Frekvens- och signalskyddshandläggare, INSS J6 Funktionssektion

Om tjänsten

Insatsledningen i Högkvarteret har ansvar för att planera och leda insatser, såväl nationellt som internationellt. Ledningssystemavdelningen (J6) ansvarar för att Insatsledningens ledningsstödsystem vidmakthålls och utvecklas för att möta de ledningsbehov som de operativa insatserna genererar.

I huvudsak omfattar arbetet att säkerställa ledningsförmåga för den insatschefen och underställda förband i Sverige och utomlands samt att stödja taktisk nivå med att planera och följa upp nationella och internationella insatser. J6 är även ansvarig för operativa lednings- och sambandsförband.

Huvudsakliga arbetsuppgifter
Frekvens- och signalskyddshandläggaren kommer stödja INSS J6 huvudhandläggare inom radio/frekvens och signalskydd i arbetet med framtagande av operativa behov, tilldelningar och prioriteringar avseende signalskyddsmateriel, signalskyddsnycklar, radiosystem och frekvenser främst inom Försvarsmaktens krigsorganisation.

Arbetet innebär framtagande av sambandsnät på operativ nivå inom ramen för försvarsplaneringen och vid operationer. Arbetet innebär även att tillse att operativa förband, militärregionstaberna, samt armé-, marin- och flygstaben har tillgång till frekvenser för radiosystem, signalskyddsnycklar för krypterat samband och signalskydds- och sambandsmateriel för att kunna genomföra gemensamma operationer.

I arbetet ingår även att delta i Försvarsmaktens SMO-funktion (Spectrum Management Office), som bl.a. hanterar kontakten mot andra nationer avseende frekvenstilldelning till svenska enheter som ska genomföra internationella insatser eller övningar. SMO-funktionen hanterar även frekvenstilldelningen till internationella enheter som genomför övningar i Sverige.

Arbetet kommer att innebära deltagande i nationella och internationella möten, arbetsgrupper och beredningar. Vidare måste du vara beredd att stödja övriga planeringsuppgifter som åligger INSS J6 och du ska även kunna tjänstgöra som vakthavande J6 under främst normal kontorstid.

Kvalifikationer
Utbildad yrkesofficer lägst nivå OR 7 med minst 5 års anställning i FM. Du har kännedom om sambands- och ledningssystem i Försvarsmakten samt praktisk erfarenhet inom det samma. Alternativt civil utbildning inom tekniskt område, med motsvarande erfarenheter från t.ex. internationell tjänstgöring.

Meriterande
Vi ser gärna att du har erfarenhet av stabsarbete. Erfarenhet från högre stab eller organisationsenhetsstab, internationell tjänstgöring, utbildning inom signalskydd (t.ex. signalskyddschef eller systemoperatör på ett flertal system), utbildningar inom radiokommunikation och frekvenshantering är meriterande.

Personliga egenskaper
Du har god arbetskapacitet med förmåga att samtidigt kunna leda och/eller ingå i flera projekt/arbetsgrupper. Du behärskar svenska som modersmål och engelska i tal och skrift. Du har god förmåga att snabbt och självständigt analysera, planera, genomföra och pedagogiskt redovisa komplexa uppgifter. Du har mycket god samarbetsförmåga, är social, engagerad, kommunikativ och flexibel samt noggrann och uthållig.

Vi förväntar oss också att ditt engagemang omfattar de övriga uppgifter som avdelningen har att lösa då alla måste bidra till dessa.

Övrigt
Tillträde snarast.

Huvuddelen av officerarna som tjänstgör på Högkvarteret består till stor del av män och eftersom vi eftersträvar en jämn könsfördelning ser vi gärna kvinnliga sökande.

Förfrågningar angående befattningen kan göras till Chefen för Ledningssystemavdelningen, HKV INSS J6, Henrik Sjövall eller Tf sektionschef Tobias Rogell. Båda nås via växeln 08-788 75 00.

Fackliga Företrädare:
Camilla Robertsson - SACO,
Hans Monthan - SEKO, 
Pia Almström - TCO/Försvarsförbundet,
Arne Nilsson – Officersförbundet,
Samtliga nås via växeln 08-788 75 00.

Välkommen med din ansökan senast 2019-09-30. Din ansökan skall innehålla CV samt ett ansökningsbrev. I ansökningsbrevet vill vi att du motiverar varför du är lämpad för denna befattning.


Information om Försvarsmakten och det rekryterande förbandet:

I Högkvarteret (HKV) finns överbefälhavaren (ÖB) och generaldirektören (GD), vilka för närvarande har ungefär 1 000 medarbetare – både yrkesofficerare och civila experter. Högkvarteret utgörs av ledningsstaben, produktionsledningen, insatsledningen och militära underrättelse- och säkerhetstjänsten. I ledningsstaben ingår bland annat ekonomidirektören, personaldirektören, kommunikationsdirektören och chefsjuristen.

Varje dag och varje timme gör våra medarbetare insatser som påverkar andra människors liv, både i stort och smått, och både på hemmaplan och runt om i världen.

Försvarsmakten ger dig möjlighet att utvecklas som människa och växa i din professionella roll. Vi är en ansvarstagande arbetsgivare och har en öppen organisation där vi ställer upp för varandra.

I Försvarsmakten finns en stark värdegrund som bygger på öppenhet, resultat och ansvar. Professionell utveckling och personlig hälsa värdesätts och uppmuntras. Det finns goda förutsättningar för intern karriärrörlighet, friskvård och bra balans mellan arbete och privatliv.

Försvarsmakten tillvaratar de kvaliteter som mångfald och jämn könsfördelning tillför verksamheten. Vi välkomnar därför sökanden med olika bakgrund och erfarenheter i våra rekryteringar.

En anställning hos oss innebär placering i säkerhetsklass. Vanligtvis krävs svenskt medborgarskap.
Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 3 kap i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. I anställningen ingår även en skyldighet att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.

Samtal från externa rekryteringsföretag och säljare undanbedes.

Tillbaka till listning
  • Publicerad: 26 augusti 2019
  • Plats: Stockholm, Stockholms län, Sverige
  • Förband: Högkvarteret - HKV
  • Anställningsform: Tillsvidareanställning
  • Omfattning: Heltid
  • * Militär/Civil
  • Sista ansökningsdag:2019-09-30

Gå vidare till ansökan

Försvarsmakten använder ReachMee för att ta emot ansökningar till lediga jobb. Du lämnar nu forsvarsmakten.se och går vidare till reachmee.com.

Till ansökan