Stabsofficer OR 7 till Rikshemvärnschefens stab

Om tjänsten

Om tjänsten
Hemvärnet är inne i ett stort omfattande förändringsarbete för att svara mot framtidens uppgifter och krav. Hemvärnsförbanden består av cirka 22 000 personer organiserade i 40 bataljoner som ingår i Försvarsmaktens insatsorganisation.

Rikshemvärnschefen är främste företrädare för hemvärnet samt dess stödorganisation och ansvarar för att leda vidmakthållande och utveckling av hemvärnsförbanden. Rikshemvärnschefen med stab (rikshemvärnsavdelningen) ingår i Högkvarterets Produktionsledning (PROD). Där ansvarar rikshemvärnschefen för att utveckla och vidmakthålla Hemvärnet och hemvärnsförbanden.

Du ingår i ett arbetslag, en sektion, med fokus på planering och genomförande av den verksamhet som leder till att Försvarsmaktens hemvärnsförband är bemannade och övade för att möta beredskapskrav.

Stabsofficer
Som stabsofficer vid genomförandesektionen genomför du för uppföljning av verksamheten för innevarande verksamhetsår och verksamhetsplanerar för kommande 3 åren. Du deltar i analys- och utvecklingsarbete för produktionen av hemvärnets krigsförband på kort och medellång sikt. 

Som medarbetare i Rikshemvärnschefens stab medverkar du i uppföljning och inspektioner av organisationsenheter och hemvärnsförband.

Huvudsakliga arbetsuppgifter

 • Planera och utarbeta underlag för långsiktig uppdragsbeställning till frivilligorganisationer med bemanningsuppdrag i hemvärnsförband
 • Utarbeta underlag för VU/DUP processen för hemvärnsförbanden och frivilligorganisationer
 • Genomföra verksamhetsuppföljning av hemvärnsförbanden /kv/dår/år
 • Vara kompetensföreträdare (KOF) avseende frivilligorganisationernas utbildningssystem mot hemvärnsbefattningar.
 • Utveckla befattningsbeskrivningar och utbildningsplaner för frivilligpersonal med placering i hemvärnsförband.
 • Samordnar och strukturerar grund- och vidareutbildning för frivilligpersonal med placering i hemvärnsförband.
 • Administrerar och stöder frivilligorganisationernas stödbehov mot FM avseende viss utbildningsverksamhet och fakturering
 • Administrerar och stödjer hemvärnsmusiken (HvMK)
 • Deltar vid inspektionsverksamhet.
 • Samverkar med övriga delar av FM Högkvarter
 • Deltar i sektionens övriga stabsarbete.

Kvalifikationer

 • Specialistofficer lägst OR 7 alt officer OF 1-2
 • Erfarenhet av Försvarsmaktens ekonomisystem och processer
 • Goda färdigheter att hantera system PRIO
 • God till mycket god förmåga att uttrycka sig i tal och skrift på svenska.
 • God till mycket god förmåga till offentlig framställan.
 • Erfarenhet av att leda projekt

Meriterande kvalifikationer

 • Erfarenhet av hemvärnsverksamhet/frivilligverksamhet
 • Erfarenhet av tjänstgöring vid stab
 • Erfarenhet av stabstjänst i funktionerna 3/5/8

Personliga egenskaper
För att trivas med den stora kontaktyta som befattningen innebär är det viktigt att du är kommunikativ, energisk och trivs med att skapa nya och behålla kontakter. Du trivs med att leda projekt såväl som att ingå som projektmedlem. Du är ansvarstagande och initiativrik med god förmåga att självständigt driva arbetet framåt.. Du är öppen att på kort varsel lösa uppkomna uppgifter inom sektionen eller avdelningen.

Stor vikt läggas vid personliga egenskaper, lämpligheter och uppnådda resultat inom tidigare verksamhetsområden.

Övrigt
Tjänsten är en tillsvidaretjänst placerad i nivå OR 7
Tjänsten innebär, i viss omfattning, helgtjänstgöring samt resor inom Sverige.
Tillträde snarast eller efter överenskommelse
Befattning är placerad på Högkvarteret, Tre Vapen (Gärdet) i Stockholm.

Förfrågningar om befattningen kan göras till:
Sektionschef, överstelöjtnant Claes Deshayes, 070-545 73 59
Avdelningschef, överste Roger Nilsson, 072-388 07 64

Fackliga representanter:
SACO, Camilla Robertsson
SEKO, Hans Monthan
OFR/S, Pia Almström 
OFR/O, Arne Nilsson
Samtliga nås via HKV växel: 08-788 75 00

Välkommen med din ansökan senast 2019-08-25. Din ansökan ska innehålla CV samt ett ansökansbrev.


Information om Försvarsmakten och det rekryterande förbandet:

I Högkvarteret (HKV) finns överbefälhavaren (ÖB) och generaldirektören (GD), vilka för närvarande har ungefär 1 000 medarbetare – både yrkesofficerare och civila experter. Högkvarteret utgörs av ledningsstaben, produktionsledningen, insatsledningen och militära underrättelse- och säkerhetstjänsten. I ledningsstaben ingår bland annat ekonomidirektören, personaldirektören, kommunikationsdirektören och chefsjuristen.

Varje dag och varje timme gör våra medarbetare insatser som påverkar andra människors liv, både i stort och smått, och både på hemmaplan och runt om i världen.

Försvarsmakten ger dig möjlighet att utvecklas som människa och växa i din professionella roll. Vi är en ansvarstagande arbetsgivare och har en öppen organisation där vi ställer upp för varandra.

I Försvarsmakten finns en stark värdegrund som bygger på öppenhet, resultat och ansvar. Professionell utveckling och personlig hälsa värdesätts och uppmuntras. Det finns goda förutsättningar för intern karriärrörlighet, friskvård och bra balans mellan arbete och privatliv.

Försvarsmakten tillvaratar de kvaliteter som mångfald och jämn könsfördelning tillför verksamheten. Vi välkomnar därför sökanden med olika bakgrund och erfarenheter i våra rekryteringar.

En anställning hos oss innebär placering i säkerhetsklass. Vanligtvis krävs svenskt medborgarskap.
Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 3 kap i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. I anställningen ingår även en skyldighet att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.

Samtal från externa rekryteringsföretag och säljare undanbedes.

Tillbaka till listning
 • Publicerad: 22 juli 2019
 • Plats: Stockholm, Stockholms län, Sverige
 • Förband: Högkvarteret - HKV
 • Anställningsform: Tillsvidareanställning
 • Omfattning: Heltid
 • * Officersutbildning krävs
 • Sista ansökningsdag:2019-08-25

Gå vidare till ansökan

Försvarsmakten använder ReachMee för att ta emot ansökningar till lediga jobb. Du lämnar nu forsvarsmakten.se och går vidare till reachmee.com.

Till ansökan