhet att och inrikta Hemvärnets rekryteringverksamhet samt personalförsörjning inom Rikshemvärnschefens ansvar
 • Planerar, dialogiserar samt samordnar Hemvärnets MGU (militär grundutbildning)
 • Leder och inriktar Hemvärnets användning av CRM-verktyget ”Mitt Försvarsmakten” för relationskommunikation samt ansökningshantering
 • Delta i sektionens övriga stabsarbete.
 • Delta i utvecklingsprojekt avseende personal

Kvalifikationer

 • Dokumenterad erfarenhet av personalförsörjning
 • Dokumenterad militär erfarenhet
 • Examen från gymnasium

Meriterande kvalifikationer

 • Erfarenhet av personalplanering och rekrytering i större organisation
 • Erfarenhet av Försvarsmakten/Högkvarterets processtyrning
 • Kompetens för personaluppföljning i stödsystem PRIO (SAP)
 • Kompetens för att hantera inköp i stödsystem PRIO (SAP)
 • Säkerhetsutbildning från försvarsmyndighet
 • Erfarenhet av Hemvärnet och/eller frivillig försvarsverksamhet
 • Körkort *B*

Personliga egenskaper
För att trivas med den stora kontaktyta som befattningen innebär är det viktigt att du är kommunikativ, energisk och trivs med att skapa nya och behålla kontakter. Du trivs med att leda projekt såväl som att ingå som projektmedlem. Du är ansvarstagande och initiativrik med god förmåga att självständigt driva arbetet framåt. Du är öppen att på kort varsel lösa uppkomna uppgifter inom sektionen eller avdelningen. Stor vikt kommer att läggas vid personliga egenskaper och lämplighet.

Övrigt
Tjänsten är civil, tillsvidareanställning. Om du idag inte är tillsvidareanställd i Försvarsmakten tillämpas 6 månaders provanställning.
Placeringsorten är Stockholm, Tre Vapen (Gärdet).
Individuell lönesättning tillämpas.
Tillträde: snarast eller efter överenskommelse.

Upplysningar om tjänsten kan lämnas av:
Sektionschef, överstelöjtnant Claes Deshayes, 070-545 73 59
Avdelningschef, överste Roger Nilsson, 072-388 07 64

Fackliga representanter:
SACO, Camilla Robertsson
SEKO, Hans Monthan
OFR/S, Pia Almström 
OFR/O, Arne Nilsson
Samtliga nås via HKV växel: 08-788 75 00

Välkommen med din ansökan senast 2019-08-25. Din ansökan ska innehålla CV samt ett ansökansbrev. I ansökningshandlingar skall referenser enligt krav och önskvärda egenskaper framgå.


Information om Försvarsmakten och det rekryterande förbandet:

I Högkvarteret (HKV) finns överbefälhavaren (ÖB) och generaldirektören (GD), vilka för närvarande har ungefär 1 000 medarbetare – både yrkesofficerare och civila experter. Högkvarteret utgörs av ledningsstaben, produktionsledningen, insatsledningen och militära underrättelse- och säkerhetstjänsten. I ledningsstaben ingår bland annat ekonomidirektören, personaldirektören, kommunikationsdirektören och chefsjuristen.

Varje dag och varje timme gör våra medarbetare insatser som påverkar andra människors liv, både i stort och smått, och både på hemmaplan och runt om i världen.

Försvarsmakten ger dig möjlighet att utvecklas som människa och växa i din professionella roll. Vi är en ansvarstagande arbetsgivare och har en öppen organisation där vi ställer upp för varandra.

I Försvarsmakten finns en stark värdegrund som bygger på öppenhet, resultat och ansvar. Professionell utveckling och personlig hälsa värdesätts och uppmuntras. Det finns goda förutsättningar för intern karriärrörlighet, friskvård och bra balans mellan arbete och privatliv.

Försvarsmakten tillvaratar de kvaliteter som mångfald och jämn könsfördelning tillför verksamheten. Vi välkomnar därför sökanden med olika bakgrund och erfarenheter i våra rekryteringar.

En anställning hos oss innebär placering i säkerhetsklass. Vanligtvis krävs svenskt medborgarskap.
Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 3 kap i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. I anställningen ingår även en skyldighet att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.

Samtal från externa rekryteringsföretag och säljare undanbedes.

Tillbaka till listning
 • Publicerad: 22 juli 2019
 • Plats: Stockholm, Stockholms län, Sverige
 • Förband: Högkvarteret - HKV
 • Anställningsform: Tillsvidareanställning
 • Omfattning: Heltid
 • * Militär grundutbildning krävs
 • Sista ansökningsdag:2019-08-25

Gå vidare till ansökan

Försvarsmakten använder ReachMee för att ta emot ansökningar till lediga jobb. Du lämnar nu forsvarsmakten.se och går vidare till reachmee.com.

Till ansökan